Brilique 90 mg, filmomhulde tabletten - Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Marcoumar®, 3 mg tabletten - Het werkzame bestanddeel is 3 mg fenprocoumon. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn melksuiker, maïszetmeel, talk en magnesiumstearaat.

Plavix - Clopidogrel - De werkzame stof is clopidogrel. Elke tablet bevat 75 mg clopidogrel. De andere bestanddelen zijn mannitol , gehydrogeneerde ricinusolie,

Simvastatine Mylan wordt gebruikt voor verlaging van de concentraties van cholesterol, en vettige stoffen die triglyceriden worden genoemd, in uw bloed.