Trandate bijsluiter

Labetalol is sinds 1977 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Trandate en het merkloze Labetalol in tabletten en injecties.

1. Wat doet labetalol en waarbij wordt het gebruikt?

Labetalol behoort tot de groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk en angina pectoris (hartkramp).

Hoge bloeddruk 
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door labetalol gaat het hart minder hard pompen en worden de bloedvaten wijder. Hierdoor daalt de bloeddruk. Mensen die met labetalol hun bloeddruk hebben verlaagd, blijken minder vaak te overlijden aan een beroerte of aan een hartziekte.

Labetalol wordt ook gebruikt bij hoge bloeddruk die ontstaat tijdens een zwangerschap. Dit heet ook wel zwangerschapshypertensie of zwangerschapsvergiftiging. Deze laatste term is onjuist omdat er geen sprake van een vergiftiging is.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van labetalol bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om labetalol elke dag in te nemen. Alleen dan kan labetalol de hart- en bloedvaten optimaal beschermen. 

Angina pectoris 
Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst. Dit middel brengt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug tot een aanvaardbaar niveau. Hierdoor heeft het hart minder zuurstof nodig.

De werking begint binnen twee uur na inname en houdt acht tot twaalf uur aan. Het effect merkt u doordat u minder last heeft van pijn op de borst, bijvoorbeeld bij het traplopen. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan labetalol bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden 
Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. 

Licht gevoel in het hoofd, lichte sufheid, moeite met inslapen, moeheid en zwakte. Deze bijwerkingen gaan in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). 

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts. 

Verergering van hartfalen. Als hartfalen heeft, kunt u beter overstappen op een ander middel. Overleg hierover met uw arts of apotheker. 

Impotentie. Dit komt ook door de lagere bloeddruk. Als u last heeft van deze bijwerking, moet u er rekening mee houden dat deze aanhoudt zolang u het middel slikt. Het is raadzaam uw arts om advies te vragen, omdat deze bijwerking voor veel mensen een reden is om te stoppen met dit medicijn. Mogelijk moet de dosering aangepast worden, of is een ander middel geschikter voor u. 

Als u diabetes heeft: u merkt minder snel dat u een te laag bloedglucosegehalte heeft. Dit komt doordat labetalol de hartkloppingen tegengaat die ontstaan bij een hypo. U heeft een hypo, maar u merkt het niet goed op. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte. 

Als u astma of COPD heeft: u kunt meer last van benauwdheid krijgen. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts. 

Droge, geïrriteerde ogen en slechter zien. Als u dit merkt, neem dan contact op met uw arts. 

Verstopte neus. Deze bijwerking treedt vooral op tijdens de eerste twee weken van de behandeling en gaat in het algemeen vanzelf over.

Zeer zelden 
Sneller last van koude handen en voeten. Dit is het gevolg van de lagere bloeddruk. Het kan zijn dat u hier last van blijft houden zolang u labetalol slikt. Zorg voor voldoende bescherming tegen kou door warme kleding te dragen, zoals wanten en sokken. Vooral mensen met de ziekte van Raynaud merken deze bijwerking doordat ze meer last krijgen van koude vingers en tenen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking u te veel last geeft.

Leverbeschadiging. U merkt dit onder andere doordat uw oogwit er gelig uitziet. Waarschuw in dat geval meteen uw arts. Waarschijnlijk moet u overgaan op een ander middel dat geschikter voor u is. 

Depressie Als u hier langer dan twee weken last van heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u. 

Oedeem. Dit merkt u aan opgezwollen enkels en voeten. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.

Overgevoeligheid voor labetalol. Dit kan zich uiten in huiduitslag en jeuk. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan koorts, benauwdheid of een gezwollen gezicht. Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar een Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dir soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor labetalol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit doort middelen niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft labetalol een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere hart-vaatmiddelen. Het gaat hierbij om middelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al labetalol gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu labetalol. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt of de hartslag te zeer vertraagd wordt.

Ontstekingsremmende pijnstillers. Veel ontstekingsremmende pijnstillers kunnen de werking van labetalol verminderen. Als u zo'n pijnstiller langer dan twee weken gebruikt, zal uw bloeddruk extra gecontroleerd moeten worden. Neem hiervoor contact op met uw arts.

Luchtwegverwijdende middelen bij benauwdheidsklachten. Deze wisselwerking is van belang als u bepaalde luchtwegverwijdende middelen gebruikt, zoals Ventolin, Salbutamol, Berotec en Bricanyl. Labetalol kan het effect van de luchtwegverwijder verminderen. Als u merkt dat u eerder benauwd bent, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk moet uw arts de dosering van de luchtwegverwijder aanpassen.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers (alfuzosine (Xatral, Urion), doxazosine (Cardura), prazosine, terazosine (Hytrin) en tamsulosine (Omnic)). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door labetalol wordt deze bijwerking versterkt. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met één van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfablokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Bloedglucoseverlagende middelen, zoals insuline, metformine en tolbutamide. Deze middelen worden gebruikt om de hoeveelheid glucose in het bloed te verminderen bij mensen met diabetes, oftewel suikerziekte. Een te lage hoeveelheid glucose in het bloed wordt een ‘hypo' genoemd. Wanneer u een bètablokker gebruikt, voelt u minder snel dat u een 'hypo' heeft. Dat komt omdat de bètablokker de waarschuwende signalen, zoals trillen en hartkloppingen, onderdrukt. Andere verschijnselen, zoals zweten, wazig zien en hongergevoel, verdwijnen niet. Let daarom extra op deze laatste verschijnselen.

4. Als ik labetalol gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u labetalol gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als labetalol. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Ook zorgt alcohol ervoor dat labetalol langzamer uit uw lichaam verdwijnt. De hoeveelheid labetalol in het bloed wordt dus hoger. Hierdoor kunt u meer last van bijwerkingen krijgen. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik labetalol gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
In de normale dosering kunt u labetalol gebruiken als u zwanger bent. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Uw ongeboren kind moet wel gecontroleerd worden op bijwerkingen. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u borstvoeding geven. Overleg hierover met uw arts. Uw arts kan ook controleren of de baby bijwerkingen krijgt, bijvoorbeeld door de hartslag te controleren.

6. Hoe moet ik labetalol gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer? 
Neem labetalol tegelijk met voedsel in. Alleen dan wordt het zo volledig mogelijk opgenomen in uw lichaam. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het twee keer per dag gebruikt: tijdens het ontbijt en het avondeten. Als u het drie keer per dag gebruikt: tijdens het ontbijt, de lunch en het avondeten.

Hoe lang?

Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken. 
Hoge bloeddruk die ontstaat tijdens een zwangerschap (zwangerschapshypertensie): de behandeling gaat door tot de bloeddruk weer normaal is. Dit duurt na de bevalling meestal nog enkele maanden. U heeft bij een volgende zwangerschap overigens veel kans weer last te krijgen van zwangerschapshypertensie. 
Hartkramp. Waarschijnlijk moet u labetalol langdurig gebruiken. Dat komt omdat labetalol wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk labetalol consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn 
Als u labetalol twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over. 

8. Kan ik zomaar met labetalol stoppen?

Het is niet verstandig in één keer met labetalol te stoppen. De verandering is voor uw hart dan te snel. Bouw het gebruik geleidelijk af, in overleg met uw arts. Als u moet worden geopereerd, moet u meestal met labetalol stoppen. Overleg met de behandelend arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:26

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.