Hydralazine bijsluiter

Hydralazine is sinds 1952 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Hydralazine in tabletten.

1. Wat doet hydralazine en waarbij wordt het gebruikt?

Hydralazine behoort tot de vaatverwijders. Het verwijdt de bloedvaten van de slagaders waardoor de bloeddruk daalt. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk of hartfalen.

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Meestal zal uw arts bij een te hoge bloeddruk eerst andere bloeddrukverlagende middelen voorschrijven. Artsen schrijven hydralazine pas voor als andere middelen onvoldoende werken of niet gebruikt mogen worden, of als de bloeddruk ernstig is verhoogd (hypertensieve crisis). Een hypertensieve crisis kan bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap ontstaan. Dit heet dan zwangerschapshypertensie of zwangerschapsvergiftiging. Deze laatste term is onjuist, omdat er geen sprake is van een vergiftiging.

Hydralazine verslapt de spieren in de wand van de slagaders. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Hydralazine wordt altijd in combinatie met plasmiddelen en bètablokkers voorgeschreven, om zo bepaalde bijwerkingen van hydralazine af te zwakken.

Het middel begint direct te werken, na enkele dagen tot een week is het volledige effect van hydralazine bereikt.

Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk hydralazine elke dag in te nemen. Alleen dan kan hydralazine hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Oorzaken van hartfalen kunnen zijn een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.
Hydralazine verslapt de spieren in de wand van de slagaders. Hierdoor verwijden deze bloedvaten. Het bloed kan beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Het hart hoeft dan minder hard te pompen en de verschijnselen van hartfalen worden minder.
Artsen schrijven meestal als eerste plastabletten en ACE-remmers voor bij hartfalen. Vervolgens kunnen digoxine, spironolacton of nitraten worden toegevoegd. Als dit allemaal niet voldoende effect heeft, kan de arts hydralazine voorschrijven.

Hydralazine wordt altijd in combinatie voorgeschreven met nitraten, zoals isosorbidemononitraat of isosorbidedinitraat. Nitraten verwijden juist de gewone aders, in tegenstelling tot hydralazine dat de slagaders verwijdt. De combinatie van deze middelen vult elkaar aan bij de bestrijding van de klachten van hartfalen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan hydralazine bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn hartkloppingen, het vasthouden van vocht, hoofdpijn, blozen, duizeligheid, maagdarmklachten, een verstopte neus, tintelingen in de ledematen, huiduitslag, en na langdurig gebruik een chronische ontsteking van de huid, gewrichten, nieren en andere organen.

Regelmatig
Hartkloppingen of een versnelde hartslag. Uw arts schrijft meestal een bètablokker tegelijk voor om deze bijwerkingen te verminderen. Als u last blijft houden, waarschuw dan uw arts.

Soms
Hoofdpijn, blozen en een rood gezicht. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen weer vanzelf als uw lichaam gewend is geraakt aan hydralazine. Blijft u last houden, raadpleeg dan uw arts.

Spier- of gewrichtspijn. Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.

Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en diarree. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt.

Zelden
Duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel, binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem hydralazine de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

Vasthouden van vocht. U merkt dat aan dikke enkels en benen. Uw arts schrijft meestal een plastablet voor om deze bijwerking te verminderen. Als u last blijft houden waarschuw dan uw arts.
Verstopte neus en gezwollen ogen, en tranenvloed Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
Trillen en bibberen, en spierkramp.

Zeer zelden
Tintelingen in de ledematen of een doof gevoel. Dit wijst op een aandoening van het zenuwstelsel. Neem dan contact op met uw arts. Soms kan gebruik van vitamine B6 (pyridoxine) de bijwerking op het zenuwstelsel verminderen.

Huiduitslag en jeuk.

Zelden, bij langdurig gebruik gedurende meer dan zes maanden

Chronische ontsteking van de huid en soms ook van gewrichten, nieren, lever en andere organen. Als deze verschijnselen ontstaan, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts waarschuwen. Na stoppen, verdwijnt deze bijwerking meestal weer geleidelijk. Indien langdurige behandeling nodig is, zal de arts uw bloed regelmatig onderzoeken om deze bijwerking tijdig op te sporen.

Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: hydralazine kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u hydralazine of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft hydralazine een wisselwerking met andere medicijnen?

Hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door hydralazine versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend middel gebruikt en u nu voor het eerst hydralazine hierbij krijgt.

De bloeddruk kan de eerste keren dat u hydralazine gebruikt te veel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

4. Als ik hydralazine gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Het kan voorkomen dat u de eerste dagen dat u hydralazine gebruikt, duizelig bent. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto als u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik hydralazine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap is onvoldoende bekend. Gebruik hydralazine daarom niet tijdens de eerste drie maanden of als u erover denkt om zwanger te worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Tijdens de laatste zes maanden kunt u hydralazine wel veilig gebruiken. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
U kunt hydralazine veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

6. Hoe moet ik hydralazine gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. Gebruik hydralazine na het eten, u heeft dan minder last van de maagdarmklachten. Bovendien is dan de opname in het lichaam beter.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u hydralazine moet gebruiken, aan de hand van de resultaten.
Hoge bloeddruk: een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
Hartfalen: een behandeling voor hartfalen is meestal langdurig.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk hydralazine consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten:
Als u hydralazine twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als u hydralazine drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met hydralazine stoppen?

Nee, als u in één keer stopt kunt u een sterke bloeddrukstijging krijgen. Als u wilt stoppen, kan dat door de dosis geleidelijk te verminderen. Stop alleen na overleg met uw arts.
Indien u echter moet stoppen door ernstige bijwerkingen kunt u wel in een keer stoppen, maar overleg dit altijd met uw arts.  

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:28

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.