ESF - Hart voor Werk

PERSBERICHT: Europees Sociaal Fonds bekroont ‘Hart voor Werk’

Het project ‘Hart voor Werk’ dat mensen met een hartprobleem uit het revalidatiecentrum van AZ Turnhout opnieuw aan het werk helpt werd twee jaar na de start bekroond door de expertencommissie van het Europees Sociaal Fonds. Hierdoor zal de nieuwe dienstverlening ingang kunnen vinden in gans Vlaanderen.

SPK vzw, vzw Hartziekte, GTB (Dienst voor gespecialiseerd trajectbepaling en –begeleiding), RESOC Kempen, VDAB, AZ-Turnhout en CM ontwikkelden een nieuwe dienstverlening die er voor zorgt dat zoveel mogelijk mensen met een hartprobleem opnieuw hun werk kunnen hervatten. Al snel werd duidelijk dat de nieuwe dienstverlening succesvol was. Tijdens het pilootproject in Turnhout konden al een 50tal personen met een hartaandoening opnieuw aan het werk. De partners zijn opgetogen dat het project verlengd kan worden.

“Door deze nieuwe dienstverlening kunnen onze trajectbegeleiders mensen met een hartziekte ondersteunen om hun job (voltijds of deeltijds) te hervatten.  Er kan verder gewerkt worden om deze methodiek te implementeren in de gewone werking van GTB, en bekeken worden of  de methodiek ook werkt voor mensen met andere gezondheidsproblemen”, zegt Lieve Fransen van GTB. “In vele gevallen is het nodig dat er aanpassingen aan het werk en de arbeidsomstandigheden gebeuren. Zo gaat onze aandacht uit naar het vermijden van risico’s die zich op de werkvloer voordoen. We hebben namelijk geleerd dat er heel wat risicofactoren zijn die de kans op een nieuw cardiaal incident kunnen verhogen, zoals zware fysieke arbeid, te hoge en te lage temperaturen, ploegenwerk, het in aanraking komen met bepaalde toxische stoffen, stress, .... Indien de oorspronkelijke job niet meer haalbaar is, gaan onze trajectbegeleiders mee op zoek naar aangepast werk bij een andere werkgever. Op die manier vermijden we dat deze mensen op invaliditeit zouden geraken.”

 

Na twee jaar waren niet alleen de projectpartners maar ook de expertencommissie van ESF het erover eens dat Een Hart voor Werk een uiterst relevant project is. Daarom wordt het project verlengd en zullen de nodige inspanningen geleverd worden om de nieuwe dienstverlening in heel Vlaanderen ingang te laten vinden. “Wij zijn ontzettend trots met dit resultaat”, zegt Paul Bols van vzw Hartziekte. “Personen met een hartziekte uit gans Vlaanderen zullen voortaan op de nodige begeleiding kunnen rekenen om het werk te hervatten. Dit hadden we twee jaar geleden nooit durven dromen!”

Ook binnen het cardiologisch revalidatiecentrum in AZ Turnhout is men tevreden over Hart voor Werk. “Het project levert ons heel wat nieuwe inzichten om de tewerkstellingskansen van personen na een zware hartaandoening aanzienlijk te vergroten”, zegt cardioloog/revalidatiearts Karen Debie. “Het is belangrijk dat in alle revalidatiecentra hier aandacht aan wordt geschonken!”

Zowel de GTB-afdelingen, VDAB en GOB De Ploeg engageren zich om de dienstverlening in de toekomst aan te bieden. De projectgroep van Hart voor Werk zal dit jaar nog werk maken van een opleidingspakket voor trajectbegeleiders en een boek over de methodiek. Daarnaast zal onderzocht worden of andere doelgroepen gebruik kunnen maken van de methodiek.

Link ESF: http://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/een-hart-voor-werk

Author’s Posts

 • Aortaklepstenose

  Aortaklepstenose wil letterlijk zeggen dat de opening van de aortaklep vernauwd is. De hartkleppen bevinden zich tussen de verschill...

  Apr 01, 2021

 • Hartgeruis bij kinderen

  Een hartgeruis komt vaak voor bij kinderen, en is in veel gevallen onschuldig. Het kan diverse oorzaken hebben, zoals een gaatje in ...

  Apr 01, 2021

 • Hartkloppingen

  Hartkloppingen - Normaal gesproken zijn mensen zich niet bewust van het kloppen van hun hart. Maar onder bepaalde o...

  Apr 01, 2021

 • Hartritmestoornis

  Hartritmestoornis - De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van hartritmestoornissen zijn ouderdom. Het normale...

  Apr 01, 2021

 • Linkerhartsyndroom

  Linkerhartsyndroom is een aandoening waarbij de linkerhelft van het hart en de grote aorta sterk achter zijn gebleven in ontwikkelin...

  Apr 01, 2021