09 jan 2013

Bloso, of voluit het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, voert het Vlaamse sportbeleid uit om de sportparticipatie en de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen. U kan terecht bij Bloso voor:

sportkampen en sportklassen: Bloso beschikt over een sportkampdatabank met een ruim aanbod aan sportkampen.

- trainingen, stages en wedstrijden in de Bloso-centra (13 sportcentra verspreid over Vlaanderen)

- kaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool

- sportpromotie: de afdeling Sportpromotie en Inspectiesubsidies voor sport: de afdeling Subsidiëring van Bloso subsidieert sport in Vlaanderen via de sportdiensten van gemeenten of provincies en via erkende private organisaties. Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kunnen zich laten erkennen en komen dan in aanmerking voor subsidies van Bloso.topsport: Bloso is het aanspreekpunt voor topsport en topsporters.

09 jan 2013

Basisscholen kunnen een subsidie krijgen als ze dertig weken lang een abonnement op fruit nemen. De subsidies zijn enkel voor de kleuters en leerlingen bestemd. Leerkrachten kunnen ook meedoen maar zij betalen wel de volledige abonnementsprijs.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders kunnen via de school een fruitabonnement afsluiten voor hun kind voor een volledig schooljaar (30 weken). De deelnemende leerlingen krijgen dan op een afgesproken dag in de week een stuk fruit op school.

De school kan ook een subsidie aanvragen voor leerlingen die na de eerste inschrijvingsperiode zijn ingestapt. De school moet wel al vanaf het begin van het schooljaar deelnemen aan de actie. Deze kinderen moeten dan nog gedurende 15 weken een stuk fruit of groente krijgen.

De scholen kunnen zelf kiezen of ze fruit en groenten van gangbare of van biologische teelt aanbieden. De school zorgt voor de praktische organisatie: het fruit bestellen, betalen aan de handelaar, de afhaling en verdeling van het fruit.

De leerlingen eten het fruit in groep op, bijvoorbeeld vlak voor de speeltijd in de voormiddag. Dit wordt telkens in de mate van het mogelijke aan een educatieve activiteit gekoppeld.

09 jan 2013

Het label “Topsport Vlaanderen" toont dat de Vlaamse overheid investeert in haar topatleten en promoot Vlaanderen als een sterke regio.

Bloso is het aanspreekpunt voor topsport en topsporters. Het team Topsport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media is verantwoordelijk voor de opvolging van de subsidies en de communicatie.

09 jan 2013

Real Winner - True Champion or Cheat” is een online educatief programma voor recreatieve en professionele sporters, sportfederaties en sportclubs, trainers, leerkrachten en andere personen die betrokken zijn bij de sport.

Het programma behandelt de verschillende aspecten van de 'Wereld Anti-Doping Code' en de Vlaamse antidopingregelgeving in enkele korte, leuke en interactieve modules. Daarnaast zijn er twee modules die u doen stilstaan bij enkele aspecten van fair play en ethiek in de sport. Vanaf 2012 komt er nog een module die ingaat op de problematiek van “social drugs”.

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.