Celiprolol - Dilanorm bijsluiter

Celiprolol is sinds 1987 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dilanorm en als het merkloze Celiprolol in tabletten.

1. Wat doet celiprolol en waarbij wordt het gebruikt?

Celiprolol behoort tot de groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en hartkramp.

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door celiprolol gaat het hart minder hard pompen en worden de bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk. Mensen die met celiprolol hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van celiprolol bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om celiprolol elke dag in te nemen. Alleen dan kan celiprolol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Angina pectoris
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst. Dit middel brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Hierdoor heeft het hart minder zuurstof nodig.

De werking begint binnen 2 uur na inname en houdt ongeveer 24 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan celiprolol bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn de volgende.

Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Licht gevoel in het hoofd, lichte sufheid, moeite met inslapen, moeheid en zwakte. Deze bijwerkingen gaan over het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken).

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Verergering van hartfalen. Als u hartfalen heeft, kunt u beter overstappen op een ander middel. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Zelden: sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van de lagere bloeddruk. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het middel slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Zelden: impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden of is een ander middel geschikter voor u.

Anders dromen. U kunt anders gaan dromen met levendiger dromen, maar ook nachtmerries zijn mogelijk.

Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucosegehalte heeft. Dit komt doordat celiprolol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. U heeft een hypo, maar u merkt het niet goed op. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

Mensen die contactlenzen dragen kunnen door celiprolol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft celiprolol een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere hart-vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al celiprolol gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu celiprolol. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt of de hartslag te zeer vertraagd wordt.

Ontstekingsremmende pijnstillers. Veel ontstekingsremmende pijnstillers kunnen de werking van celiprolol verminderen. Als u zo'n pijnstiller langer dan twee weken gebruikt, zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Luchtwegverwijdende middelen bij benauwdheidsklachten. Deze wisselwerking is van belang als u bepaalde luchtwegverwijdende middelen gebruikt, zoals Ventolin, Salbutamol, Berotec en Bricanyl. Celiprolol kan het effect van de luchtwegverwijder verminderen. In de praktijk komt dit zelden voor. Als u toch merkt dat u eerder benauwd bent, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet uw arts de dosering van de luchtwegverwijder aanpassen.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers (alfuzosine (Xatral, Urion), doxazosine (Cardura), prazosine, terazosine (Hytrin) en tamsulosine (Omnic)). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door celiprolol wordt deze bijwerking versterkt. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met één van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfa-blokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, metformine en tolbutamide. Deze middelen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een ‘hypo' genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een 'hypo' heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.

4. Als ik celiprolol gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u celiprolol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?

Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als celiprolol. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik celiprolol gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik celiprolol niet als zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van celiprolol tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan celiprolol de doorbloeding van de baarmoeder en de placenta verminderen en daardoor zuurstoftekort bij het kind veroorzaken. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig middel.

Borstvoeding
Gebruik celiprolol NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Van celiprolol komt namelijk vrij veel in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik celiprolol gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem celiprolol op een lege maag in. Alleen dan wordt het zo volledig mogelijk opgenomen in het lichaam. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur een halfuur voor het ontbijt. Als dat niet mogelijk is vanaf twee uur nadat u gegeten heeft. Bijvoorbeeld om tien uur 's ochtends, als u om acht uur heeft ontbeten.

Hoe lang?

Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
Hartkramp. Waarschijnlijk moet u celiprolol langdurig gebruiken. Dat komt omdat celiprolol wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk celiprolol consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt celiprolol één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met celiprolol stoppen?

Het is niet verstandig om in één keer met celiprolol te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik geleidelijk af, in overleg met uw arts. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met celiprolol stoppen. Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:26

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.