Sotacor bijsluiter

De werkzame stof in Sotacor is sotalol. Sotalol is sinds 1974 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Sotacor en het merkloze Sotalol in tabletten en injecties. Deze tekst gaat alleen over de tabletten.

1. Wat doet Sotacor - Sotalol en waarbij wordt het gebruikt?

Sotalol behoort tot de groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hartritmestoornissen, angina pectoris en een hoge bloeddruk.

Hartritmestoornissen 
Sotalol regelt de hartslag en heft verschillende stoornissen in het hartritme op. U merkt de werking doordat uw hartslag wat langzamer wordt. Dit effect begint binnen enkele uren na inname en houdt ongeveer 24 uur aan.

Angina pectoris 
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst. Dit middel brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Hierdoor heeft het hart minder zuurstof nodig.

De werking begint twee tot drie uur na inname en houdt ongeveer 24 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

Hoge bloeddruk 
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door Sotacor gaat het hart minder hard pompen en worden de bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk. Mensen die met Sotacor hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van Sotacor bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om sotalol elke dag in te nemen. Alleen dan kan sotalol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Sotacor bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van de lagere bloeddruk. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u het middel slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking, doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Licht gevoel in het hoofd, lichte sufheid, moeite met inslapen, moeheid en zwakte. Deze bijwerkingen gaan over het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken).

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts. 
Zelden impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel geschikter voor u.

Anders dromen. U kunt anders gaan dromen met levendiger dromen, maar ook nachtmerries zijn mogelijk.

Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucosegehalte heeft. Dit komt doordat sotalol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. U heeft een hypo, maar u merkt het niet goed op. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts.

Mensen die contactlenzen dragen, kunnen door sotalol last krijgen van droge ogen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

Zeer zelden 
Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval en bij hartfalen. Gebruik Sotacor NIET als u één van deze aandoeningen heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Sotacor een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al sotalol gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu sotalol. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt of de hartslag te zeer vertraagd wordt.

Ontstekingsremmende pijnstillers. Veel ontstekingsremmende pijnstillers kunnen de werking van sotalol verminderen. Als u zo'n pijnstiller langer dan twee weken gebruikt, zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Luchtwegverwijdende middelen bij benauwdheidsklachten. Deze wisselwerking is van belang als u bepaalde luchtwegverwijdende middelen gebruikt, zoals salbutamol, fenoterol en terbutaline. Sotalol kan het effect van de luchtwegverwijder verminderen. Als u merkt dat u eerder benauwd bent, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet uw arts de dosering van de luchtwegverwijder aanpassen.

Bij combinatie van sotalol met een van de volgende middelen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende middelen NIET samen met sotalol, behalve als dit volgens uw arts onvermijdbaar is. Het gaat om amiodaron, arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, cisapride, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, pentamidine, pimozide, procaïnamide, terfenadine en thioridazine.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers alfuzosine, doxazosine, prazosine, terazosine en tamsulosine. Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door sotalol wordt deze bijwerking versterkt. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met één van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfablokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, metformine en tolbutamide. Deze middelen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een 'hypo' genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een 'hypo' heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Sotacor gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u sotalol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als sotalol. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik Sotacor gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van Sotacor tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te zeggen dat het veilig is. In theorie kunnen bètablokkers de bloedtoevoer in de baarmoeder verminderen en daardoor een zuurstoftekort bij het kind veroorzaken. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel. Sotalol wordt soms wel gebruikt door zwangere vrouwen als de ongeboren baby iets aan het hart heeft. Uw arts zal dan de voordelen van het gebruik afwegen tegen de risico's.

Borstvoeding
Gebruik Sotacor NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Van Sotacor komt namelijk vrij veel in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik Sotacor gebruiken?

Hoe?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?

U moet Sotacor op een lege maag innemen. Alleen dan wordt het zo volledig mogelijk opgenomen in het lichaam. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het één keer per dag gebruikt: bij voorkeur voor het ontbijt. Als u het twee keer per dag gebruikt: voor het ontbijt en voor het avondeten.

Hoe lang?

Hartkramp en hartritmestoornissen. Waarschijnlijk moet u Sotacor langdurig gebruiken. Dat komt omdat sotalol wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zal u het middel moeten blijven gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Sotacor consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u Sotacor één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met Sotacor stoppen?

Het is niet verstandig om in één keer met Sotacor te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik geleidelijk af, in overleg met uw arts. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met Sotacor stoppen. Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:31

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.