Fluvastatine bijsluiter

Fluvastatine is sinds 1994 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Lescol en Canef in capsules en tabletten.

1. Wat doet fluvastatine en waarbij wordt het gebruikt?

Fluvastatine behoort tot de groep geneesmiddelen die cholesterolsyntheseremmers of statinen worden genoemd. Het remt de aanmaak van cholesterol in de lever en verlaagt het cholesterol- en vetgehalte in het bloed.

Artsen schrijven het voor bij een te hoog cholesterolgehalte of een combinatie van een te hoog cholesterol- en een te hoog vetgehalte in het bloed.

Cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog 
Een teveel aan cholesterol en vetten kan zich gaan afzetten tegen de binnenkant van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat aderverkalking (atherosclerose). Hierdoor is de kans hoger op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte.

Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is voor veel soorten cellen. Het speelt een belangrijke rol in het vervoer en de verwerking van vet door ons lichaam. Cholesterol wordt in de lever gemaakt, maar wordt ook via ons voedsel opgenomen. Een te hoog cholesterolgehalte kan ontstaan als de lever te veel aanmaakt of omdat we te vet eten, of beide. Vetten (triglyceriden) zijn belangrijk voor de energievoorziening en voor de opbouw van cellen. Het vetgehalte in het bloed kan door het voedsel dat we eten of door de eigen aanmaak te hoog worden.

Fluvastatine verlaagt het cholesterol- en het vetgehalte in het bloed. Uw arts adviseert u om in combinatie met fluvastatine een cholesterolverlagend dieet te houden. U heeft dan extra profijt van het medicijn. U kunt hiervoor ook een diëtist raadplegen. Mensen die met fluvastatine hun te hoge cholesterolgehalte hebben verlaagd, blijken minder hart- en vaatziekten, zoals hartinfarcten of beroerten te krijgen.

Na vier weken is het volledige effect van fluvastatine bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een bloedonderzoek. Toch is het belangrijk om fluvastatine elke dag in te nemen. Alleen dan kan fluvastatine optimaal zijn werk doen. 
Klik voor meer informatie over geneesmiddelen bij cholesterol- en/of vetgehalte, te hoog

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan fluvastatine bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms 
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn of zuurbranden. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Meestal helpt het als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts. 
Hoofdpijn, slapeloosheid. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Huiduitslag, jeuk en roodheid van de huid. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stop met fluvastatine. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

Zelden 
Spierpijn, spierzwakte en spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar in zeldzame gevallen kan dit wijzen op een ernstige bijwerking op de spieren. De verschijnselen van deze ernstige bijwerking zijn spierpijn, spierzwakte, algemeen ziek voelen, koorts, misselijkheid en braken. De spierpijn zit meestal in de kuiten of onderrug, Maar ook het gehele lichaam kan pijn doen. Als u last krijgt van deze verschijnselen moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

Zeer zelden 
Overgevoeligheid voor fluvastatine op. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. De huiduitslag kan soms ernstig zijn. Gebruik fluvastatine dan niet meer, maar raadpleeg uw arts. In zeldzame gevallen kan er een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan. Dit kan zich uiten in 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Als het ontstaat moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-hulpdienst gaan. U mag dit soort middelen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor fluvastatine. Zij kunnen er dan op letten dat u fluvastatine niet opnieuw krijgt.

Leverontsteking. Dit is soms te merken aan een gele verkleuring van de huid of het oogwit. Als u deze bijwerking opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerking verdwijnt meestal weer als u stopt met het middel.

Doof of tintelend gevoel in de ledematen. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft fluvastatine een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere cholesterol- en vetverlagende middelen, namelijk gemfibrozil. In combinatie met fluvastatine kan fluvastatine een verhoogde kans op spierafwijkingen geven. Bij onverklaarbare spierpijn of spierzwakte moet u uw arts of apotheker raadplegen.

De middelen tegen hiv en aids atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, nelfinavir, saquinavir en tipranavir. In combinatie met fluvastatine geven deze middelen een verhoogde kans op bijwerkingen op de spieren. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de dosering van fluvastatine worden aangepast. Verschijnselen van spierziekte kunnen zijn: snel opkomende, hevige spierpijn, soms minder plassen of donkere bruine urine, en onverklaarbare spierpijn of spierzwakte. Als u dit merkt, meld dit dan direct aan uw arts.

Efavirenz en nevirapine, middelen tegen hiv en aids. Deze middelen verminderen de werking van fluvastatine. Mogelijk zal uw arts de dosering van fluvastatine verhogen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik fluvastatine gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Een enkele keer kan het voorkomen dat u de eerste dagen dat u fluvastatine gebruikt, duizelig bent. Rijd geen auto als u duizelig bent. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Fluvastatine kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Gebruik daarom niet te veel alcohol. Eén of twee glazen per dag is over het algemeen geen probleem.

alles eten?
U mag alles eten. Voor een optimaal effect van fluvastatine is het houden van een cholesterolverlagend dieet echter essentieel. Overleg hierover eventueel met een diëtist.

5. Kan ik fluvastatine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U mag fluvastatine NIET gebruiken tijdens de zwangerschap. Fluvastatine en de andere 'statines' kunnen de stofwisseling van de baby in gevaar brengen. Als u fluvastatine gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Dit middel komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat veilig gebruikt kan worden tijdens de borstvoeding.

6. Hoe moet ik fluvastatine gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe? 
Capsules: de capsules moet u heel doorslikken met wat water. De capsules niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld als het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. 
Tabletten: de tabletten moet u heel doorslikken met wat water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze langer werken.

Wanneer? 
U kunt fluvastatine het best 's avonds na het eten of voor het slapengaan innemen. 's Nachts is namelijk de aanmaak van cholesterol door de lever het hoogst. Zo profiteert u het meest van het effect van fluvastatine.

Hoe lang?
Als fluvastatine uw cholesterolgehalte voldoende naar beneden brengt, moet u fluvastatine waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk fluvastatine consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u fluvastatine één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met fluvastatine stoppen?

U kunt op elk moment in één keer stoppen met het gebruik van fluvastatine. Stop echter alleen als uw arts dat adviseert.  

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 10:01

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.