Pompfunctie van het hart

De cardioloog kan de hoeveelheid bloed meten die per hartslag door het hart wordt uitgepompt. Daaruit berekent hij de zogenaamde ejectie fractie, afgekort als EF. Hij meet daartoe hoeveel bloed er in het hart zit juist voordat het hart slaat, zeg maar wanneer het gevuld is. Vervolgens meet hij hoeveel bloed er in het hart achterblijft juist na de hartslag. Het verschil tussen die twee hoeveelheden is de hoeveelheid uitgepompt bloed.

De hoeveelheid uitgepompt bloed, uitgedrukt als percentage van de hoeveelheid bloed in het gevulde hart, noemt men de ejectie fractie. Mede aan de hand van de EF kan de cardioloog beoordelen of het hart met verloop van tijd beter of slechter gaat pompen of juist stabiel blijft. Patiënten moeten echter weten dat de EF verre van volledig maatgevend is voor een goede bloedsomloop.

Ejectie fractie, wat zegt dat?

Normaal gesproken wordt met elke hartslag ongeveer 2/3 deel, ofwel 60%, van het aanwezige bloed weggepompt. De ejectie fractie (EF) is dan 60%. Als er een EF van 30% is, wordt dus de helft van de normale hoeveelheid weggepompt. Als er sprake is van hartfalen, is de EF in het algemeen minder dan 40%. Als de EF tussen de 40 en 55% ligt, is dit ook abnormaal, maar zullen de symptomen van hartfalen ook nog door andere omstandigheden worden verklaard. De pompfunctie is in verhouding dan nog te goed om hartfalen te veroorzaken. Misschien is er dan bijvoorbeeld ook nog bloedarmoede of een ritmestoornis.

De EF is een goede objectieve maat om een indruk te hebben van de pompfunctie van het hart. Echter, aan dit getal kan slechts met belangrijke beperkingen een waarde worden toegekend. De natuur, en zeker zoiets ingewikkelds als het hart, laat zich niet vangen in een getalletje. Alles is relatief. Zo zal het vermogen van spieren en organen om zuurstof op te nemen mede het rendement van de bloedsomloop bepalen. Als spieren getraind worden zal dit een betere zuurstofopname tot gevolg hebben. Twee patiënten met dezelfde EF, maar met verschillende training van spieren, zullen dus een verschillende mate van hartfalen hebben.

Ook medicijngebruik voor hartfalen zal het getal beïnvloeden.

Het beloop van de EF zegt echter wel veel over de prognose (vooruitzichten), zeg maar over het al of niet toenemen van de hartziekte. Een stijging van 20 naar 30% is in dat opzicht beter dan een daling van 40 naar 30%, ofschoon beide patiënten per saldo een EF van 30% hebben.

Voorbereiding van het onderzoek

1. Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.

2. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur

3. Als u om een dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u ten minste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

4. Indien u (mogelijk) zwanger bent meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde

De radioactief gemerkte stof die men gebruikt bij het onderzoek kan invloed hebben op ongeboren kinderen en zuigelingen.

Zwangerschap is een reden om het onderzoek enige tijd uit te stellen.

Borstvoeding moet korte tijd onderbroken worden.

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts is besloten de pompfunctie (ejectiefractie) van uw hart in rust te onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Bij dit onderzoek wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag kan wegpompen. Deze meting gebeurt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Nadat deze stof via een injectie is toegediend, ontstaat in het bloed een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo gering dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Het onderzoek van ejectiefractie

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker (laborant van de afdeling Nucleaire Geneeskunde) u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte dient de medische nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe via een injectie in een ader. Hierbij voelt u even een prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en uw rijvaardigheid wordt er niet door beïnvloed. Er zijn geen risico's of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te ontkleden. Wel is het noodzakelijk dat metalen voorwerpen zoals sieraden, muntgeld, metalen knopen of een gesp zich niet in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens gaat u liggen op de onderzoekstafel. Er worden elektroden (plakkers) op uw lichaam aangebracht om tijdens het onderzoek een hartfilmpje te maken. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij het hart gebracht, om de foto s zo duidelijk mogelijk te maken.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto's mislukken.

Het maken van de foto's duurt ongeveer 20 minuten. Inclusief de wachttijd duurt het totale onderzoek ongeveer 30 minuten. Nadat de nucleair geneeskundige (arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde) heeft gecontroleerd of de foto’s voldoende informatie geven, kunt u naar huis.

De uitslag

Aan de hand van de beelden, die in de computer worden opgeslagen en bewerkt, maakt de nucleair geneeskundige een verslag dat naar uw behandelend arts wordt gestuurd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Author’s Posts

 • Aortaklepstenose

  Aortaklepstenose wil letterlijk zeggen dat de opening van de aortaklep vernauwd is. De hartkleppen bevinden zich tussen de verschill...

  apr 01, 2021

 • Hartgeruis bij kinderen

  Een hartgeruis komt vaak voor bij kinderen, en is in veel gevallen onschuldig. Het kan diverse oorzaken hebben, zoals een gaatje in ...

  apr 01, 2021

 • Hartkloppingen

  Hartkloppingen - Normaal gesproken zijn mensen zich niet bewust van het kloppen van hun hart. Maar onder bepaalde o...

  apr 01, 2021

 • Hartritmestoornis

  Hartritmestoornis - De belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van hartritmestoornissen zijn ouderdom. Het normale...

  apr 01, 2021

 • Linkerhartsyndroom

  Linkerhartsyndroom is een aandoening waarbij de linkerhelft van het hart en de grote aorta sterk achter zijn gebleven in ontwikkelin...

  apr 01, 2021