Kinidine bijsluiter

Kinidine is sinds vele tientallen jaren internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als merkloze Kinidine. Het is te verkrijgen in dragees en tabletten met gereguleerde afgifte.

1. Wat doet kinidine en waarbij wordt het gebruikt?

Kinidine normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie. Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen
Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De boezems, waar het bloed het hart binnenstroomt, trekken eerst samen, en daarna de kamers, waar het bloed het hart verlaat. Hierdoor wordt met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam gepompt. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

U hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen of continu aanwezig zijn.

Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken (‘atriumfibrilleren') waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Kinidine vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker. Artsen schrijven kinidine voor om hartritmestoornissen te voorkomen. Het wordt ook toegepast bij een te snelle samentrekking van de kamers.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan kinidine bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten.

Soms
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, maagpijn, braken en diarree. Om misselijkheid te voorkomen kunt u het best kinidine innemen tijdens of vlak na het eten.

Zelden
Verergering van de hartritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.

Ook mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval, hebben bij gebruik van kinidine kans op verergering van de ritmestoornis. Gebruik kinidine NIET als u het aangeboren verlegde QT-interval heeft. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Hoofdpijn, duizeligheid, rillingen, oorsuizen, doofheid en wazig zien. Bemerkt u doofheid of oorsuizen, waarschuw dan een arts.

Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite heeft met plassen door een vergrote prostaat Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten en koorts. Dit verdwijnt weer als u stopt met het middel. Zeer zelden kan een ernstige overgevoeligheid optreden. Dit kan zich uiten in ‘angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. In beide gevallen mag u kinidine in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor kinidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u kinidine of daarop lijkende middelen niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden
Bloedafwijkingen. Krijgt u keelpijn, koorts en blaren in de mond, bent u erg moe, of krijgt u snel blauwe plekken, waarschuw dan een arts.

Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor kinidine bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Zodra u klachten krijgt als vermoeidheid of duizeligheid, staak dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft kinidine een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Bij combinatie van kinidine met een van de volgende middelen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende middelen NIET samen met kinidine, behalve als dit volgens uw arts onvermijdbaar is. Het gaat om amiodaron, arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, cisapride, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, haloperidol, ibutilide, methadon, pentamidine, pimozide, procaïnamide, sotalol, terfenadine en thioridazine.

De middelen om in te nemen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol en voriconazol. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door deze middelen stijgen, waardoor de kans op hartritmestoornissen toeneemt. Gebruik deze middelen NIET samen met kinidine. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door kinidine. Vertel de trombosedienst dat u kinidine gebruikt of heeft gebruikt.

Digoxine kan sterker werken door kinidine. De arts zal de dosering van beide middelen soms aanpassen.

Middelen gebruikt bij hiv-infectie: lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, fosamprenavir, atazanavir, darunavir en tipranavir. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door deze middelen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Middelen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital en middelen tegen tuberculose, namelijk rifampicine en rifabutine en een kruidenmiddel tegen depressie hypericum (Sint-janskruid). De werking van kinidine kan hierdoor verminderen, waardoor de klachten van hartritmestoornissen kunnen toenemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Raadpleeg ook uw arts als u met één van deze middelen stopt.

Acetazolamide, wordt onder andere gebruikt bij epilepsie en glaucoom. De hoeveelheid kinidine in het bloed kan door kinidine stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Metoprolol, wordt onder andere gebruikt bij hart- en vaatziekten. Kinidine kan de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van metoprolol toenemen. U kunt dan bijvoorbeeld last krijgen van een te trage hartslag. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Perfenazine, een antipsychoticum. Kinidine kan de hoeveelheid perfenazine in het bloed verhogen. Hierdoor kan perfenazine sterker werken en meer bijwerkingen geven, zoals sufheid en bewegingsstoornissen. Raadpleeg uw arts, zodat hij eventueel de dosering kan verlagen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik kinidine gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij kinidine zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik kinidine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik kinidine NIET als u zwanger bent of wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor het kind. Meld het in elk geval aan uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. In sommige gevallen kan de arts geen alternatief voorschrijven en zal het middel toch gebruikt moeten worden tijdens de zwangerschap. Dat kan alleen onder uitvoerige controle door de specialist.

Borstvoeding
Gebruik kinidine NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

6. Hoe moet ik kinidine gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste inname tijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Hoe lang?
Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet kinidine langdurig worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk kinidine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u kinidine twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u kinidine drie of vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met kinidine stoppen?

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen dan terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van kinidine niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:27

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.