Hart - curieuze feiten - De hedendaagse mens verwijst in de regel naar het gebied tussen de oren als locatie van het bewustzijn.

Voor het grootste deel van de ontwikkeling van de mensheid echter, en dit is nog steeds het geval bij veel “natuurvolkeren”, zetelde het bewustzijn in de hartstreek. En dat is op zich zo gek nog niet, want wetenschappelijke onderzoeken hebben een paar feiten over het hart aan het licht gebracht die deze zienswijze staven.

Allereerst wat basisgegevens over de werking van het hart, aangevuld met een paar curieuze feiten.

* Het hart wordt algemeen beschouwd als een spier die het bloed door het lichaam pompt.

* Het hart produceert 100.000 hartslagen per dag; 40 miljoen hartslagen per jaar, ca. 3 biljoen hartslagen in een gemiddeld leven van 70/80 jaar.

* Per minuut pompt het hart gemiddeld 7,5 liter bloed door 40.230 km vaatsysteem (slag- aders en haarvaten); dat is meer dan de omtrek van de aarde!

Wellicht is het interessant om te weten dat de pompkracht van het hart zo sterk is, dat indien het werd aangesloten op een tuinslang het bloed van 0,5 meter tot ca. 2 meter hoog zou spuiten (resp. rechter- en linkerkant van het hart).

Maar al is dit een respectabel gegeven, modern onderzoek heeft uitgewezen, dat de kracht die nodig is om het bloed door het hele vaatstelsel te pompen een mechanisme zou moeten zijn dat een gewicht van 50 kg anderhalve kilometer hoog kan verplaatsen. Het hart is simpelweg niet in staat om een dergelijke druk te produceren. Het hart is in realiteit geen pomp, maar speelt het een meer subtielere en elegantere rol.

Door middel van Doppler simulaties is vastgesteld dat het bloed in de vaten zich verplaatst in de vorm van een vortex. Zowel in het hart als in de aderen bevinden zich aan de binnenkant een serie uitstulpingen om deze spiraalsgewijze stroming te bevorderen. Ergens logisch, want het is bekend dat vloeistoffen zich spiraalsgewijs sneller en makkelijker verplaatsen (net als het water in een afvoerputje).

Het bloed zelf is samengesteld uit verschillende onderdelen, en deze onderdelen oriënteren zichzelf op geheel eigen wijze in de vortex van de bloedstroom. De zwaardere rode bloedcellen bewegen zich dichter bij het centrum van de vortex (en draaien daarbij nog om hun eigen as). De lichtere bloedplaatjes bevinden zich meer aan de buitenkant van de vortex, met een dun laagje plasma langs de (slag)aderwand. Doordat de verschillende onderdelen van het bloed gescheiden zijn door de centrifugale actie, beweegt elk onderdeel ook met een andere snelheid. Door middel van Doppler echo’s is tevens komen vast te staan dat dit verschil in snelheid een scala aan frequenties veroorzaakt.

*Het hart als een endocrine klier.

Het is komen vast te staan dat het hart 7 hormonen produceert. Het hart doet hierbij dus niet onder voor de hersenen. Eén van deze hormonen, het peptide ANF dat wordt afgescheiden in de bovenste hartkamers, bestuurt het immuunsysteem, het hormonale evenwicht en het verouderingsproces. Met elke hartslag wordt deze informatie door het hele lichaam gepompt. Het hart is nauw verbonden met de werking van de hersenen en kan in dit respect worden gezien als een uniek brein dat gekoppeld is aan het centrale zenuwstelsel.

* Tussen de 60 en 65 procent van de hartcellen bestaan uit neuronen. In feite bezit het hart evenveel neuronen als enkele cruciale subcorticale centra van de hersenen. Het hart heeft een eigen zenuwstelsel en kan gezien worden als een gespecialiseerd brein dat specifieke informatie verwerkt. Hartneuronen, gelijk de neuronen van de hersenen, clusteren in ganglia. Het hart heeft een open verbinding met de hersenen, wat inhoudt dat er geen aan- en uitschakelaar tussen zit. Het hart produceert zijn eigen neurotransmitters en het hart heeft zijn eigen geheugen.

Analyses van de informatiestroom in het menselijk lichaam heeft aangetoond dat de indrukken eerst door het hart verwerkt worden, waarna ze worden doorgegeven aan de hersenen. De reacties op stimuli worden door zowel het hart als de hersenen bepaald.

* Het hart is autogeen; het heeft geen continu signaal van de hersenen nodig om te blijven kloppen. Geïsoleerde hartcellen blijven onafhankelijk doorkloppen. Het hart bevat zogenaamde “pacemaker”cellen die alle contracties synchroniseren en elektrische impulsen afgeven aan de omgevende spiercellen.

Het regelmatige samentrekken van de spiercellen van het hart genereert een elektrisch veld; elke hartslag produceert zo’n twee en een half watt. Het patroon van deze elektrische activiteit wordt gemeten met behulp van een ECG. Het elektrische veld van het hart is 40 tot 60 keer sterker dan dat van de hersenen.

Maar het hart genereert ook een magnetisch veld, en dit kan gemeten worden met een magnetocardiogram. Het magnetische veld van het hart is trouwens 5.000 keer sterker dan dat van de hersenen. Zowel het elektrische veld, als het magnetische veld van het hart veranderen met elke hartslag, met elke informatie-input.

Misschien is het nu tijd om met andere ogen naar het hart te kijken. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het hart meer dan een mechanische pomp en heeft het een eigen intelligentie, die niet onderdoet voor de werking van de hersenen.

Heel simpel gesteld worden alle in- en externe indrukken eerst door het hart verwerkt. Het hart vertaalt deze stimuli in gevoelens; deze worden doorgegeven aan de hersenen, die er op hun beurt een “verklaring” aan geven.

In onze Westerse cultuur zijn we ons van de eerste stap niet meer bewust, en registreren we voornamelijk de door de hersenen verwerkte informatie.

Elke verandering in onze emotionele toestand verandert het elektromagnetische veld van het hart, wat weer een hele serie veranderingen in het lichaam teweeg brengt.

Met deze kennis in het achterhoofd is het wellicht niet zo onzinnig om een blij gemoed na te streven en onze medemensen met vriendelijkheid te benaderen. Zoals uit het bovenstaande blijkt heeft dit een fysiek meetbaar positief effect lichaam, met als bonus onder meer het versterken van op ons immuunsysteem en onseen vertraging van het verouderingsproces.

Europa

Elk jaar overlijden in Europa ongeveer 550.000 mensen aan een plotselinge hartstilstand. In België sterven ieder jaar ongeveer 12.000 mensen door een acute hartstilstand. Dat is één op de 900 mensen! De meesten van hen hadden kunnen worden gered wanneer snel een externe defibrillator kon worden gebruikt.

Artsen overwegen bij sommige patiënten ook de implantatie van een inwendige automatische defibrillator (implantable cardioverter defibrillator of ICD). Het gaat hierbij om de volgende categorieën patiënten:

• patiënten die al een episode van ventrikelfibrillatie of een hartstilstand met reanimatie hebben doorgemaakt;

• patiënten die na een ventriculaire tachycardie het bewustzijn verloren hebben; .

• patiënten met ventriculaire tachycardie en hartfalen;

• patiënten met kortdurende ventriculaire tachycardie die van tevoren een myocardinfarct hebben gehad, en bij wie bij hartonderzoek wordt ontdekt dat ze aan ventriculaire tachycardie lijden;

• patiënten die om onbekende redenen bewusteloos zijn geraakt, aan hartfalen lijden en bij wie ventriculaire tachycardie kan worden opgewekt;

• patiënten met een hoog risico op een fatale aritmie als gevolg van erfelijke aandoeningen.

In de bovengenoemde gevallen is een ICD geïndiceerd. De verantwoordelijke arts beslist per geval of een ICD een oplossing biedt. Aangezien het aantal risicofactoren voor plotselinge hartstilstand voortdurend toeneemt, kan worden verondersteld dat ICD's vaker als behandelmethode zullen worden toegepast. In elk geval biedt een ICD zekerheid aan patiënten die bij een ernstige aritimie mogelijk door dit apparaat kunnen worden gered.

Hoe gezond zijn Europeanen?

Hoewel Europeanen langer en gezonder leven, kunnen zij meer doen om zichzelf te beschermen tegen de twee belangrijkste doodsoorzaken: hartziekten en kanker. Het helpt om er een gezonde en actieve levensstijl op na te houden. Roken, onevenwichtige voeding en onvoldoende beweging zijn factoren die het risico op ischemische hartziekten verhogen, waarbij door verstopte of beschadigde slagaders te weinig bloed naar het hart wordt gevoerd.

In de EU sterven meer mannen dan vrouwen aan deze ziekten en het deel van de bevolking dat erdoor wordt getroffen, verschilt sterk van land tot land. In 2004 had Hongarije het hoogste sterftecijfer voor kanker zowel voor vrouwen als voor mannen. Frankrijk had voor beide geslachten het laagste sterftecijfer voor ischemische hartziekten.