Trental bijsluiter

De werkzame stof in Trental is pentoxifylline. Pentoxifylline is sinds 1972 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Trental en als het merkloze Pentoxifylline.

1. Wat doet Trental en waarbij wordt het gebruikt?

Pentoxifylline zorgt dat het bloed makkelijker door de vaten stroomt. Het is werkzaam gebleken bij de doorbloedingsstoornis etalagebenen. De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens.

Doorbloedingsstoornissen
Bij etalagebenen zijn de slagaders in de benen vernauwd. Om te bewegen, hebben de beenspieren extra zuurstof nodig. Door de vernauwde slagaders stroomt te weinig bloed om dit aan te voeren. Zo ontstaat tijdens het lopen een zuurstoftekort. Dit geeft klachten die sneller optreden als u hard loopt of een helling opgaat. Als u stilstaat, is de bloedstroom voldoende om het zuurstoftekort aan te vullen. De klachten verdwijnen dan weer.

De beste manieren om de klachten bij etalagebenen te verminderen, zijn looptraining en gewichtsvermindering bij overgewicht. Verder kunt u een verdere achteruitgang van de conditie van de bloedvaten voorkomen door te stoppen met roken, uw cholesterol te verlagen en eventuele diabetes of hoge bloeddruk te laten behandelen. Mochten deze maatregelen niet voldoende effect hebben dan kan de arts proberen of pentoxifylline bij u helpt.

Pentoxifylline zorgt dat bloedcellen minder makkelijk aan elkaar kleven, waardoor het bloed makkelijker stroomt. Het verwijdt ook enigszins de bloedvaten en het vermindert de bloedstolling. Hierdoor zal het bloed de vernauwde vaten beter kunnen passeren. Na ongeveer zes weken gebruik zal de afstand die u zonder pijn kunt lopen iets kunnen toenemen. Het effect is echter meestal niet groot. Als u na drie maanden gebruik geen effect merkt, heeft verder gebruik geen zin.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Trental bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, duizeligheid, hoofdpijn, overgevoeligheid en bloedingen.

Soms
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Zelden
Hoofdpijn en duizeligheid. Na een aantal dagen verdwijnt dit vanzelf als uw lichaam gewend is aan Trental. Bij ernstige doorbloedingsstoornissen kan zeer zelden een aanval van angina pectoris (pijn op de borst, hartkramp) ontstaan. Heeft u last van angina pectoris? Overleg dan voor gebruik met uw arts.

Zeer zelden
Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, roodheid en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor pentoxifylline. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Bloedingen, met name als u Trental combineert met antistollingsmiddelen, zoals acetylsalicylzuur, fenprocoumon of acenocoumarol.
Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: Trental kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Trental of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Trental een wisselwerking met andere medicijnen?

Er zijn van Trental geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

4. Als ik Trental gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Duizeligheid komt zelden voor bij Trental. Heeft u hier last van, rijd dan geen auto.

alcohol drinken en alles eten?
Bij Trental zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik Trental gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik Trental niet als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend. Meld het aan uw arts of apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kan uw arts (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

Borstvoeding
Gebruik Trental niet als u borstvoeding geeft. Dit middel komt namelijk in de borstvoeding terecht en zou mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken tijdens de borstvoeding.

6. Hoe moet ik Trental gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Slik de tabletten in hun geheel door. Ze geven hun werkzame stof vertraagd af en moeten daarom heel blijven.

Wanneer?
Neem Trental tijdens of na het eten in. U heeft dan minder kans op maagdarmklachten. Gebruikt u het middel tweemaal per dag, neem het dan bij het ontbijt en bij het avondeten. Gebruikt u het middel drie keer per dag, neem het dan bij het ontbijt, de lunch en het avondeten in.

Hoe lang?
Als het middel na drie maanden geen effect heeft, is het niet zinvol ermee door te gaan. Overleg hierover met uw arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Trental consequent in te nemen.
Gebruikt u Trental een keer per dag? Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Trental stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van Trental.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:31

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.