Eplerenon bijsluiter

Eplerenon is sinds 2002 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Inspra in tabletten.

1. Wat doet eplerenon en waarbij wordt het gebruikt?

Eplerenon is een kaliumsparend plasmiddel. Het gaat de werking van aldosteron tegen. Dit hormoon wordt door de bijnieren gemaakt. Het drijft natrium uit en houdt kalium vast in het lichaam.

Artsen schrijven eplerenon voor bij bepaalde vormen van hartfalen, vooral om te voorkomen dat dit optreedt na een hartinfarct.

Hartfalen

Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent sneller moe en kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent dan ook sneller benauwd.

Oorzaken voor hartfalen kunnen zijn: een langdurig bestaande hoge bloeddruk, hartklepgebreken, vernauwing in de kransslagader, hartritmestoornissen of een hartinfarct. Eplerenon wordt vooral gebruikt bij hartfalen na een recent hartinfarct.

Meestal bestaat de behandeling van hartfalen uit een combinatie van geneesmiddelen. Hiertoe behoren plasmiddelen, ACE-remmers en bètablokkers. Eplerenon moet altijd samen met een bètablokker worden gebruikt.

Eplerenon blijkt in geval van ernstig hartfalen door een recent hartinfarct een nuttige toevoeging om de pompkracht van het hart te verbeteren. De kans om aan een hartziekte te overlijden is dan kleiner.

Hartinfarct (hartaanval)

Een hartinfarct ontstaat als de hartspier zelf onvoldoende zuurstof krijgt, bijvoorbeeld doordat de kransslagaders om het hart vernauwd of verstopt zijn. Als gevolg van het hartinfarct sterft een stukje weefsel van het hart af. Het hart zelf kan daardoor minder krachtig pompen. U kunt dan verschijnselen van hartfalen krijgen(zie hierboven).

Dit middel verbetert de werking van het hart. Mensen die eplerenon na een hartinfarct gebruiken, blijken minder snel hartfalen te krijgen en minder snel te overlijden.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan eplerenon bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn stoornis in de hoeveelheid kalium in het bloed, stoornis in de nierwerking, maagdarmklachten, hoofdpijn, duizeligheid en huiduitslag.

Soms
Een te hoog kaliumgehalte in het bloed. U merkt dit meestal zelf niet, een enkele keer kunt u hierdoor last krijgen van lusteloosheid en hartritmestoornissen. Uw arts zal het kaliumgehalte regelmatig controleren.

Zelden
Duizeligheid.
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, winderigheid en diarree. Bij misselijkheid helpt het meestal als u het middel met wat voedsel inneemt. Blijft u er last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
Verminderde nierwerking. Meestal merkt u dit niet zelf, maar via bloedonderzoek kan dit worden opgemerkt. Uw arts zal de nierfunctie regelmatig controleren.

Zeer zelden
Hoofdpijn en keelpijn.
Hartkloppingen en duizeligheid bij het opstaan uit een zittende op liggende houding. Deze duizeligheid gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
Toegenomen transpiratie en jeuk.
Spierpijn en spierzwakte.


Overgevoeligheid voor eplerenon. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor eplerenon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft eplerenon een wisselwerking met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
Hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep Angiotensine-II-blokkers. Bij combinatie met eplerenon kan het kaliumgehalte te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
Kaliumzout. Dit middel wordt soms gegeven aan mensen die een extreem lage hoeveelheid kalium in hun bloed hebben. Kalium zit ook in ‘zeezout' of ‘dieetzout'. De combinatie van de kaliumspaarder eplerenon met kaliumzout kan de hoeveelheid kalium in het bloed te hoog maken. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
Pijnstillers van het NSAID-type, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac, indometacine, acetylsalicylzuur, azapropazon en fenylbutazon. Deze pijnstillers kunnen het effect van eplerenon verminderen. Gebruik deze pijnstillers daarom alleen als uw arts u dit heeft geadviseerd of het heeft voorgeschreven. Merkt u bij gebruik van deze pijnstillers samen met eplerenon dat uw enkels of voeten dikker worden of bent u sneller kortademig? Neem dan contact op met uw arts.
Ritonavir (Norvir), een middel tegen virusinfecties, zoals het hiv. Dit middel kan de werking van eplerenon versterken, waardoor er meer kans is op bijwerkingen van eplerenon.

4. Als ik eplerenon gebruik, mag ik dan...

autorijden?
De eerste dagen dat u eplerenon gebruikt, kunt u wat duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet aanpassen aan de wat de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
U mag alles eten.

5. Kan ik eplerenon gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van eplerenon tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of eplerenon in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

6. Hoe moet ik eplerenon gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
U kunt het middel het best met wat voedsel innemen, u heeft dan de minste kans op maagdarmklachten. U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt.

Hoe lang?
Het gebruik van eplerenon bij hartfalen na een hartinfarct is meestal langdurig.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk eplerenon consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: ontdekt u het dezelfde dag, dan kunt u de dosis nog inhalen bij de avondeten. Merkt u het pas later? Sla de dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met eplerenon stoppen?

Stop alleen in overleg met uw arts. De pompfunctie van het hart kan verslechteren indien u eplerenon stopt.        

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:05

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.