• CT-Scan onderzoek

    CT-Scan onderzoek

    Een CT-scan is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstraling een dwarsdoorsnede-foto's vande lichaamsdelen en organen worden gemaakt. Bij dit onderzoek kan een arts afwijkingen zien die op een normale röntgenfoto niet zichtbaar zijn.

  • Duplex onderzoek

    Duplex onderzoek

    Duplex betekent letterlijk dubbel. Bij een Duplex-onderzoek gaat het om het in beeld brengen van de bloedvaten, gecombineerd met een meting van de stroomsnelheid van het bloed. Een ander woord voor duplex-onderzoek is echo-Doppler-onderzoek.