Lasix bijsluiter

De werkzame stof in Lasiletten is furosemide. Furosemide is sinds 1964 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Lasiletten en Lasix en het merkloze Furosemide. Het is te verkrijgen in tabletten, in capsules met vertraagde afgifte, in injecties en in infusen.

1. Wat doet Lasix en waarbij wordt het gebruikt?

Furosemide behoort tot de groep geneesmiddelen die lis-plasmiddelen wordt genoemd. Het voert overtollig vocht snel af en verlaagt de bloeddruk. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, oedeem en hartfalen.

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd. Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn: een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct.

Door Lasiletten scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine. Door de afname van de hoeveelheid vocht in de bloedbaan hoeft het hart minder hard te werken. De pompkracht van het hart neemt daardoor toe. Ook door een zoutarm dieet te volgen kunt u de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Artsen schrijven de 'lis-plasmiddelen' voor in acute situaties als u veel vocht moet kwijtraken. Ook bij chronisch hartfalen schrijft men het voor, als minder sterke plasmiddelen, zoals de ‘thiazide-plasmiddelen' niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden. Bij mensen met hartfalen, die met Lasiletten de pompkracht van hun hart hebben verbeterd, is de kans om aan een hartziekte te overlijden kleiner.

Het vochtafdrijvend effect begint na een half tot één uur en kan vier tot acht uur aanhouden. De capsules met vertraagde afgifte beginnen binnen drie uur te werken en werken 24 uur lang. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.

Oedeem
Bij een verminderde pompkracht van het hart (hartfalen), een verminderde nierwerking of levercirrose (een chronische leverziekte) kan het lichaam vocht gaan vasthouden. Hierdoor ontstaat oedeem. Dit merkt u het eerst aan dikke enkels en voeten. Ook kan er vocht rond de longen blijven staan. U merkt dan dat u benauwd bent en sneller moe wordt.

Door Lasiletten scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine. U merkt dit doordat u vaker moet plassen. Hierdoor slinkt het oedeem en dikke enkels en voeten verdwijnen. Ook de benauwdheid neemt af. Door een zoutarm dieet te volgen kunt u ook de hoeveelheid vocht in uw bloed laten dalen. Een diëtist kan u hierover adviseren.

Het vochtafdrijvende effect begint na een half tot één uur en kan vier tot acht uur aanhouden. De capsules met vertraagde afgifte beginnen binnen drie uur te werken en werken 24 uur lang. U merkt dat doordat u vaker moet plassen. Binnen enkele dagen merkt u dat u minder last heeft van dikke enkels en benauwdheid.

Hoge bloeddruk
Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten geven kans op een beroerte (herseninfarct) en ernstige hartziekten.

Door Lasiletten scheiden de nieren meer zout uit. Het zout trekt het vocht mee, waardoor het overtollige vocht wordt afgevoerd via de urine. U kunt dit merken doordat u vaker moet plassen. Er blijft minder vocht achter in de bloedvaten. Hierdoor daalt de bloeddruk. Artsen schrijven Lasiletten voor bij hoge bloeddruk als ook de nieren niet goed werken, of als toevoeging aan andere hoge bloeddrukmiddelen om hun werking te verbeteren.

Na enkele dagen tot weken is het volledige effect van Lasiletten bereikt. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk om furosemide elke dag in te nemen. Alleen dan kan het de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Lasiletten bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig
Bij kortdurend gebruik of aan het begin van de behandeling duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

Soms
Bij langdurig gebruik: een tekort of overschot aan bepaalde stoffen in het bloed, zoals natrium of kalium. Dit ontstaat eerder als u een streng zoutarm dieet volgt of weinig groente of fruit eet. U merkt een tekort aan kalium aan een droge mond, vermoeidheid, spierkramp of spierzwakte en zelden aan een onregelmatige hartslag. Mensen met hartfalen, levercirrose, nierziekten, bij diarree of braken of mensen die veel laxeermiddelen gebruiken, hebben hier meer kans op. Uw arts zal daarom regelmatig de hoeveelheid kalium in uw bloed willen controleren. Als u diarree heeft of veel moet braken, neem dan contact op met uw arts.

als u een vergrote prostaat heeft: u kunt meer klachten krijgen. Doordat Lasiletten voor een snelle ontwatering zorgt, kan de blaas in één keer erg vol worden. Als u moeilijk kunt plassen, raakt u dit vocht niet snel kwijt. Neem contact op met uw arts, als uw prostaatklachten verergeren.

Zeer zelden
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree.

Overgevoeligheid voor Lasiletten. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor furosemide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.

Als u aanleg voor jicht heeft: u kunt eerder last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat deze plastabletten het urinezuurgehalte in het bloed laten stijgen. Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.

Als u diabetes mellitus heeft: u kunt een hoger bloedglucosegehalte krijgen door Lasiletten. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte.

Als u porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen krijgt: Lasiletten kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Lasiletten of andere uitlokkende middelen niet krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Lasiletten een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers, zoals enalapril, captopril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril ramipril, trandolapril en de groep angiotensine-II-blokkers, zoals candesartan, irbesartan, losartan en valsartan. Dit zijn middelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartfalen en bepaalde nierziekten. Deze wisselwerking is alleen van belang als u al furosemide gebruikt en u daar nu een ACE-remmer of een angiotensine-II-blokker bij krijgt. Furosemide versterkt dan de werking van deze middelen. Vooral in het begin van de behandeling kunt u last krijgen van ernstige duizeligheid. U kunt proberen hier iets tegen te doen door het middel in te nemen voor het naar bed gaan. Als u ligt, voelt u de duizeligheid minder. Soms raadt de arts aan om de plastabletten twee of drie dagen te laten staan voordat u met een ACE-remmer begint. U heeft dan minder last van duizeligheid. Na twee of drie dagen gebruik van de ACE-remmer kunt u dan zonder problemen de plastablet weer gebruiken, als dat nodig is. Ook kan uw arts u aanraden de eerste dagen met een lage dosis ACE-remmer te beginnen en die na een paar dagen te verhogen.

Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacine, acetylsalicyclzuur, azapropazon en fenylbutazon. Deze pijnstillers kunnen het effect van furosemide verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met furosemide dat uw enkels of voeten dikker worden, of bent u weer sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.

Lithium, een middel tegen manische depressiviteit. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken, zoals maagdarmklachten, trillen, spierzwakte, spiertrekkingen, duizeligheid, slaperigheid, sufheid, verwardheid, verminderde concentratie, moeite met lopen en spreken, en epileptische aanvallen. Waarschuw meteen uw arts als u last krijgt van één van deze bijwerkingen Uw arts moet het lithiumgehalte in het bloed regelmatig laten meten en de dosering eventueel aanpassen.

Antibiotica van de groep aminoglycosiden, zoals gentamicine en streptomycine. Deze via een infuus toegepaste antibiotica kunnen als bijwerking een stoornis van het gehoor geven. Hoge doses furosemide kunnen het risico hierop vergroten. Controle van het gehoor is bij deze combinatie noodzakelijk.

Ketanserine (middel tegen hoge bloeddruk) en Acetazolamide (middel bij glaucoom en oedeem). Deze middelen geven samen met furosemide een grotere kans op kaliumtekort. Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen) of dat het kaliumtekort aanvult (kaliumchloride).

Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al furosemide gebruikt en u nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager gebruikt, of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u nu furosemide krijgt. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.

Carbamazepine en oxcarbazepine. Als u een van deze middelen samen met furosemide gebruikt, heeft u de eerste weken een verhoogde kans op een tekort aan natrium in het bloed. U merkt dit soms aan plotselinge hevige vermoeidheid, sufheid, slecht aanspreekbaar zijn, verminderde eetlust, braken en diarree. Waarschuw dan uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Lasiletten gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u furosemide gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Rijd geen auto als u duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Als u Lasiletten gebruikt voor oedeem: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

alles eten? U mag alles eten. Om kaliumtekort te voorkomen kunt u erop letten voldoende kaliumrijk voedsel te gebruiken. Kalium zit onder andere in citrusfruit.

5. Kan ik Lasiletten gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik Lasiletten NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Er kan bij de baby een verstoorde vocht- en zoutbalans ontstaan. Meld het in ieder geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of dit binnenkort wil worden. U zult (tijdelijk) moeten overstappen op een ander veilig middel. Als Lasiletten toch dringend noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstig oedeem, zal uw arts de groei van het kind regelmatig controleren.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, dan kunt u Lasiletten gebruiken in een lage dosering, zoals de dosering tegen hoge bloeddruk. Het komt slechts in een kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht. Start pas met het gebruik van Lasiletten als u zeker weet dat u genoeg moedermelk aanmaakt. Dat weet u binnen een week of zes. Dit middel vermindert namelijk de hoeveelheid moedermelk. Dit is vooral een probleem als de borstvoeding nog op gang moet komen. Merkt u merkt dat de baby steeds vaker wil drinken en voeding te kort lijkt te komen? Dan kan uw borstvoeding te veel teruggelopen zijn. Raadpleeg in dat geval uw arts.

6. Hoe moet ik Lasiletten gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U kunt het middel het best 's ochtends bij het ontbijt innemen. U heeft dan het minst last van het feit dat u meer moet plassen. Als u het middel gebruikt om klachten van benauwdheid 's nachts te verminderen, kunt u het middel het best 's middags rond vijf uur innemen. U heeft dan nog de hele avond de tijd om het overtollige vocht uit te plassen, zodat u 's nachts het meest profijt heeft van de werking. Als u een dagje uitgaat, kunt u er ook voor kiezen om het middel niet 's ochtends, maar 's middags na terugkomst in te nemen. Gebruik het middel echter niet later dan vijf uur 's middags, anders heeft u kans dat u 's nachts extra moet plassen.

Hoe lang?

Hartfalen. Een behandeling voor hartfalen is meestal levenslang.
Hoge bloeddruk. Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig. Als u een jaar lang met dezelfde dosering een goede bloeddruk heeft, kunt u in overleg met uw arts het gebruik geleidelijk afbouwen. Zo kunt u kijken of u het middel nog nodig heeft. Soms blijkt de bloeddruk dan toch weer te stijgen. Dan zult u het middel moeten blijven gebruiken.
Vocht vasthouden (oedeem). Hoe lang u Lasiletten moet gebruiken, hangt af van de oorzaak van het oedeem. Als u een verminderde nierwerking of levercirrose heeft, moet u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Lasiletten consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u furosemide één keer per dag gebruikt.
Ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen tot het einde van de middag. Als het nog maar enkele uren duurt voor u naar bed gaat, kunt u de dosis beter overslaan, anders loopt u de kans om 's nachts uit bed te moeten om te plassen.

Als u furosemide twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Lasiletten stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van Lasiletten stoppen. Het oedeem en de benauwdheid kunnen dan wel terugkeren en de bloeddruk kan omhooggaan. Stop dus alleen in overleg met uw arts.        

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:06

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.