Subsidie voor schoolfruit

Basisscholen kunnen een subsidie krijgen als ze dertig weken lang een abonnement op fruit nemen. De subsidies zijn enkel voor de kleuters en leerlingen bestemd. Leerkrachten kunnen ook meedoen maar zij betalen wel de volledige abonnementsprijs.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor hun kind voor een volledig schooljaar (30 weken). De deelnemende leerlingen krijgen dan op een afgesproken dag in de week een stuk fruit op school.

De school kan ook een subsidie aanvragen voor leerlingen die na de eerste inschrijvingsperiode zijn ingestapt. De school moet wel al vanaf het begin van het schooljaar deelnemen aan de actie. Deze kinderen moeten dan nog gedurende 15 weken een stuk fruit of groente krijgen.

De scholen kunnen zelf kiezen of ze fruit en groenten van gangbare of van biologische teelt aanbieden. De school zorgt voor de praktische organisatie: het fruit bestellen, betalen aan de handelaar, de afhaling en verdeling van het fruit.

De leerlingen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dit wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een educatieve activiteit gekoppeld.

U komt in aanmerking als:

- u een basisschool (door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling kleuter of lager onderwijs) bent .

- u  zelf een bijdrage van minstens 2 euro per leerling per schooljaar genereert. De school beslist zelf hoe zij deze bijdrage verzamelt (via de ouders, de gemeente, de school zelf).

Procedure

Hoe kan de subsidie voor schoolfruit worden aangevraagd?

De scholen moeten eerst een erkenningsaanvraag indienen (of vernieuwen). Eens ze de erkenningsvraag hebben gekregen, kunnen ze een steunaanvraag indienen per trimester.

- De basisschool dient een erkenningsaanvraag in bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (tussen 15 augustus en 15 oktober 2011). Basisscholen die in het schooljaar voordien al erkend waren, kunnen hun erkenning vernieuwen via het e-loket.

- De basisschool sluit een contract af met een handelaar naar keuze en stuurt een kopie ervan voor de aanvang van het project naar het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Een lijst van handelaren is te raadplegen op de website fruit-op-school.be

- De basisschool dient per trimester een steunaanvraag in en dit uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de betrokken periode. De steunaanvraag gebeurt via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Visserij door één van de 3 personen opgegeven in de erkenningsaanvraag.

- De basisschool bewaart gedurende ten minste 3 jaar alle bewijsstukken zoals leveringsbonnen, facturen, steunaanvragen en bankafschriften zodat deze kunnen voorgelegd bij een eventuele controle.

Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Koning Albert II-laan 35 bus 41

Ellipsgebouw

1030 Brussel

België

Telefoon  02 552 75 10

Fax  02 552 75 11

E-mail      [email protected]

Laatst aangepast op dinsdag, 29 januari 2013 08:30

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.