Marcoumar bijsluiter

De werkzame stof in Marcoumar is fenprocoumon. Fenprocoumon is sinds 1953 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Marcoumar en het merkloze Fenprocoumon in tabletten.

1. Wat doet Marcoumar en waarbij wordt het gebruikt

Fenprocoumon is een antistollingsmiddel. Artsen schrijven het voor bij trombose, na een hartinfarct, beroerte of TIA en bij hartritmestoornissen.

Trombose
Bloed klontert samen rond verwondingen van de wand van de bloedvaten. Zo sluit het stolsel de opening in het vat af, waardoor het bloeden stopt. Als een dergelijk bloedstolsel losraakt van de wand, spreekt men van trombose.

Door trombose kan het bloed minder goed stromen en krijgen delen van het lichaam te weinig bloed. Ook kan een ader helemaal afgesloten raken.

Bloedstolsels kunnen ontstaan op de wand van bloedvaten, als deze ruw, ontstoken of beschadigd zijn, bijvoorbeeld bij ernstige aderverkalking (atherosclerose). Ook na operaties, bij kunstmatige hartkleppen of vaatprothesen kunnen bloedstolsels ontstaan. Zo'n stolsel kan een bloedvat afsluiten, met soms ernstige gevolgen. Ook kunnen er stukjes losraken, door de bloedstroom worden meegevoerd en verderop een bloedvat afsluiten.

Fenprocoumon werkt preventief: het remt de vorming van bloedstolsels en vermindert zo de kans op afsluiting van een bloedvat.

Van deze werking merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor u op.

De eerste tablet heeft pas na één tot twee dagen effect. Na twee tot drie dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u Marcoumar elke dag inneemt. Zo remt u constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart­ en vaatproblemen.

Hartinfarct (hartaanval)
Bij een hartinfarct krijgt een deel van het hart niet voldoende bloed. Meestal komt dit door een bloedstolsel in één van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Het bloedvat raakt verstopt, waardoor een deel van het hart te weinig bloed krijgt. Dat deel van het hart raakt beschadigd en kan niet meer optimaal werken.

Voorkomen van een tweede hartinfarct
Artsen schrijven soms fenprocoumon voor om een tweede hartinfarct te voorkomen. Fenprocoumon remt de vorming van bloedstolsels, zodat niet zo snel opnieuw een bloedvat verstopt kan raken.

Van deze preventieve werking merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor u op.

De eerste tablet heeft pas na één tot twee dagen effect. Na twee tot drie dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u Marcoumar elke dag inneemt. Zo remt u constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart­ en vaatproblemen.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij hartinfarct (hartaanval)

Beroerte (herseninfarct)

Bij een beroerte is door een bloedstolsel een ader in de hersenen afgesloten. Hierdoor krijgt een deel van de hersenen niet voldoende zuurstof. Wanneer deze situatie te lang blijft bestaan, sterft dat deel van de hersenen af.

Voorkomen van een beroerte
Om een tweede beroerte te voorkomen, wordt soms fenprocoumon gebruikt. Fenprocoumon remt de vorming van bloedstolsels, zodat de bloedvaten niet zo snel opnieuw verstopt kunnen raken.

Van deze preventieve werking merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor u op.

De eerste tablet heeft pas na één tot twee dagen effect. Na twee tot drie dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u Marcoumar elke dag inneemt. Zo remt u constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart­ en vaatproblemen.

TIA (voorbijgaande lichte beroerte)
TIA is een afkorting van de Engelse term 'transient ischaemic attack'. Bij een TIA heeft een bloedstolseltje de bloedtoevoer naar een klein deel van de hersenen korte tijd afgesloten. Dat gedeelte van de hersenen krijgt daardoor tijdelijk geen zuurstof.

Gedurende enkele minuten treden dan één of meer van de volgende verschijnselen op: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld een scheve mond), verward spreken en denken, verlammingen aan een arm of been, minder goed zien, tintelingen, duizeligheid en sufheid. De verschijnselen duren kort en gaan weer helemaal over. Een TIA kan echter wel een voorbode zijn voor een beroerte (herseninfarct).

Voorkomen van een beroerte of tweede TIA
Om een tweede TIA of een beroerte te voorkomen wordt soms fenprocoumon gebruikt. Het vermindert de vorming van bloedstolsels.

Van de werking van fenprocoumon merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor u op.

De eerste tablet heeft pas na één tot twee dagen effect. Na twee tot drie dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u Marcoumar elke dag inneemt. Zo remt u constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart­ en vaatproblemen.

Hartritmestoornissen
Bij sommige hartritmestoornissen is er een kans dat er na enige tijd stolsels ontstaan in het hart. Als deze hartritmestoornis langer duurt, is daarom vaak een bloedverdunner nodig, zoals fenprocoumon.

Fenprocoumon remt de vorming van bloedstolsels.

Van de werking merkt u zelf niets, het effect is alleen meetbaar via bloedonderzoek. De trombosedienst prikt daarom regelmatig uw bloed en stelt aan de hand van de resultaten een doseringsadvies voor u op.

De eerste tablet heeft pas na één tot twee dagen effect. Na twee tot drie dagen gebruik is het effect maximaal. Een dosis werkt minimaal 24 uur.

Consequent gebruiken
Het lichaam maakt voortdurend nieuwe bloedcellen aan die weer kunnen samenklonteren. Daarom is het van belang dat u Marcoumar elke dag inneemt. Zo remt u constant het ontstaan van bloedstolsels en verkleint u de kans op ernstige hart­ en vaatproblemen.
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij hartritmestoornissen

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Marcoumar bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn bloedingen.

U kunt gemakkelijk bloeduitstortingen en blauwe plekken krijgen, ook zonder dat u zich (hard) stoot. Dit komt doordat het bloed langzamer stolt en het dus langer duurt voordat een onderhuidse beschadiging stopt met bloeden.
Omdat Marcoumar uw bloedstolling remt, kan het bij bijvoorbeeld operaties problemen geven, bijvoorbeeld na het trekken van tanden of kiezen; meld daarom bij elk bezoek aan de tandarts dat u Marcoumar gebruikt.

Ook inwendige bloedingen zijn mogelijk. U merkt dat aan een roze of bruine verkleuring van de urine of een zwarte verkleuring van de ontlasting. Als u dit merkt, moet u direct het gebruik staken en contact opnemen met uw arts.

Overgevoeligheid voor Marcoumar. Dit merkt u aan allergische huidreacties. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor fenprocoumon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Haarverlies (tijdelijk), koorts en maagdarmklachten (misselijkheid, diarree, buikkrampen).

Mensen met een maag- of darmzweer, slokdarmontsteking door opkomend maagzuur of maagbloeding mogen Marcoumar niet gebruiken. De zweer kan gaan bloeden en de bloeding stopt dan slecht. Heeft u een van deze klachten in het verleden gehad? Overleg dan met uw arts. Meestal schrijft de arts een maagbeschermend middel voor, zoals omeprazol.

Wanneer u een hoge bloeddruk heeft, is de kans op bloedingen groter. Is uw bloeddruk goed onder controle met medicijnen, dan is er geen probleem. Overleg met uw arts als uw bloeddruk te hoog is.
Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is een extra waarschuwing op zijn plaats: Marcoumar kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind, vooral de eerste drie maanden van de zwangerschap. Zorg dus voor goede anticonceptie.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Marcoumar een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De ontstekingsremmende pijnstillers fenylbutazon en diflunisal mag u NIET gebruiken. De overige ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen, naproxen en ketoprofen verhogen de kans op bloedingen in maag en darmen. Gebruik daarom liever paracetamol als pijnstiller. Gaat u deze combinatie wel gebruiken, meld dat dan altijd aan de trombosedienst.

Salicylaten, zoals acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium. Gebruik doseringen hoger dan 300 mg per dag NIET. Bij doseringen van 300 mg per dag of minder: Overleg met uw arts.

Het antibioticum co-trimoxazol (trimetoprim/sulfamethoxazol). Gebruik Marcoumar NIET, omdat het te veel invloed heeft op de bloedstolling.
Het antibioticum metronidazol. Gebruik Marcoumar NIET, behalve als het een eenmalige dosering voor een kuur van een dag betreft.
De antischimmelmiddelen miconazol, fluconazol, itraconazol en voriconazol mag u ook niet gebruiken. Dit geldt alleen bij de in te nemen producten of gel voor het mondslijmvlies en de vaginale gel of capsules, dus niet bij gebruik op de huid. Van fluconazol mag u wel een kuur van één dag gebruiken.
Door vitamine K neemt de werking af. Dit kan de bedoeling zijn bij een overdosering. Maar gebruik geen extra vitaminepreparaten met vitamine K.
Wanneer u voor één van deze middelen toch een recept krijgt, kan uw apotheker met de arts overleggen over een alternatief. Het is daarvoor wel van belang dat de apotheek weet dat u fenprocoumon gebruikt. Wanneer u niet altijd bij dezelfde apotheek uw medicijnen haalt, is het verstandig dat u dit meldt.

De cholesterolverlager colestyramine mag u niet gelijktijdig innemen met fenprocoumon, omdat dan de werking van het antistollingsmiddel afneemt. Neem beide middelen met een tussenpoos van vier uur in en meld het gebruik aan de trombosedienst.

Er is behalve de bovenstaande middelen een groot aantal medicijnen dat u alleen mag gebruiken nadat de trombosedienst hiervan op de hoogte is gesteld. Uw apotheek kan dit voor u doen, zodat de trombosedienst indien nodig de dosering kan aanpassen.

Meld ook aan de trombosedienst als u de behandeling met een van die andere medicijnen stopzet, want ook dat kan de bloedstolling beïnvloeden.

Uw gevoeligheid voor Marcoumar kan sterk wisselen. De bloedstolling kan in bepaalde situaties ontregeld raken. Bijvoorbeeld ook door het gelijktijdig gebruik van middelen die u zonder recept kunt kopen, denk daarbij ook aan kruidenmiddelen of vitaminepreparaten. Vraag bij aanschaf van medicijnen zonder recept altijd uw apotheker of deze de werking van uw bloedverdunner kunnen beïnvloeden.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Marcoumar gebruik, mag ik dan...

autorijden?
U kunt autorijden met dit geneesmiddel.

alcohol drinken?
Alcohol in grote hoeveelheden versterkt het effect van fenprocoumon. Hierdoor duurt het langer voor een wondje stopt met bloeden. Bij grote (inwendige) bloedingen is dit gevaarlijk. Drink niet meer dan één of twee glazen alcohol per dag.

alles eten?
U mag alles eten. Bepaalde levensmiddelen met veel vitamine K kunnen echter de werking van Marcoumar verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld andijvie, spinazie, groene kool, broccoli en sla. Wees matig met gebruik van dergelijke levensmiddelen.

5. Kan ik Marcoumar gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap.
U mag Marcoumar NIET gebruiken als u binnenkort zwanger wilt worden, tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en in de negende maand. Dit middel kan namelijk blijvende schade veroorzaken bij het kind. Bovendien geeft het bloedingsgevaar na de bevalling. Als u Marcoumar gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Vanaf de vierde maand tot en met de achtste maand kunt u Marcoumar eventueel wel gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

N.B. Heeft u geen kinderwens, zorg dan voor goede anticonceptie.

Borstvoeding.
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk terecht. Als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u toch borstvoeding geven. Blijf de baby in elk geval vitamine K geven. Raadpleeg hiervoor uw arts. Uw arts kan de bloedstolling van de baby controleren.

6. Hoe moet ik Marcoumar gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of op het schema dat u van de trombosedienst krijgt.

Hoe?
U kunt de tabletten zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Voedsel heeft nauwelijks invloed op de opname in het lichaam. Neem de tabletten zonder te kauwen in met wat vloeistof.

Wanneer?
Om uw tabletten niet te vergeten kunt u het beste een vast tijdstip kiezen, bij voorkeur bij het avondeten.

Hoe lang?
Dit hangt af van uw situatie. In acute situaties duurt de behandeling anderhalf tot drie maanden. Maar het kan ook jaren zijn, soms zelfs levenslang. Blijft u het dus trouw gebruiken, zolang uw arts het nodig vindt. Zonder Marcoumar loopt u de kans dat uw bloed (weer) te dik wordt of dat er stolsels ontstaan die de kleine bloedvaten kunnen afsluiten.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bij ontdekking op dezelfde dag moet u de vergeten dosis zo snel mogelijk alsnog innemen. Merkt u het pas de volgende dag, dan mag u de vergeten dosis niet zonder meer inhalen. Neem dan contact op met de trombosedienst. Zij kunnen u adviseren wat u in uw geval het beste kunt doen.

8. Kan ik zomaar met Marcoumar stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van Marcoumar. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert. Het remmende effect op de bloedstolling houdt na de laatste dosis nog één tot twee weken aan. 

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 11:29

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.