Zocor bijsluiter

De werkzame stof in Zocor is simvastatine. Simvastatine is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Zocor en als het merkloze Simvastatine in tabletten. Simvastatine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Inegy.

1. Wat doet Zocor en waarbij wordt het gebruikt?

Simvastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die cholesterolsyntheseremmers of statinen worden genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol- en vetgehalte in het bloed. Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterol gehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en een te hoog vetgehalte in het bloed.

Cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog 
Een teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat aderverkalking (atherosclerose). Hierdoor is de kans hoger op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor veel soorten cellen. Het speelt een belangrijke rol in het vervoer en de verwerking van vet door ons lichaam. Cholesterol wordt in de lever gemaakt, maar wordt ook via ons voedsel opgenomen. Een te hoog cholesterolgehalte kan ontstaan als de lever te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen. Het vetgehalte in het bloed kan door het voedsel dat we eten of door de eigen aanmaak te hoog worden.

Simvastatine verlaagt het cholesterol- en het vetgehalte in het bloed. Uw arts adviseert u om in combinatie met Zocor een cholesterolverlagend dieet te houden. U heeft dan extra profijt van het medicijn. U kunt hiervoor ook een diëtist raadplegen. Mensen die met Zocor hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

Na vier tot zes weken is het volledige effect van Zocor bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om simvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan simvastatine optimaal zijn werk doen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Zocor bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms 
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, verstopping, winderigheid, zuurbranden of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

Hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, vermoeidheid, slapeloosheid of een gevoel van zwakte. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts. 

Huiduitslag, jeuk, roodheid van de huid, haaruitval, overgevoeligheid voor zonlicht. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met Zocor. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Zelden 
In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor simvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u Zocor niet opnieuw krijgt. 

Spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte en spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar soms kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, maar ook het gehele lichaam kan pijn doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

Zeer zelden 
Leverontsteking (soms te merken aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit) of een ontsteking van de alvleesklier (te merken aan ernstige buikpijn). Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

Doof of tintelend gevoel in de ledematen. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Psychische klachten, zoals angst of depressie. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

Seksuele stoornissen, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Zocor een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Ciclosporine (afweeronderdrukkend middel). In combinatie met simvastatine geeft Zocor een verhoogde kans op spierafwijkingen. Bij een dosering van 10 mg simvastatine per dag blijft het risico binnen de perken. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen. 

Fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen), erytromycine, azitromycine en claritromycine (antibiotica) en imatinib (chemotherapie). In combinatie met simvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op spierafwijkingen. Deze combinatie moet u liever niet samen gebruiken. Overleg hierover met uw arts of apotheker. 

De middelen tegen hiv en aids atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, saquinavir en tipranavir. In combinatie met simvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk kunt u overstappen naar een ander cholesterolverlagend middel. 

Bepaalde hart- en vaatmiddelen, namelijk diltiazem en verapamil. In combinatie met simvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op spierafwijkingen. Bij een dosering van 20 mg simvastatine per dag of lager blijft het risico binnen de perken. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen. 

Andere cholesterol- en vetverlagende middelen, namelijk gemfibrozil. In combinatie met simvastatine kan Zocor een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen. 

Efavirenz en nevirapine, middelen tegen hiv en aids. Deze middelen verminderen de werking van simvastatine. Mogelijk zal uw arts de dosering van simvastatine verhogen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Zocor gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u Zocor gebruikt, duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Simvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is over het algemeen geen probleem.

alles eten?
Eet geen grapefruit en drink geen grapefruitsap. Grapefruit versterkt de werking van Zocor, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan.

Start niet met het gebruik als u in de twee voorafgaande dagen grapefruit(sap) heeft gegeten of gedronken. Mocht u stoppen met Zocor, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruit(sap) eten of drinken.

Verder mag u alles eten. Voor een optimaal effect van Zocor is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

5. Kan ik Zocor gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik Zocor NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van Zocor tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat het de stofwisseling van de baby in gevaar kan brengen. Gebruikt u Zocor als, meld dan aan uw arts als u binnenkort zwanger wilt worden of dat u zwanger bent. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of Zocor in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik Zocor gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U kunt Zocor het best 's avonds na het eten innemen. 's Nachts is namelijk de aanmaak van cholesterol door de lever het hoogst. Zo profiteert u het meest van het effect van Zocor. Als u een hoge dosis moet gebruiken omdat u de erfelijke vorm van een ernstig verhoogd cholesterolgehalte heeft, kunt u de dosis zodanig verdelen dat u 's avonds het grootste deel en 's ochtends een kleiner deel inneemt.

Hoe lang?
Als Zocor uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u Zocor waarschijnlijk levenslang gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Zocor consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u simvastatine één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.

Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over. 
Als u simvastatine twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in.

Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met Zocor stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van Zocor. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op woensdag, 03 augustus 2016 13:54

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.