Triamtereen

De werkzame stoffen in Dyta-urese zijn epitizide en triamtereen. Triamtereen en epitizide zijn sinds 1962 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dyta-urese en het merkloze Epitizide/Triamtereen en Triamtereen/epitizide. Het is te verkrijgen in capsules.

1. Wat doet Dyta-urese en waarbij wordt het gebruikt?

Epitizide behoort tot de groep geneesmiddelen die thiazide-plasmiddelen wordt genoemd. Het voert overtollig vocht af en verlaagt de bloeddruk. Triamtereen is een kaliumsparend plasmiddel. Het voorkomt kaliumtekort door het gebruik van epitizide en versterkt enigszins het vochtafdrijvend effect.

Artsen schrijven de combinatie voor bij hoge bloeddruk, hartfalen en oedeem

Hoge bloeddruk 
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.


Door Dyta-urese scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee: hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. U kunt dit merken doordat u misschien iets vaker moet plassen. Er blijft minder vocht achter in de bloedvaten. Hierdoor daalt de bloeddruk. Bij mensen die met Dyta-urese hun bloeddruk hebben verlaagd, is de kans om aan een beroerte of aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Artsen schrijven de combinatie met een kaliumsparend middel voor, als er een kans op een kaliumtekort bestaat. Dit is met name van belang voor mensen die digoxine gebruiken (een hartmiddel), hartritmestoornissen hebben of een andere hartziekte. Door een kaliumtekort kunnen namelijk bijwerkingen op het hart, zoals hartritmestoornissen, ontstaan.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van Dyta-urese bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om Dyta-urese elke dag in te nemen. Alleen dan kan het de hart- en bloedvaten optimaal beschermen. 
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij hoge bloeddruk

Hartfalen

Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd. Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn: een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

Werking

Door Dyta-urese scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee; hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. Door de afname van de hoeveelheid vocht in de bloedbaan hoeft het hart minder hard te werken. De pompkracht van het hart neemt daardoor toe. Ook door, in overleg met uw arts, een zoutarm dieet te volgen kunt u de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Artsen schrijven Dyta-urese voor als het hartfalen nog niet ernstig is of als de urinestroom niet te groot mag worden, bijvoorbeeld bij mensen met een vergrote prostaat. In ernstiger gevallen schrijven artsen sterkere plasmiddelen zoals furosemide of bumetanide voor. Bij mensen met hartfalen, die met Dyta-urese de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te kleiner.

Artsen schrijven de combinatie met een kaliumsparend middel voor, als er een kans op een kaliumtekort bestaat. Dit is met name van belang voor mensen die digoxine gebruiken (een hartmiddel), hartritmestoornissen hebben of een andere hartziekte. Door een kaliumtekort kunnen namelijk bijwerkingen op het hart, zoals hartritmestoornissen ontstaan.

Het vochtafdrijvend effect begint na één tot twee uur, is maximaal na ongeveer zes uur en kan twaalf uur aanhouden. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Na drie tot zes weken is het volledige effect van Dyta-urese bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid. 

Oedeem

Bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), een verminderde nierwerking, levercirrose (een chronische leverziekte) of het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals bijnierschorshormonen of vrouwelijke geslachtshormonen, kan het lichaam vocht gaan vasthouden. Hierdoor ontstaan vochtophopingen, ofwel oedeem. Dit merkt u het eerst aan dikke enkels en voeten. Ook kan er vocht rond de longen blijven staan. U merkt dan dat u benauwd bent en sneller moe wordt.

Door Dyta-urese scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee; hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. U merkt dit doordat u vaker moet plassen. Hierdoor slinkt het oedeem en verdwijnen dikke enkels en voeten. Ook de benauwdheid neemt af. Door, in overleg met uw arts, een zoutarm dieet te volgen kunt u ook de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Artsen schrijven de combinatie met een kaliumsparend middel voor, als er een kans op een kaliumtekort bestaat. Dit is met name van belang voor mensen die digoxine gebruiken (een hartmiddel), hartritmestoornissen hebben of een andere hartziekte. Door een kaliumtekort kunnen namelijk bijwerkingen op het hart, zoals hartritmestoornissen ontstaan.

Het vochtafdrijvende effect begint na één tot twee uur en kan twaalf uur aanhouden. Na drie tot zes weken is het volledige effect van Dyta-urese bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid. 
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij oedeem

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Dyta-urese bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn:

duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

overgevoeligheid voor Dyta-urese. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor Dyta-urese. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. 
impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel geschikter voor u.

als u aanleg voor jicht heeft: u kunt eerder last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat deze plastabletten het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen. Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.

als u diabetes mellitus heeft: u kunt een hoger bloedglucosegehalte krijgen door Dyta-urese. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

als u een verminderde leverwerking heeft: triamtereen wordt via de lever uit het lichaam verwijderd. Daardoor kan de hoeveelheid triamtereen in uw lichaam te hoog worden. Uw arts zal, indien nodig, de dosering aanpassen.

Dyta-urese kan de huid meer gevoelig maken voor zonlicht. Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte periodes, kan huiduitslag, jeuk, roodheid of andere verkleuring van de huid of ernstige verbranding door de zon geven. Begint u net met dit geneesmiddel? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer zonnebrand op met zonblock van minimaal factor 15, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, ga dan naar uw arts.

bij langdurig gebruik: een tekort of overschot aan bepaalde stoffen in het bloed, zoals natrium of kalium. U merkt dit aan een droge mond, vermoeidheid, spierkramp of spierzwakte en zelden aan een onregelmatige hartslag. Mensen met hartfalen, levercirrose, nierziekten, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken hebben hier meer kans op. Uw arts zal daarom regelmatig uw bloed willen controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neemt u dan contact op met uw arts.

de urine kan lichtblauw verkleuren, dit is verder onschuldig.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Dyta-urese een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers. Epitizide versterkt de werking van deze middelen. Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van erge duizeligheid. U kunt proberen hier iets tegen te doen door het middel in te nemen voor het naar bed gaan. Als u ligt voelt u de duizeligheid minder. Als u al epitizide gebruikt en u moet nu een ACE-remmer of Angiotensine-II-blokker gaan gebruiken, raadt de arts soms aan om de plastabletten twee of drie dagen te laten staan voordat u met de ACE-remmer begint. U heeft dan minder last van duizeligheid. Na twee of drie dagen gebruik van de ACE-remmer kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is. Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.

Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen. Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

Kaliumzout. Dit middel wordt soms gegeven aan mensen die een extreem lage hoeveelheid kalium in hun bloed hebben. Het zit ook in 'zeezout' of 'dieetzout'. De combinatie van de kaliumspaarder triamtereen met kaliumzout kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.

Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al Dyta-urese gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu Dyta-urese. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Carbamazepine, oxcarbazepine en de middelen tegen depressie (es)citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline en venlafaxine. Als u een van deze middelen samen met epitizide/triamtereen gebruikt, heeft u de eerste weken een verhoogde kans op een tekort aan natrium in het bloed. U merkt dit soms aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan meteen uw arts.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Dyta-urese gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u Dyta-urese gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Als u Dyta-urese gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik Dyta-urese gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van Dyta-urese tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Waarschijnlijk kunnen bij de baby kaliumtekort, geelzucht of bloedafwijkingen ontstaan. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Gebruik Dyta-urese NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of Dyta-urese in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wel is bekend dat de hoeveelheid moedermelk door Dyta-urese afneemt. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik Dyta-urese gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer? 
U kunt het middel het best 's ochtends bij het ontbijt innemen. U heeft er dan het minst last van dat u misschien meer moet plassen. Als u het middel twee keer per dag moet gebruiken: 's ochtends bij het ontbijt en niet later dan vier uur 's middags, anders heeft u kans dat u 's nachts extra moet plassen.

Hoe lang?

Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

Oedeem. Hoe lang u Dyta-urese moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u een verminderde hartwerking heeft (hartfalen) moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Dyta-urese consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u Dyta-urese één keer per dag gebruikt:
Ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot vier uur 's middags. Is het later dan vier uur? Sla de dosis dan over. Bij een latere inname dan vier uur 's middags loopt u kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen.

Als u Dyta-urese twee keer per dag gebruikt:
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Dyta-urese stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van Dyta-urese stoppen. De bloeddruk kan dan wel weer omhoog gaan en het oedeem kan terugkeren. Stop dus alleen in overleg met uw arts.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:40

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.