Questran-A bijsluiter

Colestyramine is sinds 1961 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Questran en Questran-A. Het is te verkrijgen in poeder voor drank.

1. Wat doet colestyramine - Questran en waarbij wordt het gebruikt?

Colestyramine behoort tot de galzuurbindende harsen. Het vermindert de hoeveelheid cholesterol in uw bloed. Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterolgehalte en bij bepaalde vormen van diarree of jeuk.

Cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog 
Een teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat aderverkalking (atherosclerose), met als gevolg een hogere kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor veel soorten cellen. Het speelt een belangrijke rol in het vervoer en de verwerking van vet door ons lichaam. Cholesterol wordt in de lever gemaakt, maar komt ook uit ons voedsel. Een te hoog cholesterolgehalte kan ontstaan als de lever te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide.

Colestyramine verlaagt indirect het cholesterolgehalte in uw bloed. Het bindt aan galzuren in de darm, zodat deze niet meer in het bloed kunnen worden opgenomen. Galzuren worden gemaakt in de lever, uitgescheiden in de darm en voor de recycling daarna weer opgenomen in het bloed.

Colestyramine voorkomt dus deze recycling, waardoor het lichaam nieuwe galzuren moet aanmaken. Om nieuwe galzuren te kunnen maken heeft de lever cholesterol nodig. Op deze manier wordt er extra cholesterol gebruikt in het lichaam en vermindert de hoeveelheid cholesterol in het bloed.

Uw arts adviseert u om in combinatie met colestyramine een cholesterolverlagend dieet te houden. U heeft dan extra profijt van het medicijn. U kunt hiervoor ook een diëtist raadplegen. Mensen die hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

Effect
Na één tot vier weken is het volledige effect van colestyramine bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om colestyramine elke dag in te nemen. Alleen dan kan colestyramine optimaal zijn werk doen.

Diarree 
Diarree is een waterige, dunne ontlasting, die vaker komt dan normale ontlasting. Diarree ontstaat meestal door een darminfectie. Maar soms kan het ontstaan door een bepaalde ziekte van de dunne darm, bestraling of door een operatie waarbij delen van de maag en dunne darm zijn weggehaald.

Uw arts kan bij deze vormen van diarree colestyramine voorschrijven. Colestyramine bindt de vrije galzuren in de darm en zorgt er hierdoor voor dat vocht beter in het lichaam kan worden opgenomen. De diarree wordt hierdoor minder.

Colestyramine werkt meestal binnen één dag. Als na drie dagen geen verbetering is opgetreden, heeft doorgaan weinig zin.

Jeuk 
Jeuk is een gevoel op de huid dat u aandrang geeft om te krabben of te wrijven. Jeuk kan vele oorzaken hebben. Jeuk kan in zeldzame gevallen ontstaan door een aandoening aan de galwegen. Hierdoor zijn verhoogde hoeveelheden galzuren aanwezig in het bloed en de huid, wat jeuk tot gevolg heeft.

Uw arts kan bij deze vorm van jeuk colestyramine voorschrijven. Colestyramine vangt het overschot aan galzuren weg, waardoor de jeuk afneemt. Binnen drie dagen treedt er een duidelijke verbetering op van de klachten. Als dit niet gebeurt, dan is doorgaan meestal weinig zinvol. Colestyramine geneest de oorzaak van de jeuk, namelijk de galwegaandoening, niet.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Naast het gewenste effect kan colestyramine bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn: verstopping, maagdarmklachten en huiduitslag.

Soms 
Verstopping, vooral bij hoge doseringen en bij mensen ouder dan 60 jaar. Hierdoor kunnen aambeien ontstaan of verergeren. Gebruik, als dat mogelijk is, vezelrijke voeding en drink veel. Heeft u er dan nog veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

Zelden 
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, zuurbranden, winderigheid of diarree. Heeft u hier veel last van? Neem dan contact op met uw arts.

Zeer zelden 
Door colestyramine kan de opname verminderen van de vetoplosbare vitamines A, D, E en K. Na langdurig gebruik van hoge doseringen kan hierdoor een tekort ontstaan. Soms schrijft uw arts u bij langdurig gebruik daarom extra vitaminen voor. 
Overgevoeligheid voor colestyramine. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor colestyramine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft colestyramine een wisselwerking met andere medicijnen?

Colestyramine bindt behalve aan galzuren, ook aan een aantal medicijnen in de darm. Hierdoor worden deze medicijnen slechter in het lichaam opgenomen. De werking van deze middelen neemt dan af.

De volgende geneesmiddelen mag u daarom niet samen met colestyramine innemen.

De bloedverdunners acenocoumarol (Sintrom) en fenprocoumon (Marcoumar). Zorg ervoor dat u colestyramine vier uur voor of na de bloedverdunners inneemt. Neem bovendien binnen 24 uur contact op met de trombosedienst als u met colestyramine gaat beginnen, als de dosering wijzigt of als u gaat stoppen met colestyramine.

Digoxine (Lanoxin), een middel tegen hartfalen en hartritmestoornissen. Zorg ervoor dat u colestyramine minstens vier uur voor of na de digoxine inneemt .

De schildklierhormonen levothyroxine (Thyrax) en liothyronine (Cytomel). Zorg ervoor dat u colestyramine minstens vier uur voor of na het schildklierhormoon inneemt.

Een ander cholesterolverlagend middel, ezetimib. Zorg ervoor dat u ezetimib minstens twee uur vóór of vier uur na de colestyramine inneemt. 
Mycofenolzuur (Cellcept), een middel tegen afstoting na een orgaantransplantatie. Gebruik geen colestyramine als u mycofenolzuur gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

4. Als ik colestyramine gebruik, mag ik dan...

autorijden?
U kunt autorijden met dit geneesmiddel.

alcohol drinken?
Bij colestyramine zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U mag alles eten. Voor een optimaal effect van colestyramine op het cholesterolgehalte is een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

5. Kan ik colestyramine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog onvoldoende bekend, om met zekerheid te zeggen dat het veilig is. Tot nu toe zijn echter geen aangeboren afwijkingen waargenomen. Omdat colestyramine niet in het bloed wordt opgenomen, is het ook niet te verwachten dat het schadelijk is voor de baby. Wel is bekend dat colestyramine een tekort aan vitamines bij de moeder kan veroorzaken. Dit kan wel schadelijk zijn voor de baby. Uw arts kan, om dat te voorkomen, het gebruik van extra vitaminen voorschrijven. Meld het daarom aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Colestyramine komt niet in de moedermelk terecht, maar kan een tekort aan vitamines veroorzaken bij de moeder. Dit kan schadelijk zijn voor de baby. Uw arts kan om dat te voorkomen het gebruik van extra vitamines voorschrijven.

6. Hoe moet ik colestyramine gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Voeg het poeder toe aan een glas water (minstens 150 ml), laat dit één tot twee minuten staan, roer het dan glad en drink het op. Drink daarna nog een glas water om verstopping te voorkomen.

Wanneer? 
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Gebruikt u het middel meermalen per dag, verdeel de doses dan zo goed mogelijk over de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang? 
Te hoog cholesterolgehalte: als colestyramine het cholesterolgehalte in het bloed voldoende naar beneden brengt, moet u colestyramine waarschijnlijk levenslang gebruiken.

Diarree: gebruik colestyramine zolang uw arts het voorschrijft. In sommige gevallen kan colestyramine in een lage dosering langdurig worden gebruikt om diarree te voorkomen.

Jeuk: als er na drie dagen geen verbetering optreedt, dan is het meestal niet zinvol om er mee door te gaan. Overleg hierover met uw arts. Als het middel wel werkt, moet u het langdurig gebruiken, want colestyramine geneest niet de oorzaak van de jeuk.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk colestyramine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Gebruikt u colestyramine één keer per dag?
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Gebruikt u colestyramine twee keer per dag?
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Gebruikt u colestyramine vier keer per dag? 
Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met colestyramine stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van colestyramine. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:57

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.