Prazosine bijsluiter

Prazosine is sinds 1974 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Prazosine. Het is te verkrijgen in tabletten.

1. Wat doet prazosine en waarbij wordt het gebruikt?

Prazosine behoort tot de alfablokkers. Het heeft een vaatverwijdende werking en het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat.

Artsen schrijven het voor bij prostaatvergroting, hoge bloeddruk, harfalen en het fenomeen van Raynaud.

Prostaatvergroting

De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.

Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgen op den duur plasproblemen.

Prazosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Prazosine werkt niet bij iedereen even goed. Als het middel bij u aanslaat kunt u binnen een week een verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven prazosine voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of als u niet geopereerd wilt of kunt worden.

Hoge bloeddruk

Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst een ander middel, bijvoorbeeld een plasmiddel of een bètablokker, voorschrijven. Prazosine wordt alleen voorgeschreven als andere middelen tegen hoge bloeddruk onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken.

Prazosine maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Prazosine kan ook in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen worden gebruikt. Na drie tot zes weken is het volledige effect van prazosine bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om prazosine elke dag in te nemen. Alleen dan kan prazosine hart- en bloedvaten optimaal beschermen. 

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Meestal zal uw arts bij hartfalen eerst andere middelen voorschrijven die minder kans op bijwerkingen hebben, zoals plasmiddelen, ACE-remmers of digoxine. Als deze middelen onvoldoende werken, kan uw arts prazosine voorschrijven. Dit middel zorgt ervoor dat de bloedvaten wijder worden. Hierdoor neemt de druk op het hart af en kan het hart het bloed makkelijker rondpompen. Na drie tot zes weken kunt u het effect van prazosine beoordelen. Als het goed is, merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.

Raynaud, fenomeen van
Bij deze aandoening verkrampen de bloedvaten in de huid als reactie op bijvoorbeeld kou of emoties. Dit merkt u vooral doordat u pijnlijke, koude vingers en tenen krijgt die bleek, rood of blauw kunnen worden. Prazosine verwijdt de verkrampte bloedvaten en vermindert het aantal, de ernst en de duur van de aanvallen.

De werking treedt in binnen één tot twee weken. Prazosine werkt echter niet bij iedereen even goed. Als na drie maanden geen duidelijke verbetering is opgetreden, wordt de behandeling met prazosine meestal gestopt.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan prazosine bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen zijn het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten en door het (plotseling) dalen van de bloeddruk. De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd.

Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem prazosine de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping (obstipatie), diarree en een droge mond. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts. 

Lichte hoofdpijn, een verstopte neus en benauwdheid kunnen voorkomen. Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het middel.

Zwak gevoel, moeheid, vochtophoping rond de enkels (oedeem) of hartkloppingen. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

Zeer zelden
Huiduitslag, jeuk, rode ogen en wazig zien. Raadpleeg bij ernstige klachten uw arts.

Seksuele stoornissen, zoals impotentie, verminderde hoeveelheid zaadvloeistof, langdurige en pijnlijke erectie. Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan vier uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

Doof of tintelend gevoel in de ledematen, oorsuizen, psychische klachten, zoals verwardheid, nervositeit of neerslachtigheid. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft prazosine een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door prazosine versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst prazosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u prazosine gebruikt teveel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de prazosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. U zult dan geen last krijgen van duizeligheid.

Erectiemiddelen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemiddel neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik prazosine gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u prazosine gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik prazosine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van prazosine tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Waarschijnlijk kunt u het veilig blijven gebruiken als u prazosine al een tijd gebruikte voor uw zwangerschap. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Gebruik prazosine NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of prazosine in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven raadpleeg dan uw arts. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik prazosine gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. De eerste keren dat u prazosine gebruikt, kan het voorkomen dat u er duizelig van wordt. Om dat te voorkomen kunt u het de eerste keren het beste 's avonds voor het slapengaan innemen.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u prazosine moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.
Prostaatvergroting: het beste is om het zes weken te proberen. Als het na zes weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft het middel wel effect, dan is het raadzaam om na drie tot zes maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het middel nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.
Hoge bloeddruk en hartfalen: een behandeling voor hoge bloeddruk en hartfalen is meestal langdurig. Uw arts zal u regelmatig controleren om te kijken of het middel nog voldoende effect heeft.
Fenomeen van Raynaud: gebruik prazosine zolang u klachten heeft. Als na drie maanden geen duidelijke verbetering van de klachten is opgetreden, heeft doorgaan met de behandeling geen zin.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk prazosine consequent in te nemen. Bent u toch een dosis vergeten:

Als u prazosine twee keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.
Als u prazosine drie tot vier keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten tablet dan over.

8. Kan ik zomaar met prazosine stoppen?

Ja, u kunt met het gebruik van prazosine zonder meer stoppen, zonder na-effecten. Stop echter alleen na overleg met uw arts.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:33

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.