Functie van het hart

Functie van het hart - Het hart is het begin van het transport van belangrijke stoffen. Het hart zorgt dat bloed door je lichaam wordt rondgepompt. In dat bloed zitten allerlei stoffen die op bepaalde plaatsen in het lichaam nodig zijn: zuurstof in de longen, bouwstoffen in je darmen. Met het bloed worden stoffen die het lichaam niet nodig heeft, ook weer afgevoerd.

Het hart pompt je bloed rond; soms snel, soms langzaam.

Om te leven hebben het lichaam en zijn organen energie nodig. Deze energie ontstaat door de verbranding van voedsel dat langs de darm wordt opgenomen. De bloedvaten van het spijsverteringsstelsel brengen de voedzame bestanddelen uit de voeding aan en brengen de afvalstoffen naar de lever voor afbraak. Vervolgens filtert en zuivert de nier het bloed.

De bloedsomloop zorgt ervoor dat het bloed overal in het lichaam voedsel en zuurstof (O2) kan aanbrengen en afvalstoffen en verbrandingsgassen (koolstofdioxide of CO2) kan afvoeren.

Het bloed wordt rondgestuurd door de hartpomp, een krachtige holle spier die gemiddeld 72 keer per minuut samentrekt. De pomp bestaat uit twee delen die tegelijkertijd werken: het rechterhart voor de kleine bloedsomloop, het linkerhart voor de grote bloedsomloop.

De grote holle aders brengen zuurstofarm bloed naar de rechter hartboezem die het doorstuurt naar de rechterkamer. De rechterkamer pompt via de longslagader het zuurstofarm bloed in de kleine bloedsomloop naar de long waar de gaswisseling gebeurt. Koolzuurgas wordt afgegeven en zuurstof opgenomen. Het zuurstofrijk bloed keert via de longaders terug naar de linkerboezem die het doorstuurt naar de linkerkamer. De linkerkamer pompt via de aorta (grote lichaamsslagader) het bloed in de grote bloedsomloop die het bloed in alle weefsels (organen, spieren) van het lichaam brengt. De weefsels nemen zuurstof op en geven koolzuurgas af. Het zuurstofarm bloed keert terug via de aders die uitmonden in de twee holle aders die het bloed naar het rechterhart brengen.

Zoals alle weefsels heeft het hart bloed nodig dat voedingsstoffen en zuurstof aanbrengt om te kunnen werken.

De kransslagaders of coronaire arteriën ontspringen aan het begin van de aorta (grote lichaamsslagader) en liggen als een kroon om het hart. Er zijn drie hoofdvaten met talrijke vertakkingen die de hartspier volledig bevoorraden. Zo is er een rechterslagader tussen rechterboezem en rechterkamer (de rechter coronaire arterie of RCA) en een linkerslagader die zich vertakt in enerzijds een vat dat loopt tussen de linker- en rechterkamer (de linker anterior descendent of LAD) en anderzijds een vat dat om het hart draait tussen linkerboezem en linkerkamer (de linker circumflex of LCX). Een grote ader brengt het bloed direct terug in de rechterboezem.

De kransslagaders hebben een wisselende doormeter. Ze kunnen uitzetten (vb. Bij inspanning of door geneesmiddelen) of vernauwen door samentrekking van de vaatwand (vb. bij koude of bij coronaire spasmen).

Opdat de mens een gezond leven zou kunnen leiden moet dit hele stelsel uiteraard goed werken. Op vele plaatsen in het lichaam kan er echter iets misgaan. Geen wonder dus dat hart- en vaatziekten zich op een erg verscheiden manier kunnen uiten.

Er kunnen stoornissen ontstaan in de structuur en functie van het hart in de loop van het leven: de verworven hartafwijkingen.

Er kunnen afwijkingen ontstaan in de kransslagaders (contentlink aandoeningen van de kransslagaders) met als gevolg klachten van pijn op de borst en een hartinfarct. Daarnaast kan de electrische geleiding van het hart minder goed gaan functioneren. Er treden dan ritmestoornissen op, die men kan ervaren als hartkloppingen (hartkloppingen). Het gevolg van afwijkingen aan de kransslagaders of van de electrische geleiding kan zijn dat de pompfunctie van het hart verslechtert. Dit kan leiden tot hartfalen. Ook aandoeningen van de wand zelf kan leiden tot een slechte pompfunctie met hartfalen als gevolg. Een voorbeeld daarvan is cardiomyopathie of een infectie van de hartwand. Men spreekt over ontsteking van het hartzakje (pericarditis) of van ontsteking van het binnenste deel van de wand (endocarditis).

Author’s Posts

 • Aortaklepstenose

  Aortaklepstenose wil letterlijk zeggen dat de opening van de aortaklep vernauwd is. De hartkleppen bevinden zich tussen de verschill...

  Apr 01, 2021

 • Hartgeruis bij kinderen

  Een hartgeruis komt vaak voor bij kinderen, en is in veel gevallen onschuldig. Het kan diverse oorzaken hebben, zoals een gaatje in ...

  Apr 01, 2021

 • Hartkloppingen

  Hartkloppingen - Normaal gesproken zijn mensen zich niet bewust van het kloppen van hun hart. Maar onder bepaalde o...

  Apr 01, 2021

 • Hartritmestoornis

  Hartritmestoornis - De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van hartritmestoornissen zijn ouderdom. Het normale...

  Apr 01, 2021

 • Linkerhartsyndroom

  Linkerhartsyndroom is een aandoening waarbij de linkerhelft van het hart en de grote aorta sterk achter zijn gebleven in ontwikkelin...

  Apr 01, 2021