Crestor bijsluiter

De werkzame stof in Crestor is rosuvastatine. Rosuvastatine is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Crestor in tabletten.

1. Wat doet Crestor en waarbij wordt het gebruikt?

Rosuvastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die cholesterolsyntheseremmers of statinen worden genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol- en vetgehalte in het bloed.

Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterol gehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en een te hoog vetgehalte in het bloed.

Cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog
Een teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat aderverkalking (atherosclerose). Hierdoor is de kans hoger op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor veel soorten cellen. Het speelt een belangrijke rol in het vervoer en de verwerking van vet door ons lichaam. Cholesterol wordt in de lever gemaakt, maar wordt ook via ons voedsel opgenomen. Een te hoog cholesterolgehalte kan ontstaan als de lever te veel cholesterol aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide.

Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen. Het vetgehalte in het bloed kan door het voedsel dat we eten of door eigen aanmaak te hoog worden. Rosuvastatine verlaagt het cholesterol- en het vetgehalte in het bloed. Uw arts adviseert u om in combinatie met Crestor een cholesterolverlagend dieet te houden. U heeft dan extra profijt van het medicijn. U kunt hiervoor ook een diëtist raadplegen. Mensen die met Crestor hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

Na vier tot zes weken is het volledige effect van Crestor bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om rosuvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan rosuvastatine optimaal zijn werk doen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Crestor bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid en spierpijn.

Soms
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn of verstopping. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Huiduitslag, jeuk. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met Crestor. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Zelden
Spierpijn en spierzwakte. Meestal is dit onschuldig, maar soms kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het hele lichaam kan zeer doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

Zeer zelden
Leverontsteking (soms te merken aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit). Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met het middel.

In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor rosuvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u Crestor niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Crestor een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Ciclosporine, een afweeronderdrukkend middel. In combinatie met rosuvastatine kan Crestor een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u direct uw arts of apotheker raadplegen.

De middelen tegen hiv en aids lopinavir en ritonavir. In combinatie met rosuvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren. Overleg hierover met uw arts op apotheker. Mogelijk kan de dosis rosuvastatine worden verlaagd. Verschijnselen van spierziekte kunnen zijn: snel opkomende, hevige spierpijn, soms minder plassen of donkere bruine urine, en onverklaarbare spierpijn of spierzwakte. Als u dit merkt, meld dit dan direct aan uw arts.

Andere cholesterol- en vetverlagende middelen, namelijk gemfibrozil. In combinatie met rosuvastatine kan Crestor een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u direct uw arts of apotheker raadplegen.

De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Rosuvastatine kan de werking van de bloedverdunner versterken. Licht de trombosedienst daarom in als u rosuvastatine gaat gebruiken, de dosering verandert of als u stopt met het gebruik van rosuvastine.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Crestor gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u Crestor gebruikt, duizelig bent. Neem dan geen deel aan het verkeer. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Rosuvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten. Voor een optimaal effect van Crestor is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

5. Kan ik Crestor gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U mag Crestor NIET gebruiken tijdens de zwangerschap. Rosuvastatine en de andere ‘statines' kunnen de stofwisseling van de baby in gevaar brengen. Als u Crestor gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of Crestor in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik Crestor gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Als Crestor uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u Crestor waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Crestor consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u rosuvastatine één keer per dag neemt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met Crestor stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van Crestor. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:20

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.