Plavix bijsluiter

Clopidogrel is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Plavix.

1. Wat doet clopidogrel - Plavix en waarbij wordt het gebruikt?

Clopidogrel gaat de vorming van bloedpropjes in de bloedvaten tegen. Die propjes kunnen ontstaan door spontaan samenklonteren van bloedplaatjes (trombocyten, kleine cellen in het bloed).

Bij de normale bloedstolling (bij een wondje) spelen bloedplaatjes een belangrijke rol: ze klonteren samen en sluiten het wondje af, waardoor het bloeden stopt. Bij bepaalde aandoeningen hebben de bloedplaatjes de neiging sneller en zonder duidelijke aanleiding samen te klonteren, zomaar ergens in de bloedvaten.

Artsen schrijven het voor bij een hartinfarct, beroerte, trombose en bij angina pectoris.

Hartinfarct (hartaanval)
Bij een hartinfarct heeft een deel van het hart (tijdelijk) onvoldoende aanvoer van bloed. Dit kan komen door een bloedstolsel in een kransslagader rond het hart. Het deel dat te weinig bloed krijgt, beschadigt en kan daardoor niet meer optimaal werken.

Artsen schrijven clopidogrel voor om een tweede hartinfarct te voorkomen. Het wordt gebruikt als mensen acetylsalicylzuur in lage dosering (kinderaspirine) niet kunnen gebruiken, omdat ze daar allergisch voor zijn.

Clopidogrel werkt preventief, het remt de vorming van bloedpropjes en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal.

Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedplaatjes aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u clopidogrel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes en verkleint u de kans op een nieuwe hartinfarct.

Beroerte (herseninfarct)
Bij een beroerte is een ader in de hersenen afgesloten door een bloedstolsel. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen onvoldoende zuurstof. Wanneer deze situatie te lang blijft bestaan, sterft dat deel van de hersenen af.

Artsen schrijven clopidogrel voor om een tweede beroerte te voorkomen. Het wordt gebruikt als mensen acetylsalicylzuur in lage dosering (kinderaspirine) niet kunnen gebruiken, omdat ze daar allergisch voor zijn.

Clopidogrel werkt preventief: het remt de vorming van bloedpropjes en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat. De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal.

Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedplaatjes aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u clopidogrel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes en verkleint u de kans op een nieuwe beroerte.

Trombose
Door bloedstolsels (trombose) kan het bloed minder goed stromen. Hierdoor neemt de bloedtoevoer aan de verschillende delen van het lichaam af. Ook kan een bloedvat helemaal afgesloten raken. Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen, zoals een stent, kunnen bloedpropjes ontstaan.

Artsen schrijven in deze gevallen clopidogrel vaak samen voor met acetylsalicylzuur in lage dosering (kinderaspirine) of heparine.

De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal.

Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedplaatjes aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u clopidogrel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes en verkleint u de kans op (nieuwe) ernstige hart­ en vaatproblemen.

Angina pectoris
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.

Er zijn twee vormen van hartkramp: de stabiele en de instabiele. Bij stabiele hartkramp ontstaan de klachten op momenten dat het hart te veel inspanning moet verrichten, bijvoorbeeld bij traplopen. Bij instabiele hartkramp ontstaan de klachten willekeurig. Bij beide vormen van hartkramp kunnen bloedpropjes ontstaan, met als gevolg een hartinfarct of beroerte.

Bij instabiele angina pectoris schrijven artsen clopidogrel voor, in combinatie met acetylsalicylzuur in lage dosering (kinderaspirine). Het vermindert de vorming van bloedpropjes en voorkomt daarmee het ontstaan van hart- of herseninfarct.

De remmende werking op het samenklonteren van de bloedplaatjes begint direct na inname. Na enkele dagen van gebruik is het effect optimaal.

Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedplaatjes aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u clopidogrel elke dag trouw blijft innemen. Zo remt u constant het ontstaan van bloedpropjes en verkleint u de kans op (nieuwe) ernstige hart­ en vaatproblemen.
Klik voor meer informatie over angina pectoris

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

De belangrijkste bijwerkingen zijn bloedingen, maagdarmklachten, duizeligheid, hoofdpijn, huidafwijkingen, bloedafwijkingen en overgevoeligheid.

Soms
Bloedingen in de maag, hersenen, buik, spieren, huid, neus, longen, oog of in de nieren. Door het gebruik van clopidogrel duurt het langer voordat een bloeding stopt. Waarschuw bij bloedingen direct een arts. Sommige bloedingen zijn niet duidelijk zichtbaar of merkbaar. Bij zeer donkere ontlasting of bruine of rode verkleuring van de urine ook een arts waarschuwen. Bij operaties of het trekken van tanden en kiezen moet men meestal een week van tevoren met clopidogrel stoppen; overleg hierover met uw arts.

Zelden
Maagklachten, buikpijn, misselijkheid, diarree, winderigheid, obstipatie. Zeer zelden kan een ontsteking van het maagslijmvlies en zuurbranden ontstaan. Mensen die een maag- of darmzweer hebben of een maag- of darmbloeding mogen clopidogrel niet gebruiken. De klachten kunnen erdoor verergeren.

Zeer zelden
Duizeligheid, hoofdpijn en verwardheid.

Smaakveranderingen.

Spier- of gewrichtspijn. Neem contact op met uw arts als u merkt dat u hier last van heeft.

Huidafwijkingen, zoals uitslag, blaren op de huid of andere huidveranderingen. Waarschuw dan uw arts.

Bloedafwijkingen, zoals een ernstig tekort aan bloedplaatjes, rode of witte bloedcellen. Hierdoor kan bloedarmoede ontstaan. Raadpleeg uw arts bij extreme vermoeidheid, pijn in de keel of blaren in de mond, dit kunnen verschijnselen van bloedafwijkingen zijn.

Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts.

Overgevoeligheid voor clopidogrel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik clopidogrel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u clopidogrel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor clopidogrel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u clopidogrel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft clopidogrel een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen met de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn acetylsalicylzuur en pijnstillende ontstekingsremmers.
Clopidogrel versterkt de werking van een lage dosering acetylsalicylzuur (kinderaspirine), in bepaalde gevallen schrijft de arts bewust deze combinatie voor.
Pijnstillende ontstekingsremmers van het NSAID-type (zoals naproxen, diclofenac en ibuprofen) kunnen de kans op bloedingen in de maag of darmen vergroten. Gebruik deze combinatie alleen op voorschrift van de arts. In sommige gevallen is het gebruik van maagbeschermende medicijnen nodig. Overleg met uw arts.
Tipranavir, een middel tegen virusinfecties, zoals hiv. Het versterkt de bijwerkingen van clopidogrel. Overleg hierover met uw arts.

4. Als ik clopidogrel gebruik, mag ik dan...

autorijden en alles eten?
Bij clopidogrel zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Alcohol in grote hoeveelheden versterkt het effect van clopidogrel. Hierdoor duurt het langer voor een wondje stopt met bloeden. Bij grote (inwendige) bloedingen is dit gevaarlijk. Drink niet meer dan één of twee glazen alcohol per dag.

5. Kan ik clopidogrel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van clopidogrel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Het is niet bekend of clopidogrel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik clopidogrel gebruiken?

Wanneer?
Hartinfarct: u begint met clopidogrel enkele dagen tot maximaal 35 dagen na het hartinfarct.
Beroerte: u begint met clopidogrel zeven dagen tot maximaal zes maanden na de beroerte.
Tijdstip van innemen: het maakt niet uit wanneer u clopidogrel inneemt. Heeft u snel last van uw maag, neem het dan bij het eten of met wat voedsel in.

Hoe lang?
De optimale behandelingsduur is nog niet vastgesteld. Na een vaatoperatie waarbij een zogenaamde stent wordt geplaatst, is meestal een behandeling van minimaal drie tot twaalf maanden nodig.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u het op dezelfde dag ontdekt, kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Anders slaat u de vergeten dosis over en hervat u de volgende dag uw normale schema.

8. Kan ik zomaar met clopidogrel stoppen?

Als u (alleen op aanwijzing van uw arts!) gaat stoppen, hoeft u niet af te bouwen. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog ongeveer acht dagen aan.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:58

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.