01 aug 2016

ESF-Validering een hart voor werkLogo - een hart voor werk

PERSBERICHT: Europees Sociaal Fonds bekroont ‘Hart voor Werk’

Het project ‘Hart voor Werk’ dat mensen met een hartprobleem uit het revalidatiecentrum van AZ Turnhout opnieuw aan het werk helpt werd twee jaar na de start bekroond door de expertencommissie van het Europees Sociaal Fonds. Hierdoor zal de nieuwe dienstverlening ingang kunnen vinden in gans Vlaanderen.

SPK vzw, vzw Hartziekte, GTB (Dienst voor gespecialiseerd trajectbepaling en –begeleiding), RESOC Kempen, VDAB, AZ-Turnhout en CM ontwikkelden een nieuwe dienstverlening die er voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen met een hartprobleem opnieuw hun werk kunnen hervatten. Al snel werd duidelijk dat de nieuwe dienstverlening succesvol was. Tijdens het pilootproject in Turnhout konden al een 50tal personen met een hartaandoening opnieuw aan het werk. De partners zijn opgetogen dat het project verlengd kan worden.

“Door deze nieuwe dienstverlening kunnen onze trajectbegeleiders mensen met een hartziekte ondersteunen om hun job (voltijds of deeltijds) te hervatten.  Er kan verder gewerkt worden om deze methodiek te implementeren in de gewone werking van GTB, en bekeken worden of  de methodiek ook werkt voor mensen met andere gezondheidsproblemen”, zegt Lieve Fransen van GTB. “In vele gevallen is het nodig dat er aanpassingen aan het werk en de arbeidsomstandigheden gebeuren. Zo gaat onze aandacht uit naar het vermijden van risico’s die zich op de werkvloer voordoen. We hebben namelijk geleerd dat er heel wat risicofactoren zijn die de kans op een nieuw cardiaal incident kunnen verhogen, zoals zware fysieke arbeid, te hoge en te lage temperaturen, ploegenwerk, het in aanraking komen met bepaalde toxische stoffen, stress, .... Indien de oorspronkelijke job niet meer haalbaar is, gaan onze trajectbegeleiders mee op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Op die manier vermijden we dat deze mensen op invaliditeit zouden geraken.”

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.