Disopyramide bijsluiter

De werkzame stof in Disopyramide is disopyramide. Disopyramide is sinds 1969 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Ritmoforine en als het merkloze Disopyramide. Het is te verkrijgen in tabletten met gereguleerde afgifte en capsules.

1. Wat doet Disopyramide en waarbij wordt het gebruikt?

Disopyramide normaliseert de hartslag en vertraagt de hartfrequentie. Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen
Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De boezems, waar het bloed het hart binnenstroomt, trekken eerst samen, en daarna de kamers, waar het bloed het hart verlaat. Hierdoor wordt met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam gepompt. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

U hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen of continu aanwezig zijn.

Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken (‘atriumfibrilleren') waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Disopyramide vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker. Artsen schrijven disopyramide voor bij snelle samentrekking van de kamers. Het wordt ook toegepast om hartritmestoornissen van zowel de boezems (‘atriumfibrilleren') als de kamers te voorkomen.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan Disopyramide bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn droge mond, verstopping, wazig zien, moeilijk kunnen plassen, hartfalen en verergering van de ritmestoornissen.

Soms
Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
Verstopping.
Wazig zien.
Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Zelden
Hartfalen of een te lage bloeddruk. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die eerder last van hartfalen gehad hebben.
Verergering van de ritmestoornis. Dit komt vooral voor bij mensen eerder aanhoudend hartkloppingen gehad hebben, mensen met hartfalen of met een recent doorgemaakt hartinfarct.
Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.
Duizeligheid, vermoeidheid en spierzwakte. Dit gaat meestal vanzelf over als u het middel langer gebruikt.

Zeer zelden
Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik Disopyramide NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Heeft Disopyramide een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Bij combinatie van disopyramide met een van de volgende middelen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende middelen NIET samen met disopyramide, behalve als dit volgens uw arts onvermijdbaar is. Het gaat om amiodaron, arseentrioxide, chloorpromazine, chloroquine, cisapride, claritromycine, domperidon, droperidol, erytromycine, haloperidol, ibutilide, kinidine, methadon, pentamidine, pimozide, procaïnamide, sotalol, terfenadine en thioridazine.

De middelen om in te nemen tegen schimmelinfecties: itraconazol, ketoconazol en voriconazol en het antibioticum azitromycine. De hoeveelheid disopyramide in het bloed kan door deze middelen stijgen, waardoor de kans op hartritmestoornissen toeneemt. Gebruik deze middelen NIET samen met disopyramide. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon kunnen sterker werken door disopyramide. Vertel de trombosedienst dat u disopyramide gebruikt of heeft gebruikt.

Ritonavir (middel bij hiv-infectie). De hoeveelheid disopyramide in het bloed kan door Disopyramide stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Middelen tegen epilepsie, namelijk carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital en middelen tegen tuberculose, namelijk rifampicine en rifabutine. De werking van disopyramide kan hierdoor verminderen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik Disopyramide gebruik, mag ik dan...

autorijden?
Duizeligheid en wazig zien komen soms voor bij Disopyramide. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

alcohol drinken en alles eten?
Bij Disopyramide zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik Disopyramide gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik Disopyramide NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bij gebruik aan het eind van de zwangerschap kan Disopyramide samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaken. Als u Disopyramide gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Geef liever geen borstvoeding als u Disopyramide gebruikt. Het komt namelijk in de moedermelk en kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Wilt u wel borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mochten u en uw arts besluiten dat u toch borstvoeding gaat geven, dan moet een arts de baby regelmatig op bijwerkingen controleren.

6. Hoe moet ik Disopyramide gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
De tabletten met vertraagde afgifte, moet u heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste inname tijdstippen kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis, bijvoorbeeld bij de maaltijd.

Hoe lang?
Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet disopyramide langdurig worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk Disopyramide consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

Als u Disopyramide twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Als u Disopyramide drie of vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

8. Kan ik zomaar met Disopyramide stoppen?

Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop dus nooit zonder overleg met uw arts. Vermoedt u bijverschijnselen, neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van disopyramide niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:11

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.