Betaxolol - Kerlon bijsluiter

Betaxolol is sinds 1983 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Kerlon in tabletten. Daarvan vindt u hieronder de beschrijving. De toepassing van betaxolol in oogdruppels is hier niet beschreven.

1. Wat doet betaxolol om in te nemen en waarbij wordt het gebruikt?

Betaxolol behoort tot de groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en angina pectoris (hartkramp).

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door betaxolol om in te nemen gaat het hart minder hard pompen en worden de bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk. Mensen die met betaxolol om in te nemen hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van betaxolol om in te nemen bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om betaxolol elke dag in te nemen. Alleen dan kan betaxolol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Angina pectoris
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst. Dit middel brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Hierdoor heeft het hart minder zuurstof nodig.

De werking begint ongeveer twee uur na inname en houdt ongeveer 24 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan betaxolol om in te nemen bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid, koude handen en voeten, maagdarmklachten en moeheid.

Soms

Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van de lagere bloeddruk. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het middel slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Licht gevoel in het hoofd, lichte sufheid, moeite met inslapen, moeheid en zwakte. Deze bijwerkingen gaan in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken).

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Verergering van hartfalen. Als u hartfalen heeft, kunt u beter overstappen op een ander middel. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Zelden

Impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel geschikter voor u.

Anders dromen. U kunt anders gaan dromen met levendiger dromen, maar ook nachtmerries zijn mogelijk.

Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucosegehalte heeft. Dit komt doordat betaxolol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. U heeft een hypo, maar u merkt het niet goed op. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

Mensen die contactlenzen dragen kunnen door betaxolol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft betaxolol om in te nemen een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere bloeddrukverlagende middelen en ontstekingsremmende pijnstillers.

Andere hart- en vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al betaxolol gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu betaxolol. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt of de hartslag te zeer wordt vertraagd.

Ontstekingsremmende pijnstillers. Veel ontstekingsremmende pijnstillers kunnen de werking van betaxolol verminderen. Als u zo'n pijnstiller langer dan twee weken gebruikt, zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers (alfuzosine (Xatral, Urion), doxazosine (Cardura), prazosine, terazosine (Hytrin) en tamsulosine (Omnic)). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door betaxolol wordt deze bijwerking versterkt. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met één van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfablokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, metformine en tolbutamide. Deze middelen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een ‘hypo' genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een 'hypo' heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.

4. Als ik betaxolol om in te nemen gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u betaxolol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als betaxolol. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik betaxolol om in te nemen gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik betaxolol om in te nemen NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van betaxolol om in te nemen tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kan betaxolol om in te nemen de doorbloeding van de baarmoeder en placenta verminderen en daardoor zuurstoftekort bij het kind veroorzaken. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig middel.

Borstvoeding
Gebruik betaxolol om in te nemen NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt namelijk in de moedermelk terecht en kan bijwerkingen geven bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik betaxolol om in te nemen gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bijvoorbeeld 's ochtends.

Hoe lang?
Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
Hartkramp. Waarschijnlijk moet u betaxolol om in te nemen langdurig gebruiken. Dat komt omdat betaxolol wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk betaxolol om in te nemen consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u betaxolol één keer per dag gebruikt: Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met betaxolol om in te nemen stoppen?

Het is niet verstandig om in één keer met betaxolol om in te nemen te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik geleidelijk af, in overleg met uw arts. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met betaxolol om in te nemen stoppen. Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:24

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.