Carvedilol - Eucardic bijsluiter

Carvedilol is sinds 1992 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Eucardic en als het merkloze Carvedilol in tabletten.

1. Wat doet carvedilol en waarbij wordt het gebruikt?

Carvedilol behoort tot de groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris en hartfalen.

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door carvedilol gaat het hart minder hard pompen en worden de bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk. Mensen die met carvedilol hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van carvedilol bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om carvedilol elke dag in te nemen. Alleen dan kan carvedilol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Angina pectoris
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst. Dit middel brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Hierdoor heeft het hart minder zuurstof nodig.

De werking begint één tot drie uur na inname en houdt ongeveer 12 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe, u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Dit middel verbetert de werking van het hart. Het wordt alleen voorschreven in combinatie met andere middelen tegen hartfalen. Mensen met hartfalen die carvedilol gebruiken, blijken minder vaak te overlijden aan een hartziekte. Na drie tot zes weken is het volledige effect van carvedilol bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan carvedilol bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid, koude handen en voeten, maagdarmklachten en moeheid.

Soms
Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van de lagere bloeddruk. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het middel slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Licht gevoel in het hoofd, lichte sufheid, moeite met inslapen, moeheid en zwakte. Deze bijwerkingen gaan in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken).
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Zelden
Impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel geschikter voor u.

Anders dromen. U kunt anders gaan dromen met levendiger dromen, maar ook nachtmerries zijn mogelijk.

Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucosegehalte heeft. Dit komt doordat carvedilol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. U heeft een hypo, maar u merkt het niet goed op. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

Mensen die contactlenzen dragen kunnen door carvedilol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft carvedilol een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere bloeddrukverlagende middelen en ontstekingsremmende pijnstillers.

Andere hart- en vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al carvedilol gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu carvedilol. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt of de hartslag te zeer vertraagd wordt.

Ontstekingsremmende pijnstillers. Veel ontstekingsremmende pijnstillers kunnen de werking van carvedilol verminderen. Als u zo'n pijnstiller langer dan twee weken gebruikt, zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers alfuzosine (Xatral, Urion), doxazosine (Cardura), prazosine, terazosine (Hytrin) en tamsulosine (Omnic). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door carvedilol wordt deze bijwerking versterkt. De wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met een van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfablokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, metformine en tolbutamide. Deze middelen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een ‘hypo' genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een 'hypo' heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.

4. Als ik carvedilol gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u carvedilol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als carvedilol. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik carvedilol gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik carvedilol NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van carvedilol tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan carvedilol de doorbloeding van de baarmoeder en placenta verminderen en daardoor zuurstoftekort bij het kind veroorzaken. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig middel.

Borstvoeding
Gebruik carvedilol NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of carvedilol in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk terechtkomt kan het bijwerkingen geven bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik carvedilol gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis.
Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends.
Als u het twee keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?
Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
Hartkramp en hartfalen: waarschijnlijk moet u carvedilol langdurig gebruiken. Dat komt omdat carvedilol wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk carvedilol consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u carvedilol één keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

Als u carvedilol twee keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met carvedilol stoppen?

Het is niet verstandig om in één keer met carvedilol te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik geleidelijk af, in overleg met uw arts. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met carvedilol stoppen. Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:25

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.