Atacand bijsluiter

Uw geneesmiddel heet Atacand. Het wordt gegeven aan patiënten met verhoogde bloeddruk (hypertensie) en hartfalen. Het bevat de werkzame stof candesartan cilexetil. Deze stof hoort tot de groep van medicijnen die angiotensine II receptor antagonisten wordt genoemd. Deze stof zorgt er voor dat uw bloedvaten ontspannen en wijder worden. Dit helpt om uw bloeddruk te verlagen. Het maakt het ook gemakkelijker voor het hart om het bloed naar alle delen van uw lichaam te pompen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ATACAND GEBRUIKT

Gebruik Atacand niet:

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor candesartan cilexetil of voor één van de andere bestanddelen van Atacand (zie rubriek 6: Aanvullende informatie).
- Als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger probeert te worden of als u borstvoeding geeft (zie rubriek ‘Zwangerschap en borstvoeding’).
- Als u een ernstige leverziekte of een probleem met afvoer van gal uit uw galblaas heeft.
- Als u niet zeker weet of één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Atacand gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Atacand

Vertel uw arts voordat u Atacand gebruikt, of als u het al gebruikt:

- als u problemen met uw hart, lever of nieren heeft, of als u gedialy seerd wordt;
- als u pas een niertransplantatie heeft gehad;
- als u moet overgeven, kortgeleden vaak heeft overgegeven, of als u diaree heeft;
- als u een ziekte heeft aan uw bijnieren die syndroom van Conn (of primair hyperaldosteronisme) wordt genoemd;
- als u een lage bloeddruk heeft;
- als u ooit een beroerte heeft gehad.

Als één van de bovenstaande gevallen op u van toepassing is, zal uw dokter u mogelijk wat vaker willen onderzoeken.
Vertel uw dokter of tandarts dat u Atacand gebruikt als u geopereerd gaat worden. Dit is belangrijk omdat Atacand samen met sommige verdovingsmiddelen ervoor kan zorgen dat uw bloeddruk verder omlaag gaat.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. De werking van deze geneesmiddelen zou door Atacand kunnen worden veranderd. Deze geneesmiddelen zouden ook de werking van Atacand kunnen veranderen. Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw dokter regelmatig uw bloed onderzoekt.

Laat zeker uw dokter weten als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- andere geneesmiddelen die helpen uw bloeddruk te verlagen, zoals bèta-blokkers, diazoxide en ACE remmers (bijvoorbeeld enalapril, captopril, lisinopril of ramipril);
- bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s) zoals ibuprofen, naproxen of diclofenac;
- bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (COX-2 remmers) zoals celecoxib of etoricoxib;
- acetylsalicylzuur (aspirine), als u meer dan 3 gram per dag gebruikt;
- kalium supplementen of zout vervangers waar kalium in zit;
- heparine (een geneesmiddel om uw bloed te verdunnen);
- plaspillen (diuretica);
- lithium (een middel tegen problemen met geestelijke gezondheid);

Gebruik van Atacand met alcohol

- Als u alcohol drinkt, praat dan met uw dokter voordat u Atacand gebruikt. Sommige mensen die alcohol drinken terwijl ze Atacand gebruiken voelen zich flauw of duizelig.

Zwangerschap en borstvoeding

Vertel uw dokter dat u zwanger bent, zwanger probeert te worden of borstvoeding geeft, voordat u Atacand gebruikt. Dit is belangrijk omdat Atacand invloed kan hebben op uw baby.

- U mag Atacand niet gebruiken als u zwanger bent.
- Als u zwanger wordt terwijl u Atacand gebruikt, stop dan onmiddellijk met het innemen van uw tabletten en vertel dit aan uw dokter. Probeer te voorkomen dat u zwanger wordt als u Atacand gebruikt door een geschikt voorbehoedsmiddel te gebruiken.
- U mag geen Atacand gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sommige mensen voelen zich moe of duizelig als ze Atacand gebruiken. Als dit bij u gebeurt mag u niet rijden. Gebruik in dat geval ook geen gereedschap of machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Atacand

Atacand bevat lactose (een soort suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Voor een lijst met alle bestanddelen van dit geneesmiddel zie verderop rubriek 6: Aanvullende informatie.

3. HOE WORDT ATACAND GEBRUIKT

Gebruik Atacand altijd op de manier die uw dokter u verteld heeft. Vraag uw arts of apotheker als u dit niet meer goed weet. Het is belangrijk dat u Atacand elke dag inneemt. U kunt Atacand innemen met of zonder voedsel.

Hoge bloeddruk: De gebruikelijke dosering Atacand is 8 mg éénmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg éénmaal per dag afhankelijk van het effect op uw bloeddruk.

Bij sommige patiënten die problemen met lever of nieren hebben of diegenen die kortgeleden veel vocht hebben verloren, zoals door overgeven of diarree of door het gebruik van plaspillen, kan het zijn dat de dokter een lagere begindosering voorschrijft.

Sommige patiënten van zwarte Afro-Caribische afkomst kunnen een verlaagde reactie hebben op dit soort medicijn wanneer deze als enige behandeling wordt gegeven. Deze patiënten kunnen een hogere dosering nodig hebben.

Hartfalen: De gebruikelijke begindosering van Atacand is 4 mg éénmaal per dag. Uw arts kan deze dosering verhogen tot 32 mg éénmaal per dag.

- Neem de tablet in met een glas water.
- Probeer de tablet elke dag op dezelfde tijd in te nemen. Dit helpt u om het innemen niet te vergeten.

Wat u moet doen als u meer van Atacand heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer van Atacand heeft ingenomen dan dat uw dokter heeft voorgeschreven moet u direct uw dokter of apotheker om advies vragen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Atacand in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem de volgende dosis op de normale tijd.

Als u stopt met het gebruik van Atacand

Als u stopt met Atacand, dan kan uw bloeddruk weer omhoog gaan. Stop daarom niet met het gebruik van Atacand zonder eerst met uw dokter te praten.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dit dan uw dokter of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Atacand bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Het is belangrijk dat u weet welke bijwerkingen u kunt krijgen. Meestal zijn bijwerkingen niet ernstig en gaan ze na een korte tijd over.

Stop meteen met het gebruik van Atacand en zoek medische hulp als u last heeft van één van de volgende alergische reacties:

- problemen met ademhalen, met of zonder opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel;
- opgezwollen gezicht, lippen, tong en/of keel waardoor u problemen heeft met slikken;
- hevige jeuk van uw huid (met bultjes).

Atacand kan ervoor zorgen dat u minder witte bloedcellen heeft. Uw weerstand tegen infecties kan daardoor minder worden. U kunt merken dat u moe bent of koorts of een infectie heeft. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw dokter. Uw dokter kan soms uw bloed controleren om te zien of Atacand invloed heeft op uw bloed (agranulocytose).

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komt voor bij minder dan 1 van de 10 patiënten)
- Duizelig voelen/draaierig gevoel
- Hoofdpijn
- Longontsteking
- Lage bloeddruk. Dit kan ervoor zorgen dat u zich zwak en duizelig kan voelen.
- Veranderingen in uw bloedwaarden:
- Minder natrium in uw bloed. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich zwak voelt, weinig energie heeft of spierkramp heeft.
- Meer kalium in uw bloed, voornamelijk als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. Als dit ernstig is, kunt merken dat u zich moe of zwak voelt, een onregelmatige hartslag heeft of tintelingen heeft.
- Een effect op de werking van uw nieren, vooral als u al problemen met uw nieren of last van hartfalen heeft. In zeldzame gevallen kan nierfalen voorkomen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10 000 patiënten)
- Opzwelling van uw gezicht, lippen, tong en/of keel.
- Minder rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes in uw bloed.
- U kunt merken dat u moe bent, een infectie of koorts heeft.
- Huiduitslag, bultige uitslag (galbulten).
- Jeuk.
- Rugpijn, pijn aan uw gewrichten en spieren.
- Andere werking van uw lever, waaronder ontsteking van uw lever (hepatitis). U kunt merken dat u moe bent, dat uw huid of oogwit geel worden en dat u kenmerken van griep heeft.
- Misselijkheid.

Laat u niet afschrikken door deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het kan zijn dat u geen enkele bijwerking ervaart. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ATACAND

- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Bewaren beneden 30°C.
- Gebruik Atacand niet na de vervaldatum die staat vermeld op de doos, flacon en de strip na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:22

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.