Isoptin bijsluiter

De werkzame stof in Isoptin is verapamil. Verapamil is sinds 1963 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Isoptin en het merkloze Verapamil. Het is verkrijgbaar in gewone tabletten en tabletten met vertraagde afgifte.

1. Wat doet Isoptin en waarbij wordt het gebruikt?

Verapamil behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumblokkers worden genoemd. Het verlaagt de bloeddruk, vermindert de zuurstofbehoefte van het hart en beïnvloedt de hartslag.

Artsen schrijven het voor bij angina pectoris, hartritmestoornissen, hartinfarct, hoge bloeddruk en hoofdpijn.

Angina pectoris

Bij angina pectoris komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of een beklemmend gevoel.

Dit middel verbetert de toevoer van bloed naar de hartspier. Hierdoor ontstaat minder snel een zuurstoftekort. Ook brengt Isoptin de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt terug. Het hart heeft dan minder zuurstof nodig.

Bij de gewone tabletten begint de werking binnen twee uur en houdt ongeveer acht uur aan. Als u tabletten met vertraagde afgifte gebruikt, begint het effect enkele uren na inname en houdt ongeveer 24 uur aan. Het effect merkt u doordat u minder vaak last heeft van aanvallen van pijn op de borst. Dit betekent echter niet dat u meteen meer inspannende activiteiten mag gaan doen. Uw lichaam moet hier weer langzaam aan wennen. Overleg hierover met uw arts.

Hartritmestoornissen
Verapamil regelt de hartslag en heft verschillende stoornissen in het hartritme op. Van de werking merkt u in het algemeen niets.

Hartinfarct (hartaanval)

Een hartinfarct ontstaat als de hartspier zelf onvoldoende zuurstof krijgt, bijvoorbeeld doordat de kransslagaders om het hart vernauwd of verstopt zijn. Als gevolg van het hartinfarct sterft een stukje weefsel van het hart af. Het hart zelf kan daardoor minder krachtig pompen en het bloed wordt minder goed rond gepompd.

Verapamil wordt heel soms gebruikt bij mensen die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, om de kans op een nieuw hartinfarct te verkleinen. Verapamil wordt alleen voorgeschreven bij mensen bij wie andere geneesmiddelen niet in aanmerking komen. 

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals hartkramp, hartfalen en een hartinfarct.

Calcium speelt een rol bij het regelen van de spanning van de spieren rond de bloedvaten. Calciumblokkers verlagen de spanning in deze spieren, waardoor de bloedvaten ontspannen en wijder worden. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Artsen schrijven Isoptin alleen voor bij hoge bloeddruk, als andere bloeddrukverlagers niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.

Na drie tot zes weken is het volledige effect van Isoptin bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlaging. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om verapamil elke dag in te nemen.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een aanval van hevige, borende pijn rondom of achter één oog. De pijn ontstaat binnen twee minuten zonder aanleiding en zonder waarschuwingssignalen. Vaak is het oog ook rood en tranend, heeft u een loopneus en zweet op het voorhoofd.

Een aanval kan een kwartier tot drie uur duren. De aanvallen komen in clusters van enkele weken of zelfs maanden. Tijdens zo'n cluster kunt u tot acht aanvallen per dag krijgen, meestal zijn dit er twee of drie. Ze treden vaak 's nachts op. Een kleine groep mensen heeft deze aanvallen elke dag.

Als u veel aanvallen heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Verapamil is één van deze middelen. De precieze werking is niet bekend. Wel weten we dat verapamil de doorbloeding achter het oog verbeterd. Zo ontstaat er minder snel een zuurstoftekort dat een aanval van clusterhoofdpijn kan veroorzaken.
Als u verapamil langdurig gebruikt om aanvallen van clusterhoofdpijn te voorkomen, kan de werkzaamheid afnemen. Uw arts zal u dan adviseren om een tijdje te stoppen met het gebruik van verapamil. De werkzaamheid keert na een stopperiode van een paar maanden namelijk weer terug.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Isoptin bijwerkingen geven. Dit is het geval bij ongeveer tien procent van de mensen. De belangrijkste bijwerkingen zijn duizeligheid en verstopping.

Soms
Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Verstopping. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
De hartslag kan langzamer worden. Verapamil remt de snelheid en de kracht waarmee het hart klopt. Mensen die last hebben van hartfalen mogen Isoptin daarom niet gebruiken.

Zelden
Hoofdpijn, warmtegevoel, blozen, opgezwollen enkels en onderbenen. Deze bijwerkingen zijn het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. De bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
Misselijkheid. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.

Zeer zelden na langdurig gebruik
Meer groei van tandvlees. Dit kan bij alle 'calciumblokkers' voorkomen. Voorkom tandvleesproblemen zo veel mogelijk door goed de tanden te poetsen en te flossen. Laat bovendien regelmatig de tandarts de tanden en het tandvlees controleren.
Na gebruik van meerdere maanden of jaren: meer groei van uw borstklieren. Ook kunt u melkafscheiding krijgen. Dit is op zich onschuldig, maar kan bij mannen wel vervelend zijn. Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

Zeer zelden
Overgevoeligheid voor Isoptin. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten, soms treedt ook koorts op. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor verapamil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: Isoptin kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Isoptin of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Bij hartkramp (angina pectoris) kunt u in zeldzame gevallen een aanval krijgen binnen vijftien tot dertig minuten na inname van de tablet. Neem dan meteen contact op met uw arts. Mogelijk moet de dosering worden aangepast of moet uw arts u andere geneesmiddelen voorschrijven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Isoptin een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere bloeddrukverlagers. Deze wisselwerking is van belang wanneer u al verapamil gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt of wanneer u voor het eerst verapamil gebruikt naast een andere bloeddrukverlager, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu verapamil. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Als u een bloeddrukverlager van het type 'bètablokker' gebruikt, kan uw hartslag ook trager of onregelmatiger worden. U krijgt deze combinatie alleen als uw hartfunctie regelmatig gecontroleerd wordt.

Carbamazepine wordt gebruikt bij epilepsie. Er zijn twee situaties mogelijk:

u gebruikt één van deze middelen en u krijgt nu verapamil: de hoeveelheid van het epilepsiemiddel in uw bloed kan toenemen. Hierdoor kunt u last krijgen van sufheid, duizeligheid, misselijkheid en braken. Daarom zal uw arts de hoeveelheid epilepsiemiddel in het bloed controleren.

Theofylline, een middel tegen benauwdheidsklachten. De hoeveelheid theofylline in uw bloed kan toenemen. U kunt dan last krijgen van maagklachten, hoofdpijn, duizeligheid en epileptische aanvallen. Uw arts zal daarom de hoeveelheid theofylline in het bloed opnieuw controleren.

Digoxine, een hartmiddel. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al digoxine gebruikt en nu verapamil erbij krijgt. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan stijgen. Hierdoor kunt u last krijgen van wazig zien en een verminderde eetlust. Uw arts zal de hoeveelheid in het bloed controleren en de dosering digoxine verlagen als dat nodig is.

Ciclosporine, everolimus en sirolimus zijn middelen die het afweersysteem onderdrukken. De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan toenemen. Uw afweer neemt dan te veel af waardoor u sneller infecties oploopt. Ook kan uw nier schade oplopen. Uw arts zal daarom uw nierfunctie en de hoeveelheid van Isoptin in het bloed controleren. Als het nodig is, past uw arts de dosering aan.

Simvastatine en atorvastatine verlagen het cholesterolgehalte. De hoeveelheid van deze middelen in uw bloed kan toenemen. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerking is de aantasting van uw spieren. Als u last krijgt van spierpijn of spierzwakte, neem dan contact op met uw arts. Mogelijk kunt u een ander middel gebruiken dat deze wisselwerking niet heeft.

Middelen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid verapamil in het bloed kan door deze middelen stijgen. De hoeveelheid saquinavir in uw bloed kan ook toenemen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Overleg met uw arts.

Bepaalde slaap- en rustgevende middelen (midazolam, alprazolam). Verapamil versterkt de werking en de bijwerkingen van deze middelen. Hierdoor kunt u meer last krijgen van sufheid. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Misschien kan hij u een ander middel voorschrijven, dat deze wisselwerking niet heeft.

Buspiron, een middel tegen angstgevoelens en gespannenheid. U mag buspiron niet samen met verapamil gebruiken, omdat de hoeveelheid buspiron in uw bloed dan zal stijgen. Hierdoor kunt u meer bijwerkingen van buspiron krijgen, zoals duizeligheid, misselijkheid, tintelende handen en voeten, slaperigheid en depressiviteit.

Colchicine, een middel tegen jicht. Verapamil kan de hoeveelheid colchicine in het bloed verhogen. Hierdoor kan colchicine ernstige bijwerkingen geven. U kunt colchicine daarom niet samen met verapamil gebruiken. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Sommige middelen die worden gebruikt bij mannen met een vergrote prostaat, namelijk de alfablokkers (alfuzosine, doxazosine, prazosine, terazosine en tamsulosine). Deze kunnen in het begin van de behandeling de bloeddruk verlagen en duizeligheid veroorzaken. Door verapamil wordt deze bijwerking versterkt. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u net met één van deze middelen begint. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. U kunt de alfablokker de eerste keren het beste 's avonds innemen, als u al op bed zit, voor het geval u duizelig wordt.

Cimetidine (maagmiddel), claritromycine (antibioticum), fluoxetine en fluvoxamine (antidepressiva) en fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol (antischimmelmiddelen). Deze middelen kunnen de hoeveelheid verapamil in het bloed verhogen. Hierdoor kan verapamil meer bijwerkingen geven, zoals opgezwollen enkels of onderbenen, hoofdpijn, blozen en duizeligheid. Neem in dat geval contact op met uw arts.

Erytromycine, een antibioticum. Als u Isoptin tegelijk met verapamil gebruikt, kunnen hartritmestoornissen en een te sterke daling van de hartslag en bloeddruk optreden. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Isoptin gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u verapamil gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als verapamil. U kunt daardoor last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten?
Eet geen grapefruit en drink geen grapefruitsap. Grapefruit versterkt de werking van Isoptin, waardoor bijwerkingen en een te sterke bloeddrukdaling kunnen ontstaan. Start niet met het gebruik als u in de twee voorafgaande dagen grapefruit heeft gebruikt. Mocht u stoppen met Isoptin dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruit gebruiken.

5. Kan ik Isoptin gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van Isoptin tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. In theorie kunnen calciumblokkers de doorbloeding van baarmoeder en placenta beïnvloeden en daardoor een zuurstoftekort bij het kind veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wil worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander, veilig middel.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven, als u Isoptin in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit middel wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

6. Hoe moet ik Isoptin gebruiken?

Hoe?
Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast innametijdstip. Dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het eenmaal per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends. Als u het tweemaal per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds. Als u het driemaal per dag gebruikt: 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Hoe lang?

Hartkramp, hartritmestoornissen en na een hartinfarct. Waarschijnlijk moet u Isoptin langdurig gebruiken. Dat komt omdat verapamil wel de verschijnselen tegengaat, maar niet de oorzaak wegneemt.

Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.

Clusterhoofdpijn. Waarschijnlijk moet u Isoptin lange tijd gebruiken. Verapamil kan alleen de aanvallen voorkomen, maar neemt niet de oorzaak weg.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Isoptin consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u verapamil één keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u verapamil twee keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u verapamil drie of vier keer per dag gebruikt
Duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in.
Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Isoptin stoppen?

Als u Isoptin gebruikt voor een verhoogde bloeddruk, bij hartritmestoornissen, na een hartinfarct of bij clusterhoofdpijn, kunt u op ieder moment in één keer stoppen met het gebruik van Isoptin. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.

Gebruikt u het tegen hartkramp, dan is er een kleine kans dat u een aanval krijgt. Het is daarom verstandiger langzaam af te bouwen. Raadpleeg hierover uw arts.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:27

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.