Cozaar - Losartan bijsluiter

De werkzame stof in Cozaar is losartan. Losartan is sinds 1994 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cozaar. Het is te verkrijgen in tabletten. Losartan wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Cozaar Plus, Fortzaar en Hyzaar.

1. Wat doet Cozaar en waarbij wordt het gebruikt?

Losartan behoort tot de groep angiotensine-II-blokkers. Het verlaagt de bloeddruk. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en hartfalen.

Hoge bloeddruk

Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp en hartfalen.

De lichaamseigen stof angiotensine-II speelt een rol bij de spanning van de spiertjes rond de bloedvaten. Angiotensine-II-blokkers verhinderen de werking van deze stof en verlagen zo de spanning in deze spiertjes. Hierdoor zullen de bloedvaten ontspannen en wijder worden. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Daarnaast bevorderen angiotensine-II-blokkers de uitscheiding van natrium (keukenzout) met de urine. Dit helpt ook de bloeddruk omlaag te brengen.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van Cozaar bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlaging. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om losartan elke dag in te nemen. Alleen dan kan Cozaar de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Hartfalen

Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Mogelijk verbetert Cozaar de pompkracht van het hart. Het wordt gecombineerd met andere medicijnen tegen hartfalen. Mensen met hartfalen bij wie de pompkracht van hun hart is verbeterd, lopen minder kans om aan een hartziekte te overlijden.

Na drie tot zes weken kunt u het effect van Cozaar beoordelen. Als het goed is, merkt u dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Cozaar bijwerkingen geven. Dit is het geval bij minder dan tien procent van de mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid, huiduitslag en overgevoeligheid.

Zelden, aan het begin van de behandeling
Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Dit is binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem Cozaar de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

Zelden
Huiduitslag, jeuk, galbulten, spierpijn en smaakveranderingen. Deze verschijnselen verdwijnen weer als u stopt met Cozaar. Heeft u er erg veel last van, neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden
Overgevoeligheid voor Cozaar. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de eerstehulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor losartan. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Cozaar niet opnieuw krijgt.

Als u diabetes mellitus heeft: u kunt eerder een te laag bloedglucosegehalte (hypo) krijgen door Cozaar. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Cozaar een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Plastabletten. De eerste paar dagen dat u deze combinatie gebruikt kunt u last krijgen van erge duizeligheid. Meestal raadt de arts aan om de plastabletten enkele dagen niet in te nemen. Na twee of drie dagen begint u dan met losartan. U heeft zo minder last van duizeligheid. Als u losartan vervolgens twee of drie dagen gebruikt kunt u zonder problemen de plastablet weer innemen. Ook is het mogelijk dat uw arts u aanraadt om de eerste dagen met een lage dosis losartan te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.

Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Losartan kan de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

Andere hart-vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en daar nu losartan bij krijgt. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Kaliumzout en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton en triamtereen. Door combinatie van de angiotensine-II-blokkers met deze middelen kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten. Kalium zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. Het eten van veel van deze zouten kan ook de hoeveelheid kalium in het bloed verhogen.

Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine. Deze pijnstillers kunnen het effect van losartan verminderen. De pijnstiller paracetamol kunt u overigens wel veilig gebruiken.

Gebruikt u losartan tegen hoge bloeddruk? Gebruik de pijnstiller niet langer dan een week. Moet u hem langer gebruiken? Raadpleeg dan uw arts voor extra controle van uw bloeddruk.

Gebruikt u losartan tegen hartfalen? Neem contact op met uw arts als u merkt dat u weer eerder kortademig wordt en uw voeten of enkels weer dikker worden.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Cozaar gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u losartan gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als losartan. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik Cozaar gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U mag Cozaar NIETniet gebruiken tijdens de zwangerschap. Angiotensine-II-blokkers zijn tijdens de zwangerschap schadelijk voor de nierfunctie van het ongeboren kind. Hierdoor kan er te weinig vruchtwater ontstaan met als gevolg mogelijke afwijkingen aan de schedel van het kind. Ook is er een verhoogde kans op nierafwijkingen bij het kind. Als u Cozaar gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander middel kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik Cozaar NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of Cozaar in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijkis voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik Cozaar gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast innametijdstip: bij voorkeur 's ochtends bij het ontbijt. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u in het begin veel last heeft van duizeligheid, kunt u het ook 's avonds voor het naar bed gaan innemen.

Hoe lang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

U gebruikt losartan één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met Cozaar stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van Cozaar. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:20

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.