Acipimox, Nedios, Olbetam bijsluiter

Acipimox is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Nedios en Olbetam. Het is te verkrijgen in capsules.

Werking en toepassing

Acipimox behoort tot de afgeleiden van nicotinezuur. Het vermindert de hoeveelheid vet en cholesterol in uw bloed.

Artsen schrijven het voor bij een te hoog vetgehalte in het bloed of een combinatie van een te hoog vet- en cholesterolgehalte.

Bijwerkingen
Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn: hoofdpijn, blozen, maagdarmklachten en huiduitslag.

Soms
Blozen en een warmtegevoel. Dit gaat na een aantal dagen vanzelf over als uw lichaam gewend is aan dit middel.

Zeer zelden
Hoofdpijn, maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn en zuurbranden. Heeft u hier heel veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

Overgevoeligheid voor dit middel.

Dit merkt u aan huiduitslag, roodheid en jeuk. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheidsreactie met benauwdheid en/of een opgezet gezicht, tong, lippen en keel. Stop dan het gebruik en waarschuw direct een arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.

Als u aanleg voor jicht heeft, kunt u eerder last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat acipimox het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen. Hierdoor kunnen urinezuurkristallen in gewrichten ontstaan, wat jicht tot gevolg heeft.

Als u diabetes mellitus heeft, kan het bloedglucosegehalte in uw bloed te sterk dalen door dit middel. U krijgt dan last van een 'hypo'. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte. De verschijnselen van een 'hypo' zijn honger, een wisselend humeur, verwardheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, bleek gezicht, wazig zien, beven en zweten. U kunt deze verschijnselen opheffen door iets te eten of te drinken, bijvoorbeeld suikerklontjes, druivensuikertabletten, extra zoete limonade of een sportdrankje. Houd daarom altijd een van deze voedingsmiddelen bij de hand. Kunstmatige zoetstoffen hebben overigens geen effect, dus neem bij een 'hypo' geen 'light' drankje.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Wisselwerking
Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Verboden

autorijden?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U mag alles eten. Voor een optimaal effect van dit middel is een cholesterol- en vetverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kan uw arts (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat wel veilig gebruikt kan worden tijdens de borstvoeding.

Gebruik
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem dit middel tijdens of net na de maaltijd in. U heeft dan minder kans op maagdarmklachten. Gebruikt u het middel tweemaal per dag, neem het dan na het ontbijt en na het avondeten.

Hoe lang?
Als dit middel het cholesterolgehalte in het bloed voldoende naar beneden brengt, moet u dit middel waarschijnlijk levenslang gebruiken.

Vergeten
Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Gebruikt u acipimox één keer per dag? Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

Stoppen
U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van dit middel. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:19

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.