Digoxine bijsluiter

Digoxine is afkomstig uit vingerhoedskruid (Digitalis), dat al meer dan 200 jaar geleden werd gebruikt tegen hartzwakte. Digoxine is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lanoxin en het merkloze Digoxine. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en infusen.

1. Wat doet digoxine - Lanoxin en waarbij wordt het gebruikt?

Digoxine behoort tot de groep geneesmiddelen die hartglycosiden worden genoemd. Digoxine verbetert de pompkracht van het hart en zorgt voor een regelmatige rustige hartslag.

Artsen schrijven het voor bij hartfalen en hartritmestoornissen.

Hartfalen
Bij hartfalen (decompensatio cordis) is de pompkracht van het hart verzwakt. Het bloed wordt niet meer goed rondgepompt. U bent daardoor sneller moe, u kunt last krijgen van vocht in de benen of achter de longen. U bent ook sneller benauwd.

Hartfalen kan met meerdere soorten middelen worden behandeld, bijvoorbeeld met digoxine. Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart ook te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren).

Digoxine verbetert de pompkracht van het hart. Tevens vertraagt het de hartslag, zodat het hart per slag meer tijd krijgt zich samen te trekken en het bloed beter rond kan pompen. Hierdoor verbetert ook de afvoer van overtollig vocht uit de benen en longen.

U merkt dat de vochtophopingen verdwijnen en de benauwdheid afneemt. De eerste dagen zal uw gewicht (sterk) dalen, doordat u het overtollige vocht uitplast.De werking van één dosis begint na een half tot twee uur. Het maximale effect wordt na zes tot acht uur bereikt en houdt ongeveer drie dagen aan.

Hartritmestoornissen
Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen. Digoxine wordt vooral gebruikt als het hart te snel en te oppervlakkig klopt (boezemfibrilleren of boezemfladderen).

Digoxine zorgt voor een rustige en regelmatige hartslag. De werking van één dosis begint na een half tot twee uur. Het maximale effect wordt na zes tot acht uur bereikt en houdt ongeveer drie dagen aan.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan digoxine bijwerkingen geven. Als er bijwerkingen optreden, komt dat vaak doordat de dosis iets te hoog is. De dosering van digoxine luistert namelijk erg nauw.

Regelmatig
Maagdarmklachten: misselijkheid, braken, diarree en gebrek aan eetlust. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur na inname. Ze komen vooral voor in het begin van de behandeling als de juiste dosering nog niet is ingesteld en u nog aan het middel moet wennen. Meld aan uw arts als de klachten niet binnen een paar uur verdwijnen of als u ook bij de volgende dosis weer klachten krijgt.
Veranderde kleurwaarneming en wazig zien.

Zeer zelden
Schildklieraandoeningen. Heeft u last van een schildklieraandoening, dan kunnen de werking en de bijwerkingen van digoxine worden beïnvloed. Een te lage schildklierwerking kan een overdosering van digoxine veroorzaken. En te snelle schildklierwerking kan de werking van digoxine verminderen. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.

Zeer zelden, bij langdurig gebruik
Bij mannen: Borstvorming en gevoeligheid van borstweefsel. Dit herstelt zich meestal als u stopt met de behandeling.
Bij vrouwen na de overgang: onschuldige veranderingen op het slijmvlies van de vagina.
Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg in dat geval uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor digoxine, meld dat dan altijd aan uw apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.
Raadpleeg uw arts als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Zeer zelden, bij een te hoge dosering
Bij langdurig gebruik, vooral van hogere doseringen of bij een verminderde nierwerking of een te lage schildklierwerking, kan digoxine zich opeenhopen in het lichaam en verschijnselen van overdosering veroorzaken. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.

Overdosering merkt u aan de volgende verschijnselen:
gevoel van zwakte en onwel zijn;
lusteloosheid, vermoeidheid;
hoofdpijn, misselijkheid;
wazig zien en door een gele waas zien;
verwardheid;
hartkloppingen.
Neem meteen contact op met uw arts als u deze verschijnselen bemerkt.

3. Heeft digoxine een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Colestyramine. Dit is galzuurbindende hars en wordt onder andere gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem digoxine NIET gelijktijdig met colestyramine in. Door digoxine wordt colestyramine niet of slecht in het lichaam opgenomen.

Maagzuurbindende middelen belemmeren de opname van digoxine. Neem digoxine daarom twee uur vóór het maagzuur bindende middel in of minstens vier uur erna. Als dit niet mogelijk is, omdat u het maagzuurbindende middel vier keer per dag of vaker moet gebruiken, overleg dan met uw arts. Uw arts kan u dan mogelijk een maagzuurremmend middel voorschrijven, in plaats van een maagzuurbindend middel.

Als u al digoxine gebruikt en u gaat één van de onderstaande middelen gebruiken kunnen de bijwerkingen van digoxine toenemen. Neem hierover contact op met uw arts of apotheker.
De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol of ketoconazol.
De middelen tegen stoornissen in het hartritme kinidine, propafenon en amiodaron.

De hart-vaatmiddelen van het type calciumblokkers, verapamil en diltiazem.
Antibiotica van het macrolide-type, namelijk erytromycine, claritromycine, azitromycine en roxitromycine.
De middelen tegen hiv en aids: darunavir, fosamprenavir en ritonavir.
Het afweeronderdrukkende middel ciclosporine.

Sint-janskruid kan de werking van digoxine verminderen. Meld uw arts daarom dat u een preparaat met sint-janskruid gebruikt. Uw arts kan dan de dosering van digoxine eventueel aanpassen. Als u al een tijdje digoxine en sint-janskruid gebruikt, mag u niet zomaar stoppen met het sint-janskruid. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan dan namelijk te veel stijgen, waardoor u kans heeft op bijwerkingen. Overleg met uw arts voor advies als u wilt stoppen of de dosering wijzigen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

4. Als ik digoxine gebruik, mag ik dan...

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij digoxine zijn hiervoor geen beperkingen.

5. Kan ik digoxine gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt digoxine veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Wel kan digoxine de hartslag van uw kind beïnvloeden. Dat hoeft niet altijd tot problemen te leiden. Het is wel nodig dat uw arts regelmatig controles uitvoert, met name in de periode rondom de bevalling.

U heeft kans dat door de zwangerschap de hoeveelheid digoxine in uw bloed verandert. Uw dosering moet dan worden aangepast. Meld het daarom meteen aan uw arts zodra u zwanger bent, of dat binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
U kunt veilig borstvoeding geven, als u digoxine in de normale dosering gebruikt. Digoxine kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen. Het wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

6. Hoe moet ik digoxine gebruiken?

Hoe?
De dosering van digoxine komt bijzonder nauw. Bij afwijking van de dosering kunnen zich makkelijk verschijnselen van overdosering voordoen. Dit middel kan zich namelijk snel in het lichaam ophopen. Uw arts stelt daarom uw dosering uiterst zorgvuldig vast, op basis van uw lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat u onder strikte controle van uw arts blijft en zijn aanwijzingen nauwgezet opvolgt.

De eerste dagen is de dosering meestal hoger dan in de daaropvolgende periode. Heeft u in de twee weken voorafgaand aan de start van de behandeling met digoxine al een ander hartglycoside gebruikt, dan moet u dit uw arts melden. In dat geval moet u met een lagere dosering beginnen, om opeenhoping in het lichaam te voorkomen. Hetzelfde is het geval als u lijdt aan een ziekte van de schildklieren of als u een verminderde nierwerking heeft.

Uw arts zal doorgaans een innameschema voor u opstellen. Dat staat vermeld op het etiket van de apotheek. Volgt u dit nauwkeurig op!

Wanneer?
U kunt digoxine het beste vóór het eten innemen. Kies vaste tijdstippen. Dan vergeet u minder snel een dosis en voorkomt u schommelingen van de hoeveelheid medicijn in uw bloed.

Hoe lang?
Een behandeling met digoxine is meestal langdurig.

7. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Bij een dosering van eenmaal daags: ontdekt u het op dezelfde dag, dan neemt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Ontdekt u het pas de volgende dag, sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis moet u dan niet inhalen; neem ook geen dubbele hoeveelheid.
Bij een dosering van meermalen per dag: hoeft u pas over enkele uren uw volgende dosis in te nemen, dan kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Is het echter alweer bijna tijd voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op uw normale tijdstip in; neem dan geen dubbele hoeveelheid. Slaat u liever geen doses over, dan kunt u de vergeten dosis innemen zodra u het ontdekt; dan moet u wel uw volgende doses tijdelijk verschuiven, zodanig dat u alsnog een goede verdeling over de dag bereikt. Dit hangt af van uw situatie.

8. Kan ik zomaar met digoxine stoppen?

Stop alleen in overleg met uw arts. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren en u kunt hartritmestoornissen krijgen. Vermoedt u verschijnselen van overdosering, neem dan altijd contact op met uw arts en verander niet zelf de dosering.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:13

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.