Paul Bols

Paul Bols

dinsdag, 02 augustus 2016 00:00

Asaflow bijsluiter

WAARVOOR WORDT ASAFLOW GEBRUIKT?

Asaflow werkt in op de bloedplaatjes. Het behoort tot de groep van geneesmiddelen die het vormen van bloedklonters tegengaan. Asaflow is aangewezen om bepaalde aandoeningen van het hart en de bloedvaten te behandelen of te voorkomen:

dinsdag, 02 augustus 2016 00:00

Project "een hart voor werk"

ESF-Validering een hart voor werkLogo - een hart voor werk

PERSBERICHT: Europees Sociaal Fonds bekroont ‘Hart voor Werk’

Het project ‘Hart voor Werk’ dat mensen met een hartprobleem uit het revalidatiecentrum van AZ Turnhout opnieuw aan het werk helpt werd twee jaar na de start bekroond door de expertencommissie van het Europees Sociaal Fonds. Hierdoor zal de nieuwe dienstverlening ingang kunnen vinden in gans Vlaanderen.

SPK vzw, vzw Hartziekte, GTB (Dienst voor gespecialiseerd trajectbepaling en –begeleiding), RESOC Kempen, VDAB, AZ-Turnhout en CM ontwikkelden een nieuwe dienstverlening die er voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen met een hartprobleem opnieuw hun werk kunnen hervatten. Al snel werd duidelijk dat de nieuwe dienstverlening succesvol was. Tijdens het pilootproject in Turnhout konden al een 50tal personen met een hartaandoening opnieuw aan het werk. De partners zijn opgetogen dat het project verlengd kan worden.

“Door deze nieuwe dienstverlening kunnen onze trajectbegeleiders mensen met een hartziekte ondersteunen om hun job (voltijds of deeltijds) te hervatten.  Er kan verder gewerkt worden om deze methodiek te implementeren in de gewone werking van GTB, en bekeken worden of  de methodiek ook werkt voor mensen met andere gezondheidsproblemen”, zegt Lieve Fransen van GTB. “In vele gevallen is het nodig dat er aanpassingen aan het werk en de arbeidsomstandigheden gebeuren. Zo gaat onze aandacht uit naar het vermijden van risico’s die zich op de werkvloer voordoen. We hebben namelijk geleerd dat er heel wat risicofactoren zijn die de kans op een nieuw cardiaal incident kunnen verhogen, zoals zware fysieke arbeid, te hoge en te lage temperaturen, ploegenwerk, het in aanraking komen met bepaalde toxische stoffen, stress, .... Indien de oorspronkelijke job niet meer haalbaar is, gaan onze trajectbegeleiders mee op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Op die manier vermijden we dat deze mensen op invaliditeit zouden geraken.”

woensdag, 09 januari 2013 11:59

Wereld Anti-Doping Code

Real Winner - True Champion or Cheat” is een online educatief programma voor recreatieve en professionele sporters, sportfederaties en sportclubs, trainers, leerkrachten en andere personen die betrokken zijn bij de sport.

Het programma behandelt de verschillende aspecten van de 'Wereld Anti-Doping Code' en de Vlaamse antidopingregelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules. Daarnaast zijn er twee modules die u doen stilstaan bij enkele aspecten van fair play en ethiek in de sport. Vanaf 2012 komt er nog een module die ingaat op de problematiek van “social drugs”.

woensdag, 09 januari 2013 11:49

Subsidie voor schoolfruit

Basisscholen kunnen een subsidie krijgen als ze dertig weken lang een abonnement op fruit nemen. De subsidies zijn enkel voor de kleuters en leerlingen bestemd. Leerkrachten kunnen ook meedoen maar zij betalen wel de volledige abonnementsprijs.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor hun kind voor een volledig schooljaar (30 weken). De deelnemende leerlingen krijgen dan op een afgesproken dag in de week een stuk fruit op school.

De school kan ook een subsidie aanvragen voor leerlingen die na de eerste inschrijvingsperiode zijn ingestapt. De school moet wel al vanaf het begin van het schooljaar deelnemen aan de actie. Deze kinderen moeten dan nog gedurende 15 weken een stuk fruit of groente krijgen.

De scholen kunnen zelf kiezen of ze fruit en groenten van gangbare of van biologische teelt aanbieden. De school zorgt voor de praktische organisatie: het fruit bestellen, betalen aan de handelaar, de afhaling en verdeling van het fruit.

De leerlingen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dit wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een educatieve activiteit gekoppeld.

woensdag, 09 januari 2013 11:38

Bloso aanbod

Bloso, of voluit het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, voert het Vlaamse sportbeleid uit om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. U kan terecht bij Bloso voor:

sportkampen en sportklassen: Bloso beschikt over een sportkampdatabank met een ruim aanbod aan sportkampen.

- trainingen, stages en wedstrijden in de Bloso-centra (13 sportcentra verspreid over Vlaanderen)

- kaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool

- sportpromotie: de afdeling Sportpromotie en Inspectiesubsidies voor sport: de afdeling Subsidiëring van Bloso subsidieert sport in Vlaanderen via de sportdiensten van gemeenten of provincies en via erkende private organisaties. Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kunnen zich laten erkennen en komen dan in aanmerking voor subsidies van Bloso.topsport: Bloso is het aanspreekpunt voor topsport en topsporters.

woensdag, 09 januari 2013 11:37

Topsport Vlaanderen

Het label “Topsport Vlaanderen" toont dat de Vlaamse overheid investeert in haar topatleten en promoot Vlaanderen als een sterke regio.

Bloso is het aanspreekpunt voor topsport en topsporters. Het team Topsport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media is verantwoordelijk voor de opvolging van de subsidies en de communicatie.

woensdag, 09 januari 2013 09:03

Groenten/fruit bewaren

Hoe lang je verse groenten kunt bewaren is afhankelijk van de soort. Hoe verser je ze gebruikt, hoe beter. Hoe langer je groenten en fruit bewaart, hoe meer vitaminen er verloren gaan.

woensdag, 09 januari 2013 09:02

Brief: Europese Unie

Met het geregistreerd cardiolabel trachten wij om de overheid tegemoet te komen om de gezondheidsdoelstelling te halen tegen 2015.

Denemarken was voornemens om een nationaal verbod op transvetten in te voeren om redenen van gezondheidsbescherming. De Europese Unie sprak zich tot dusver tegen een dergelijk verbod uit aangezien het een belemmering zou vormen voor het vrije verkeer van goederen.

De VZW Hartziekte.be is van mening dat er voldoende bewijs is geleverd dat transvetten de kans op hart en vaatziekten verhogen. Het oprichten van een Cardiolabel was voor ons dan ook vanzelfsprekend, dit met de volgende normen:

woensdag, 09 januari 2013 08:57

Bestrijding van obesitas

Bestrijding van obesitas - Bij preventieprogramma`s tegen overgewicht en obesitas moet de nadruk vooral liggen op zaken als gezonde voeding en voldoende bewegen en niet zozeer op gewicht en afvallen.

Europees handvest ter bestrijding van obesitas

Als antwoord op de toenemende uitdaging die de obesitasepidemie stelt voor gezondheid, economie en ontwikkeling, verlenen wij, de ministers en vertegenwoordigers die de Europese ministerconferentie van de WGO over de bestrijding van obesitas (Istanbul, Turkije, 15-17 november 2006) bijwonen, in aanwezigheid van de Europese commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming, hierbij onze goedkeuring, als basis voor ons beleid, aan het volgende Europese handvest ter bestrijding van obesitas. Dit handvest werd opgesteld in dialoog met en na raadpleging van verschillende overheidssectoren, internationale organisaties, deskundigen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de privésector.

woensdag, 09 januari 2013 08:55

Welvaartsziekten

Het gemiddelde Westers voedingspatroon wijkt af van een «gezonde voeding». Sommige voedingsmiddelen worden overmatig en andere worden te weinig geconsumeerd. Daarenboven is de hoeveelheid ingenomen energie meestal te hoog, in functie van de geleverde fysieke activiteit. Dit verkeerde voedingspatroon met een teveel aan vetten, suikers, zout en dierlijke eiwitten, samen met gewijzigde levenspatronen (sedentair leven) heeft een aantal welvaartsziekten tot gevolg. Eén van de meest voorkomende welvaartsziekten is overgewicht of obesitas. Maar ook het ontstaan van de typische welvaartsziekten zoals daar zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en kanker hebben te maken met een verkeerde voeding. Deze welvaartsziekten nemen jammer genoeg alsmaar toe in ons land.

Pagina 1 van 10

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.