Atorvastatine - Lipitor bijsluiter

Atorvastatine is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lipitor in tabletten.

1. Wat doet atorvastatine en waarbij wordt het gebruikt?

Atorvastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die cholesterolsyntheseremmers of statinen worden genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol- en vetgehalte in het bloed. Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en een te hoog vetgehalte in het bloed.

Cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog

Een teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat aderverkalking (atherosclerose). Hierdoor is de kans hoger op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor veel soorten cellen. Het speelt een belangrijke rol in het vervoer en de verwerking van vet door ons lichaam. Cholesterol wordt in de lever gemaakt, maar wordt ook via ons voedsel opgenomen. Een te hoog cholesterolgehalte kan ontstaan als de lever te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen. Het vetgehalte in het bloed kan door het voedsel dat we eten of door eigen aanmaak te hoog worden.

Atorvastatine verlaagt het cholesterol- en het vetgehalte. Uw arts adviseert u om in combinatie met atorvastatine een cholesterolverlagend dieet te houden. U heeft dan extra profijt van het medicijn. U kunt hiervoor ook een diëtist raadplegen. Mensen die met atorvastatine hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

Na vier weken is het volledige effect van atorvastatine bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om atorvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan atorvastatine optimaal zijn werk doen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan atorvastatine bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, hoofdpijn, slapeloosheid en spierpijn of spierzwakte.

Soms

Maagdarmklachten, misselijkheid, buikpijn, verstopping, winderigheid of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, slapeloosheid. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Huiduitslag, jeuk, roodheid van de huid. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met atorvastatine. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Zelden

Spierpijn, spierzwakte, spierkramp en gewrichtspijn. Meestal is dit onschuldig, maar soms kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan pijn doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

Gevoel van zwakte, pijn op de borst of rugpijn.

In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de eerstehulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor atorvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u atorvastatine niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden

Doof of tintelend gevoel in de ledematen, leverontsteking (soms te merken aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit), ontsteking van de alvleesklier (te merken aan ernstige buikpijn), haaruitval, gewichtstoename of impotentie. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met atorvastatine.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft atorvastatine een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Ciclosporine (afweeronderdrukkend middel), fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen), erytromycine, azitromycine en claritromycine (antibiotica) en imatinib (chemotherapie). In combinatie met atorvastatine kunnen deze middelen een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Een andere 'statine' is dan veiliger. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.

Het middel tegen hiv en aids tipranavir. In combinatie met tipranavir geeft atorvastatine een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk kunt u overstappen naar een ander cholesterolverlagend middel.

De middelen tegen hiv en aids atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, nelfinavir en saquinavir. In combinatie met atorvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de dosis atorvastatine worden verlaagd. Verschijnselen van spierziekte kunnen zijn: snel opkomende, hevige spierpijn, soms minder plassen of donkere bruine urine, en onverklaarbare spierpijn of spierzwakte. Als u dit merkt, meld dit dan direct aan uw arts.

Efavirenz en nevirapine, middelen tegen hiv en aids. Deze middelen kunnen het effect van atorvastatine verminderen. Daarom zal uw arts de hoeveelheid cholesterol in uw bloed controleren. Mogelijk zal uw arts de dosering van atorvastatine verhogen bepaalde middelen tegen hiv en aids. In combinatie met atorvastatine kunnen deze middelen een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.

Bepaalde hart- en vaatmiddelen, namelijk diltiazem en verapamil. In combinatie met atorvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op spierafwijkingen. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.

Andere cholesterol- en vetverlagende middelen, namelijk gemfibrozil. In combinatie met atorvastatine kan atorvastatine een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik atorvastatine gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u atorvastatine gebruikt, duizelig bent. Rijd geen auto als u duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Atorvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is in het algemeen geen probleem.

alles eten?
Eet geen grapefruit en drink geen grapefruitsap. Grapefruit versterkt de werking van atorvastatine, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Start niet met het gebruik als u in de twee voorafgaande dagen grapefruit(sap) heeft gegeten of gedronken. Mocht u stoppen met atorvastatine, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruit(sap) eten of drinken.

U mag verder alles eten. Voor een optimaal effect van atorvastatine is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist

5. Kan ik atorvastatine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U mag atorvastatine NIET gebruiken tijdens de zwangerschap. Atorvastatine en de andere 'statines' kunnen de stofwisseling van de baby in gevaar brengen. Als u atorvastatine gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of atorvastatine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik atorvastatine gebruiken?

Wanneer?
U kunt atorvastatine het best 's avonds na het eten innemen. 's Nachts is namelijk de aanmaak van cholesterol door de lever het hoogst. Zo profiteert u het meest van het effect van atorvastatine.

Hoe lang?
Als atorvastatine uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u atorvastatine waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk atorvastatine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: u neemt atorvastatine één keer per dag: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met atorvastatine stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van atorvastatine. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:23

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.