Bumetanide bijsluiter

Bumetanide is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Burinex en als het merkloze Bumetanide. Het is te verkrijgen in tabletten en injecties.

1. Wat doet bumetanide en waarbij wordt het gebruikt?

Bumetanide behoort tot de groep geneesmiddelen die lis-plasmiddelen wordt genoemd. Het voert overtollig vocht snel af en verlaagt de bloeddruk.Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem.

Hartfalen

Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd. Oorzaken door hartfalen kunnen zijn: een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

Door bumetanide scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine. Door de afname van de hoeveelheid vocht in de bloedbaan hoeft het hart minder hard te werken. De pompkracht van het hart neemt daardoor toe. Ook door, in overleg met uw arts, een zoutarm dieet te volgen kunt u de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Artsen schrijven de ‘lis-plasmiddelen' voor in acute situaties als u veel vocht moet kwijt raken. Ook bij chronisch hartfalen schrijft men het voor, als minder sterke plasmiddelen, zoals de ‘thiazide'-plasmiddelen niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden. Bij mensen met hartfalen, die met bumetanide de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Het vochtafdrijvend effect begint na een half uur en kan vier tot zes uur aanhouden. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij hartfalen

Oedeem

Bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), een verminderde nierwerking of levercirrose (een chronische leverziekte) kan het lichaam vocht gaan vasthouden. Hierdoor ontstaat oedeem (vochtophopingen). Dit merkt u het eerst aan dikke enkels en voeten. Ook kan er vocht rond de longen blijven staan. U merkt dan dat u benauwd bent en sneller moe wordt.

Door bumetanide scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine. U merkt dit doordat u vaker moet plassen. Hierdoor slinkt het oedeem en dikke enkels en voeten verdwijnen. Ook de benauwdheid neemt af. Door, in overleg met uw arts, een zoutarm dieet te volgen kunt u ook de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Het vochtafdrijvende effect begint na een half uur en kan vier tot zes uur aanhouden. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij oedeem

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan bumetanide bijwerkingen geven.

Regelmatig
Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Soms
Bij langdurig gebruik: een tekort of overschot aan bepaalde stoffen in het bloed, zoals natrium of kalium. Dit ontstaat eerder als u een streng zoutarm dieet volgt of weinig groente of fruit eet. U merkt een tekort aan kalium aan een droge mond, vermoeidheid, spierkramp of spierzwakte en zelden aan een onregelmatige hartslag. Mensen met hartfalen, levercirrose, nierziekten, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken hebben hier meer kans op. Uw arts zal daarom regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed willen controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neemt u dan contact op met uw arts.

Als u een vergrote prostaat heeft: u kunt meer klachten krijgen. Doordat bumetanide voor een snelle ontwatering zorgt, kan de blaas in één keer erg vol worden. Als u moeilijk kunt plassen, raakt u dit vocht niet snel kwijt. Neem contact op met uw arts, als uw prostaatklachten verergeren.

Zeer zelden
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree.
Overgevoeligheid voor bumetanide. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor bumetanide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Als u aanleg heeft voor jicht: u kunt eerder last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat deze plastabletten het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen. Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.

Als u diabetes mellitus heeft: u kunt een hoger bloedglucosegehalte krijgen door bumetanide. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft bumetanide een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers, zoals enalapril, captopril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril en de groep angiotensine-II-blokkers, zoals candesartan, irbesartan, losartan en valsartan. Dit zijn middelen die gebruikt worden bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziektes. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al bumetanide gebruikt en u daar nu een ACE-remmer of angiotensine-II-blokker bij krijgt. Bumetanide versterkt dan de werking van deze middelen. Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van ernstige duizeligheid. U kunt proberen hier iets tegen te doen door het middel in te nemen voor het naar bed gaan. Als u ligt, voelt u de duizeligheid minder. Soms raadt de arts aan om de plastabletten twee of drie dagen te laten staan voordat u met een ACE-remmer begint. U heeft dan minder last van duizeligheid. Na twee of drie dagen gebruik van de ACE-remmer kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is. Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.

Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacine, acetylsalicylzuur, azapropazon en fenylbutazon. Deze pijnstillers kunnen het effect van bumetanide verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met furosemide dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.

Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

Ketanserine (middel tegen hoge bloeddruk) en acetazolamide (middel bij glaucoom en oedeem). Deze middelen geven samen met bumetanide een grotere kans op kaliumtekort. Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen) of dat het kaliumtekort aanvult (kaliumchloride).

Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al bumetanide gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u nu bumetanide krijgt. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Carbamazepine en oxcarbazepine. Als u een van deze middelen samen met bumetanide gebruikt, heeft u de eerste weken een verhoogde kans op een tekort aan natrium in het bloed. U merkt dit soms aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik bumetanide gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u bumetanide gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Rijd geen auto als u duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Als u bumetanide gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten. Om kaliumtekort te voorkomen, kunt u erop letten voldoende kaliumrijk voedsel te gebruiken. Kalium zit onder andere in citrusfruit.

5. Kan ik bumetanide gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Alleen als het gebruik van bumetanide dringend noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstig oedeem, kunt u bumetanide gebruiken. Bij gebruik tijdens de zwangerschap kan er een verstoorde vocht- en zoutbalans bij de baby ontstaan. Uw arts zal de groei van het kind regelmatig controleren als u bumetanide toch moet gebruiken. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u tijdelijk met bumetanide stoppen of overstappen op een ander veilig middel.

Borstvoeding
Dit middel vermindert de hoeveelheid moedermelk. Dit is vooral een probleem als de borstvoeding nog op gang moet komen, meestal de eerste vier tot zes weken. Dit middel komt waarschijnlijk in de moedermelk terecht. Als de borstvoeding goed op gang is gekomen, is het gebruik van een lage dosering meestal geen probleem. Als u merkt dat de baby steeds vaker wil drinken en voeding tekort lijkt te komen, kan uw borstvoeding te veel teruggelopen zijn. Raadpleeg dan uw arts.

6. Hoe moet ik bumetanide gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U kunt het middel het best 's ochtends bij het ontbijt innemen. U heeft dan het minst last van het feit dat u meer moet plassen. Als u het middel twee, drie of vier keer per dag moet innemen: verdeel het gebruik zo goed mogelijk over de dag. Bijvoorbeeld, als u bumetanide drie keer per dag moet innemen: om acht uur, één uur en zes uur. Liever niet later dan zes uur 's middags innemen, anders heeft u kans dat u 's nachts extra moet plassen.

Hoe lang?
Hartfalen. Een behandeling voor hartfalen is meestal levenslang.
Vocht vasthouden (oedeem). Hoe lang u bumetanide moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u een verminderde nierwerking of levercirrose heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk bumetanide consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u bumetanide één keer per dag gebruikt:
Ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot zes uur 's middags. Is het later dan zes uur? Sla de dosis dan over. Bij een latere inname dan zes uur 's middags loopt u kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen.

Als u bumetanide twee keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de tablet echter liever niet later dan zes uur 's middags in. U loopt anders kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u bumetanide drie keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Neem de tablet echter liever niet later dan zes uur 's middags in. U loopt anders kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u bumetanide vier keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan drie uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan drie uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met bumetanide stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van bumetanide stoppen. Het oedeem en de benauwdheid kunnen dan wel terugkeren en de bloeddruk kan omhoog gaan. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:24

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.