Diamox bijsluiter

Acetazolamide is sinds 1954 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Diamox en als het merkloze Acetazolamide. Het is te verkrijgen in tabletten en capsules.

Werking en toepassing

Acetazolamide heeft effect op de hoeveelheid water en zouten in het lichaam.

Artsen schrijven acetazolamide voor bij een verhoogde oogboldruk (glaucoom), vasthouden van vocht (oedeem), hoogteziekte, epilepsie en bepaalde slaapklachten (slaapapneu). Bijwerkingen Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Acetazolamide heeft relatief veel bijwerkingen. Weeg daarom, met uw arts, het nut van de behandeling goed af tegen de nadelen.De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten, psychische effecten, slaperigheid, huiduitslag, overgevoeligheid, tintelend gevoel, oorsuizingen, verminderd zicht, bloedafwijkingen, nierstenen en diabetes.

Soms, vooral in het begin

 • Maagdarmklachten, zoals een opgezet gevoel in de maagstreek, misselijkheid, minder eetlust en gewichtsverlies. Neem het middel dan in bij bij het eten of met wat voedsel. Ook smaakveranderingen komen voor. Raadpleeg uw arts als u er veel last van heeft of als de klachten na een paar dagen nog altijd aanhouden.

 • Psychische effecten, zoals een ziek gevoel, neerslachtigheid en opwinding.

 • Vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Myasthenia gravis (een spierziekte) kan verergeren.

Zelden

 • Slecht in de verte kunnen zien (bijziendheid). Dit verbetert na het tijdelijk verlagen van de dosis. Overleg hierover met uw arts.

 • Afname van het gehoor en oorsuizingen. Raadpleeg uw arts als u dit bemerkt.

Zelden, bij hoge doseringen

 • Tintelend gevoel in armen of benen. Dit treedt vooral op bij hoge doseringen (bijvoorbeeld 1000 mg per dag). Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts.

 • Slaperigheid en duizeligheid.

Zeer zelden

 • Bloedafwijkingen. Waarschuw direct een arts bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.

 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan jeukende huiduitslag, koorts of benauwdheid. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor acetazolamide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. Kreeg u ooit eerder een allergische reactie van een antibioticum van het sulfonamide-type (sulfadiazine of cotrimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol)) of van sommige plasmiddelen? Begin dan niet direct met dit middel, maar raadpleeg eerst uw arts of apotheker. Het kan zijn dat u een ander middel moet gebruiken. Meld de overgevoeligheid altijd in uw apotheek! Een zeer ernstige vorm van overgevoeligheid is te merken aan koorts, benauwdheid, blaren op de huid of een gezwollen gezicht en keel. Waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

 • Nierstenen en gruis in de urine. Raadpleeg uw arts, vooral bij pijn bovenin de rug en bij pijn tijdens plassen. Let op: soms wordt dit middel juist gebruikt tegen een specifieke vorm van nierstenen.

 • Verschijnselen van diabetes (suikerziekte). Heeft u diabetes? Dit kan verergeren. Raadpleeg uw arts hierover.

 • Zwarte ontlasting, bloed in urine en stuipen. Neem in al deze gevallen meteen contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. Wisselwerking De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Plasmiddelen. Dit zijn medicijnen die één van de volgende stoffen bevatten: bumetanide, chloortalidon, chloorthiazide, clopamide, furosemide, hydrochloorthiazide, indapamide. Door de combinatie kan de hoeveelheid kalium in uw bloed te veel afnemen. Overleg met uw arts of apotheker als u behalve acetazolamide ook een van deze plasmiddelen gebruikt. Uw arts kan uit voorzorg een medicijn voorschrijven dat het kaliumverlies tegengaat (amiloride of triamtereen) of dat het kaliumtekort aanvult (kaliumchloride). Let op: veel bloeddrukverlagende medicijnen bevatten zowel een van deze plasmiddelen als een ander bloeddrukverlagend middel.

Verboden autorijden?
De eerste dagen van de behandeling kunt u duizelig en slaperig zijn. Bovendien treedt soms een voorbijgaande bijziendheid op, waardoor u slechter in de verte kunt kijken. Na een paar dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

Epilepsie
Mensen met epilepsie mogen, afhankelijk van de soort epilepsie, vaak gedurende een bepaalde periode na de laatste epilepsieaanval niet autorijden. Bovendien kan acetazolamide sufheid en duizeligheid geven. Vooral in het begin van de behandeling. Wees dus voorzichtig met alle activiteiten die extra aandacht vergen, zoals autorijden en het bedienen van machines.

alcohol drinken?
Alcohol kan de bijwerkingen duizeligheid en sufheid versterken. Houd hier rekening mee.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Gebruikt u dit middel al, meld dan aan uw arts als u binnenkort zwanger wilt worden of dat u zwanger bent.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Gebruik Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
'Sustet'-capsules moet u HEEL doorslikken met een half glas water. Deze capsules geven de werkzame stof namelijk langzaam af. Hierdoor werken ze langer en geven ze minder kans op bijwerkingen.

Wanneer?

 • Neemt u dit middel eenmaal per dag? Neem het dan 's ochtends in, zodat u niet 's nachts uit bed moet om te plassen. Als u dit middel tweemaal per dag inneemt, is het om dezelfde reden aan te raden de laatste dosering voor zes uur 's avonds in te nemen.

 • Veroorzaken de tabletten maagklachten bij u? Dan kunt u ze het beste na een maaltijd innemen.

 • Om hoogteziekte te voorkomen: begin met innemen een dag voor het verblijf op grote hoogte. Probeer het middel voorafgaand aan de reis enkele keren om te zien hoe u erop reageert.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet gebruiken. Dat hangt af van de aandoening waarvoor u dit middel slikt en van de resultaten. Het kan zijn dat de dosering tussentijds wordt aangepast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering!

 • Hoogteziekte. Tot twee dagen na het bereiken van de maximale hoogte doorslikken, of tot u het gevoel heeft dat uw lichaam zich aan de hoogte heeft aangepast.

 • Glaucoom (verhoogde oogboldruk). De behandeling is tijdelijk. Vaak gebruikt u het tot aan de operatie.

 • Vochtophoping (oedeem). Meestal moet u het middel twee dagen gebruiken, waarna u het één dag niet slikt. Als u het continu slikt neemt de werking na verloop van tijd af.

Vergeten

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten hebben, neem deze dan zo snel mogelijk in. Behalve als het bijna tijd is voor de volgende dosis. U kunt daarbij de volgende richtlijn gebruiken.

 • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Stoppen

Overleg met uw arts of u in een keer met dit middel kunt stoppen.

Epilepsie: nee, u kunt niet zomaar stoppen met dit middel. U heeft dan kans op een epileptische aanval. Stop geleidelijk, in overleg met uw arts. Ook een overstap op een ander epilepsiemiddel moet geleidelijk plaatsvinden. Overleg hierover met uw arts.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:13

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.