• Aneurysma

    Wanneer bij iemand toevallig een klein aneurysma wordt ontdekt zal jaarlijks een echografie van de aorta worden verricht om de eventuele groei van het aneurysma op te sporen. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden die afhangen van de vorm van aneurysma en de algemene conditie.

  • Aneurysma in de buik

    Deze verwijding ontstaat door een zwakke plek in de wand van dit bloedvat. Dit veroorzaakt meestal geen ernstige klachten en het wordt in de meeste gevallen bij toeval ontdekt. Het grote gevaar van een aneurysma is dat het kan barsten.