Een CT-scan is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstraling een dwarsdoorsnede-foto's vande lichaamsdelen en organen worden gemaakt. Bij dit onderzoek kan een arts afwijkingen zien die op een normale röntgenfoto niet zichtbaar zijn.

Duplex betekent letterlijk dubbel. Bij een Duplex-onderzoek gaat het om het in beeld brengen van de bloedvaten, gecombineerd met een meting van de stroomsnelheid van het bloed. Een ander woord voor duplex-onderzoek is echo-Doppler-onderzoek.

Echocardiografie is een manier om een afbeelding te maken van het hart. De bloedstroom in het hart wordt vastgelegd met behulp van een Dopplertechniek. Bij echocardiografie maakt men gebruik van ultrageluid.

Een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) is een onderzoek waarbij hartritmestoornissen kunstmatig worden opgewekt en beoordeeld. Het doel hiervan is om informatie te krijgen over de soort ritmestoornis en de plaats waar deze ritmestoornis in het hart ontstaat.

Tijdens een ergo-sestamibi test bekijken we de doorbloeding van uw hartspier terwijl u een inspanning levert. Het resultaat wordt vergeleken met de doorbloeding van uw hartspier in rust.

Hartfilmpje - Het hart is een spier die door samen te trekken het bloed het lichaam in pompt. De hartspier wordt aangezet om samen te trekken door een klein elektrisch stroompje dat het hart activeert en als een golf over de hartspier loopt.

Met hartkatheterisatie kan men de kransslagaderen, de aorta (lichaamsslagader) en de verschillende hartholten onderzoeken. Een katheter is een dun buigzaam slangetje, buisje of draad waarmee verschillende soorten onderzoeken en behandelingen worden verricht.

Een hartscintigrafie (MUGA) is een onderzoek waarbij men een inspuiting geeft van een  radioactieve vloeistof. De radioactieve stof wordt opgenomen in uw bloedbaan. Een speciale camera registreert de straling, waardoor er een beeld van het bloed in uw hart ontstaat.