Rivotril bijsluiter

Clonazepam is sinds 1973 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rivotril. Het is te verkrijgen in tabletten, druppels en injecties.

1. Wat doet clonazepam en waarbij wordt het gebruikt?

Clonazepam behoort tot de groep geneesmiddelen benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en helpt bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen. Artsen schrijven het voor bij paniekstoornissen, epilepsie, rusteloze benen en zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus.

Epilepsie 
Bij epilepsie verloopt de overdracht van de 'boodschappen' tussen de zenuwcellen in de hersenen niet goed. Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij u uw bewustzijn verliest en uw spieren hevig verkrampen. Clonazepam blijkt dergelijke epileptische aanvallen te kunnen voorkomen. Het beïnvloedt daarbij prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen oproepen.

Bij de behandeling van epilepsie volgt uw arts meestal een schema. Clonazepam is daarbij de eerste of tweede stap. Het voorkomt epileptische aanvallen. Het wordt ook wel in combinatie met andere middelen tegen epilepsie gebruikt. Binnen een aantal weken moet duidelijk zijn of clonazepam voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen. Clonazepam wordt ook gebruikt tijdens een epileptisch aanval. Als deze langer dan tien minuten duurt, moet hij snel gestopt worden. Dit kan de arts doen met clonazepam in een injectie. 
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij epilepsie

Paniekstoornis

Bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke aanvallen van paniek. Deze aanvallen gaan gepaard met lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid en hartkloppingen. Ook kan u een voortdurende angst hebben om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen. In dat geval kan uw arts een behandeling met clonazepam proberen. Verder zal uw arts door middel van gesprekken helpen.

Binnen een half tot één uur na inname wordt u rustiger. Dit effect houdt acht tot twaalf uur aan.

Rusteloze benen

Bij rusteloze benen heeft u last van een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten. Soms heeft u dit gevoel ook in dijen, voeten, handen en/of armen. Hierbij bestaat meestal een onbedwingbare neiging om dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

De oorzaak van deze klachten is niet bekend. De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapengaan. Daardoor kunt u niet inslapen of wordt u al snel weer wakker. Het is meestal niet ernstig maar kan leiden tot slaapgebrek. In sommige gevallen kan een warme douche voor het slapengaan of spierontspannende oefeningen de klachten verminderen. Soms kan de arts clonazepam voorschrijven. Dit middel wordt alleen voorgeschreven als de klachten ernstig zijn.

Binnen een half tot één uur na inname nemen de klachten af. Dit effect houdt acht tot twaalf uur aan. Als u voornamelijk last heeft van nachtelijke beenkrampen is één dosering voor het slapengaan voldoende.

Zenuwpijn

Bij zenuwpijn voelt u heftige pijnschokken met een zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. De pijn is continu aanwezig of kan opkomen na slechts een lichte aanraking.

Het betreft vaak één specifiek deel van het lichaam, zoals een deel van het gezicht, een deel van de romp of een voet of arm. Ook ‘fantoompijn' is een vorm van zenuwpijn. Dit is pijn die aanwezig lijkt te zijn in een afgezet lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been.

De oorzaak van zenuwpijn ligt bij de gevoelszenuwen. Deze versturen ‘berichten' over aanrakingen en verwondingen naar de hersenen. Beschadigde of geïrriteerde zenuwen zullen deze berichten onjuist versturen, waardoor de hersenen heftige pijn voelen, zonder dat er van een verwonding sprake is.

Clonazepam werkt met name bij zenuwpijn ten gevolge van diabetes mellitus.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect heeft clonazepam ook bijwerkingen. De belangrijkste bijwerking is een verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen.

Regelmatig 
Verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Wees voorzichtig in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen. Als u clonazepam als slaapmiddel gebruikt kunt u van deze bijwerking ook de ochtend erna nog last hebben. Zelf heeft u dat vaak niet door.

Zelden 
Afhankelijkheid. Mensen die clonazepam langer dan twee maanden achtereen gebruiken hebben grote kans op ontwenningsverschijnselen als ze stoppen met het gebruik. Bouw daarom altijd geleidelijk af. 
Afname emoties. Dit middel vlakt niet alleen negatieve emoties af, zoals angst en spanning, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan ook verminderen. Gebruik het middel in geval van paniekstoornis daarom alleen voor een korte periode, wanneer het echt nodig is wanneer het echt nodig is en probeer ook op een andere manier uw angst en spanning te verminderen. Vraag uw arts om advies. Bij epilepsie kunt u ervan uitgaan dat deze bijwerking vermindert als u gewend bent geraakt aan het middel en opweegt tegen de risico's die door epileptische aanvallen ontstaan. Denkt u er veel last van te hebben? Vraag uw arts om een zo laag mogelijke dosering voor te schrijven. 
Kinderen en ouderen zijn extra gevoelig voor clonazepam. Soms worden ze er juist onrustig en verward van. Raadpleeg dan de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

Zeer zelden 
Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: clonazepam kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u clonazepam of andere uitlokkende middelen niet krijgt. 
Overgevoeligheid voor clonazepam. U merkt dit aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Gebruik clonazepam in de toekomst niet meer. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor clonazepam. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u clonazepam niet opnieuw krijgt. 
Minder zin in vrijen, of impotentie. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft. 
Als u last van slaapapneu (een kortdurende periode van ademstilstand tijdens de slaap) heeft, kunt u hier door clonazepam meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft clonazepam een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt. 
Middelen gebruikt bij hiv-infectie: saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, fosamprenavir, atazanavir, lopinavir/ritonavir, tipranavir en darunavir. De hoeveelheid clonazepam in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik clonazepam gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Rijd geen auto, zeker niet gedurende de eerste twee weken dat u clonazepam gebruikt. Dit middel vermindert namelijk het reactie- en concentratievermogen.

Tips voor als u na enige tijd weer wilt autorijden 
Laat bij verkeersdeelname iemand uit uw omgeving kijken of u veilig genoeg rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers. 
Rijd niet als u onscherp ziet, slaperig of duizelig bent, moeite hebt u te concentreren of wakker te blijven, of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden. 
Drink absoluut geen alcohol als u gaat rijden. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van clonazepam in belangrijke mate. 
Rijd niet langer dan één uur, ook al voelt u zich goed. 
Rijd niet 's nachts of bij slecht weer.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van clonazepam. Ook als u hier niets meer van merkt, omdat u gewend bent geraakt aan clonazepam, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik clonazepam gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van clonazepam tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te zeggen dat het veilig is. U zult samen met uw arts de ernst van uw aandoening af moeten wegen tegen het risico voor het kind.

Echter, kinderen van moeders die vlak voor de geboorte clonazepam slikten, zijn vaak zo versuft en slap dat er na de geboorte ademhalingsproblemen kunnen optreden. Slik clonazepam daarom niet vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit middel komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u clonazepam tijdelijk of eenmalig? Dan kunt u gedurende deze tijd de melk afkolven en tijdelijk flesvoeding geven.

6. Hoe moet ik clonazepam gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer? 
Epilepsie: in het begin van de behandeling kunnen de tabletten of druppels het beste verdeeld over de dag, in twee of drie doses, worden ingenomen. Later kan de hoeveelheid doseringen teruggebracht worden tot één of twee keer per dag. Als u het middel één keer per dag gebruikt kunt u het het beste 's avonds voor het slapen gaan inemen. U heeft dan het minste last van sufheid overdag. 
Paniekstoornis: de tabletten of druppels kunnen het beste verdeeld over de dag in twee doseringen ingenomen worden. 
Rusteloze benen: neem de tabletten of druppels alleen in wanneer u klachten heeft. Als de klachten vooral 's nachts optreden, kunt u één dosering voor de nacht innemen. Bij klachten overdag kunt u één dosering 's ochtends innemen.

Hoe lang? 
Epilepsie: u zult clonazepam waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. 
Paniekstoornis: behalve als uw arts anders heeft aangegeven, kunt u clonazepam het best kortdurend gebruiken. Bijvoorbeeld voor één of meer periodes van enkele weken. Gebruik het in elk geval niet langer dan twee maanden achter elkaar. 
Rusteloze benen: behalve als uw arts anders heeft aangegeven, kunt u clonazepam het best kortdurend gebruiken. Gebruik het middel alleen als u klachten heeft.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Epilepsie 
Als u clonazepam drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over. 

Paniekstoornis
Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij het vergeten van een tablet last krijgen van ontwenningsverschijnselen. 
Als u clonazepam twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Rusteloze benen
Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Neem de dosis alleen in als u klachten heeft.

8. Kan ik zomaar met clonazepam stoppen?

Als u clonazepam slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan in het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

Na een aantal maanden gebruik kunt u gewend zijn geraakt aan het gevoel dat clonazepam u geeft. U durft dan bijvoorbeeld alleen nog met het middel de deur uit. Mocht u dit merken, neem dan contact op met uw arts voor een advies over het afbouwen van het gebruik.

Na een gebruik van enkele maanden moet u geleidelijk stoppen. Bij plotseling stoppen heeft u kans dat binnen enkele dagen ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Als u de dosis langzaam verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningsverschijnselen. Vraag uw arts of apotheker om advies over een goed afbouwschema.

De ontwenningsverschijnselen zijn moeilijk te onderscheiden van angst- en spanningklachten. Dit is vooral lastig aangezien de klachten waar u clonazepam oorspronkelijk voor kreeg een aantal weken na het stoppen weer versterkt kunnen terugkomen. Start dan niet opnieuw met het middel, maar probeer op een andere manier van uw klachten af te komen. U heeft anders kans in een vicieuze cirkel terecht te komen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:48

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.