Cordarone bijsluiter

De werkzame stof in Cordarone is amiodaron. Amiodaron is sinds 1962 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cordarone en het merkloze Amiodaron. Het is te verkrijgen in tabletten en als injectie.

1. Wat doet Cordarone en waarbij wordt het gebruikt?

Amiodaron normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen
Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De boezems, waar het bloed het hart binnenstroomt, trekken eerst samen, en daarna de kamers, waar het bloed het hart verlaat. Hierdoor wordt met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam gepompt. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

U hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen of continu aanwezig zijn.

Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken ('atriumfibrilleren') waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Amiodaron vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker. Artsen schrijven amiodaron voor bij snelle samentrekking van de boezems ('atriumfibrilleren') of van de kamers. Als het middel binnen 48 uur na het begin van de ritmestoornis wordt toegepast herstelt het ritme bij vijf tot negen op de tien patiënten. Het wordt ook toegepast om hartritmestoornissen te voorkomen. Bij sommige hartritmestoornissen van ongeboren baby's wordt het wel aan de moeder voorgeschreven.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij hartritmestoornissen

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Cordarone bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn: maagdarmklachten, schildklierafwijkingen, huidovergevoeligheid, longontsteking, verergering van de ritmestoornis.

Soms

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en smaakverandering. Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.
Schildklierafwijkingen. De schildklier kan te langzaam of juist te snel gaan werken. Bij een te langzaam werkende schildklier heeft u last van kou, gewichtstoename, moeheid, obstipatie, haaruitval en stijve spieren en gewrichten. Bij een te snel werkende schildklier heeft u last van hartkloppingen, afvallen, zweten, een gejaagd gevoel, trillen, spierzwakte, diarree en geïrriteerdheid. Soms moeten tabletten met schildklierhormoon erbij geslikt worden. De schildklierafwijking verdwijnt weer binnen enkele weken tot maanden na stoppen van amiodaron. Mensen die al schildklierproblemen hebben mogen Cordarone meestal niet gebruiken. Waarschuw uw arts als u last heeft van de hierboven beschreven verschijnselen.
Gevoeligheid van de huid, vooral voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk en roodheid geven. Dit kan drie dagen tot soms zelfs een week aanhouden. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril.


Zelden

Na langdurig gebruik kan de huid blauwgrijs verkleuren, vooral op plaatsen die regelmatige aan zonlicht zijn blootgesteld. Na stoppen van het gebruik kan de verkleuring nog maanden tot jaren aanwezig blijven, in zeer zeldzame gevallen zelfs blijvend.
Longontsteking of ernstige bronchitis, soms met blijvende beschadigingen in het longweefsel. Bij ouderen met minder goed werkende longen is de kans groter. Bij kortademigheid, ernstig hoesten of andere ademhalingsproblemen moet u uw arts waarschuwen.
Leverbeschadiging. Na langdurig gebruik kan een leverontsteking (hepatitis) ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, tandvlees en het oogwit. Waarschuw dan onmiddellijk een arts.
Verergering van de ritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.
Tintelingen, een doof gevoel, spierpijn, beven, duizeligheid, hoofdpijn, nachtmerries.
Oogafwijkingen, zoals het zien van lichte kringen (halo's) rond lampen en lichtschuwheid.

Zeer zelden

Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: Cordarone kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Cordarone of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheidreactie ontstaan. Dit kan zich uiten in een nierfunctiestoornis, een ontsteking van de bloedvaten of een bloedafwijking, namelijk een tekort aan bloedplaatjes en daardoor een verhoogde kans op bloedingen. Als één van deze uitingen merkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor amiodaron. Zij kunnen er dan op letten dat u Cordarone niet opnieuw krijgt.

Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik Cordarone NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Cordarone een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Bij combinatie van amiodaron met een van de volgende middelen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende middelen NIET samen met amiodaron, behalve als dit volgens uw arts onvermijdbaar is. Het gaat om arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, cisapride, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, pentamidine, pimozide, procaïnamide, sotalol, terfenadine en thioridazine.
De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door amiodaron. Vertel de trombosedienst dat u amiodaron gebruikt of heeft gebruikt.
Digoxine en fenytoïne (middel tegen epilepsie en pijnklachten) kunnen sterker werken door amiodaron. De arts zal de dosering van beide middelen soms aanpassen.
Ibopamine (middel tegen bepaalde hartklachten): samen met amiodaron is er meer kans op hartfalen. Gebruik deze middelen niet samen.
Middelen gebruikt bij hiv-infectie: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, lopinavir, darunavir en fosamprenavir. De hoeveelheid amiodaron in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
De anti-hiv-middelen efavirenz en nevirapine kunnen de werking van amiodaron juist verlagen. Overleg hierover met uw arts.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Cordarone gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Zeer zelden kunnen problemen met het gezichtsvermogen voorkomen bij Cordarone. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Amiodaron kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik Cordarone gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Dit middel kan schildklierafwijkingen en een vertraagde hartslag bij de baby veroorzaken. U mag Cordarone daarom NIET gebruiken tijdens de zwangerschap. Heel zelden schrijft de arts het juist tijdens de zwangerschap voor, namelijk als de ongeboren baby een veel te snelle hartslag heeft. Dat kan alleen onder uitvoerige controle door de specialist. Als u Cordarone gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Gebruik Cordarone NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Er komt zoveel amiodaron in de moedermelk terecht, dat de baby schildklierafwijkingen kan krijgen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

6. Hoe moet ik Cordarone gebruiken?

Wanneer?
De tabletten innemen tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet amiodaron levenslang worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Cordarone consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn.
Als u Cordarone één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Cordarone stoppen?

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen dan terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van amiodaron niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:32

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.