Sifrol bijsluiter

Pramipexol is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Sifrol.

1. Wat doet pramipexol en waarbij wordt het gebruikt?

Pramipexol werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt. Artsen schrijven het voor bij de ziekte van Parkinson en bij rusteloze benen.

Parkinson, ziekte van 
Bij de ziekte van Parkinson kunnen de hersenen niet meer de juiste berichten versturen, bijvoorbeeld naar de spieren. Dit komt onder andere doordat er in de hersenen een tekort aan dopamine is. De oorzaak van dit tekort aan dopamine is dat hersencellen van bepaalde delen van de hersenen verloren gaan.

Dopamine is een boodschapperstof in de hersenen (neurotransmitter). Het zorgt ervoor dat zenuwen met elkaar kunnen communiceren. Bij een tekort aan dopamine kan de aansturing van de spieren bijvoorbeeld misgaan.

Er ontstaan bewegingsproblemen, zoals spierstijfheid, moeite met bewegen en slikken, beven in rust, loop- en spraakstoornissen en een maskerachtige uitdrukking op het gezicht. Door de spierstijfheid heeft u ook vaak last van spier- en gewrichtspijn. De verschijnselen treden vaak op in periodes, waardoor u zich afwisselend slecht of veel beter voelt. De ziekte van Parkinson is niet te genezen.

De verschijnselen van de ziekte van Parkinson worden in de loop van de jaren steeds sterker. De arts past een stappenplan toe, waarin verschillende behandelingen elkaar opvolgen. Er zijn voor de ziekte van Parkinson veel soorten medicijnen beschikbaar die een deel van de verschijnselen verminderen.

Het moment waarop u met medicijnen start, hangt af van uw lichamelijke klachten en van uw persoonlijke omstandigheden. Men raadt aan om het gebruik zo lang mogelijk uit te stellen, omdat elk medicijn maar gedurende een bepaalde periode voldoende effect heeft. Daarna moet u op een hogere dosering of op een sterker geneesmiddel overstappen.

Pramipexol wordt meestal voorgeschreven als een behandeling met het medicijn levodopa niet meer voldoende effect heeft of te veel bijwerkingen geeft. Zodra u pramipexol gebruikt, kan de dosering van levodopa meestal omlaag.

Pramipexol wordt bij mensen jonger dan 70 jaar ook gebruikt als medicijn om mee te beginnen of wordt gecombineerd met het medicijn amantadine.

Pramipexol werkt als dopamine, de boodschapperstof waarvan bij de ziekte van Parkinson een tekort in de hersenen is.

Het werkt goed bij zeker een derde van de mensen met de ziekte van Parkinson. Binnen zes tot acht weken merkt u dat u minder stijf bent en makkelijker kunt bewegen.

Rusteloze benen

Bij rusteloze benen heeft u last van een kriebelend, jeukend, tintelend of pijnlijk gevoel in de benen, vooral in de kuiten. Soms heeft u dit gevoel ook in dijen, voeten, handen en/of armen. Hierbij bestaat meestal een onbedwingbare neiging om dit lichaamsdeel te bewegen. Als u beweegt verdwijnt het gevoel.

De oorzaak van deze klachten is niet bekend. De klachten treden meestal op in rust en dus vaak tijdens het slapengaan. Daardoor kunt u niet inslapen of wordt u al snel weer wakker.

Het is meestal niet ernstig, maar kan leiden tot slaapgebrek. In sommige gevallen kan een warme douche voor het slapen gaan of spierontspannende oefeningen de klachten verminderen. Als de klachten ernstig blijven, kan de arts pramipexol voorschrijven.

Effect
Binnen twee tot drie uur na inname nemen de klachten af. Als u voornamelijk last heeft van nachtelijke beenkrampen, is één dosering voor het slapengaan voldoende.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan pramipexol bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn verergering van rustteloze benen, onwillekeurige bewegingen, maagdarmklachten, vermoeidheid, hoofdpijn, vasthouden van vocht, duizeligheid bij het opstaan, psychische bijwerkingen, flauwvallen, spier- en gewrichtspijn en gokverslaving.

Soms 
Als u pramipexol gebruikt bij rusteloze benen: soms kunnen de verschijnselen hiervan juist verergeren. U kunt dan steeds vroeger op de dag last krijgen van rusteloze benen. Het is niet duidelijk of dit door het middel komt of dat de aandoening zelf erger wordt. Overleg met uw arts over aanpassing van de dosering. 

Vooral als pramipexol wordt gebruik in combinatie met het medicijn 'levodopa': onwillekeurige en onrustige bewegingen. 

Misselijkheid vooral als u begint met pramipexol. Neem pramipexol daarom bij een maaltijd of met wat voedsel in. U heeft dan minder last van deze bijwerking. Neem contact op met uw arts als u wel last blijft houden. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een middel tegen de misselijkheid voorschrijven tot u gewend bent aan de pramipexol.

Zelden 
Vooral de eerste paar weken: verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel. Neem contact op met uw arts als u veel last blijft houden van uw darmen.

Maagklachten, zoals opgeblazen gevoel, pijn in de maagstreek, boeren en zuurbranden. Mensen met een maag- of darmzweer, of die hier in het verleden last van hadden, zijn hier extra gevoelig voor. U verkleint de kans op maagklachten door het middel met wat voedsel in te nemen en geen alcohol te gebruiken. 

Vermoeidheid. Hoofdpijn.Draaierig gevoel.

Vasthouden van vocht. Dit merkt u bijvoorbeeld aan gewichtstoename of aan opgezwollen voeten en enkels. Als u veel last heeft van opgezwollen benen, kan het helpen om even te gaan liggen met de benen omhoog. 

Verder kunt u last krijgen van duizeligheid bij opstaan, bijvoorbeeld uit bed of uit een stoel. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt u het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze klacht gaat meestal binnen enkele dagen tot weken over, als uw lichaam zich heeft ingesteld op pramipexol. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

Vooral ouderen boven de 70 jaar zijn gevoelig voor onderstaande psychische bijwerkingen. Bij hen kunnen ze dus vaker voorkomen. 

Vooral gedurende de eerste paar weken; slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen. Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u soms slaapaanvallen blijkt te hebben van pramipexol.

Verwardheid, opwinding, slapeloosheid, angst of nachtmerries.

Vooral na langdurig gebruik psychische aandoeningen, zoals waanvoorstellingen. Vooral bij mensen die al psychische aandoeningen hebben kunnen de klachten verergeren. Neem contact op met uw arts als u al psychische klachten heeft, zoals depressiviteit of als u last krijgt van bovenstaande klachten. Mogelijk moet de dosering worden aangepast. 

Zeer zelden 
Vooral in het begin van het gebruik: flauwvallen, door te sterke daling van de bloeddruk. Uw arts zal daarom de eerste paar dagen uw bloeddruk controleren. 

Pijn op verschillende plekken, zoals in spieren en gewrichten, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. 

Het ontwikkelen van een gokverslaving is mogelijk; dit verdwijnt weer nadat u met het middel bent gestopt.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. De dosering moet dan vaak wat worden verlaagd.

3. Heeft pramipexol een wisselwerking met andere medicijnen?

Pas op met andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.

4. Als ik pramipexol gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Dit middel kan plotselinge slaapaanvallen, slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Rijd geen auto tijdens het opbouwen van de dosering en gedurende de eerste week, nadat u op een vaste dosering zit. U weet dan welk effect het middel op u heeft. Rijd daarna geen auto als u last blijkt te hebben van één of meer van deze bijwerkingen.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van pramipexol. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u pramipexol slikt.

alles eten?
Bij pramipexol zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik pramipexol gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap 
Gebruik pramipexol NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van pramipexol tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meldt het in elk geval aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik pramipexol NIET als u borstvoeding wilt geven. Het kan er voor zorgen dat de borstvoeding vermindert of zelfs stopt. Verder is niet bekend of het middel in de moedermelk komt en zo schadelijke effecten op de baby kan hebben.

6. Hoe moet ik pramipexol gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste innametijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis.

Rusteloze benen
Neem de tabletten twee tot drie uur voor het slapengaan in.

Hoe lang?

Ziekte van Parkinson
Het kan drie maanden duren voor duidelijk is of het middel voldoende effect bij u heeft. Mocht het effect na drie maanden nog uit zijn gebleven, dan zal de arts overwegen over te stappen op een ander middel.

De effectiviteit van pramipexol blijkt na enige jaren af te nemen. U merkt dat doordat de verschijnselen van de ziekte tussen twee innames toenemen, aan het feit dat het middel soms even helemaal niet meer werkt en aan spierkrampen aan voeten en tenen.

Uw arts zal regelmatig het effect van pramipexol met u bespreken. Mocht het effect afnemen, dan zal de arts u in de meeste gevallen een ander anti-Parkinsonmiddel er bij voorschrijven.

Rusteloze benen
Als er binnen 3 maanden geen duidelijke verbetering optreedt, overleg dan met uw arts of het zin heeft om door te gaan met de behandeling.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Ziekte van Parkinson
Het is belangrijk pramipexol consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: u gebruikt pramipexol drie keer per dag: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Rusteloze benen
Neem pramipexol dan alsnog in. Het duurt ongeveer drie uur voor het middel optimaal werkt.

8. Kan ik zomaar met pramipexol stoppen?

Ziekte van Parkinson
Nee, u kunt NIET ineens stoppen. U moet de dosering gedurende een week geleidelijk afbouwen, anders bestaat de kans op ernstige verschijnselen van de ziekte, zoals bewegingsstoornissen, maar ook verwardheid, prikkelbaarheid en hallucinaties.

Tevens bestaat een zeer kleine kans op een andere ernstige verstoring van het lichaam. Deze verstoring is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten.

Krijgt u dergelijke verschijnselen na stoppen of tijdens afbouwen neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Stop daarom alleen na overleg met uw arts.

Rusteloze benen
U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van pramipexol stoppen.  

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:34

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.