Hartkloppingen - Normaal gesproken zijn mensen zich niet bewust van het kloppen van hun hart. Maar onder bepaalde omstandigheden, bij gezonde mensen bijvoorbeeld bij zware inspanning of bij een hevige psychische schok, kan het gebeuren dat ze hun hartslag plotseling voelen.

Ze kunnen de indruk krijgen dat hun hart opvallend sterk, snel of onregelmatig klopt.

Een arts kan dergelijke symptomen bevestigen door de polsslag te voelen en de hartslag te beluisteren met behulp van een stethoscoop op de borst. Of dergelijke hartkloppingen een teken zijn dat er iets mis is, hangt af van een aantal vragen, zoals of deze verschijnselen altijd onder bepaalde omstandigheden optreden, of ze plotseling of geleidelijk optreden, hoe snel het hart klopt en of de hartslag onregelmatig is, en zo ja, in welke mate. Als de hartkloppingen optreden in combinatie met symptomen als kortademigheid, pijn, zwakte en vermoeidheid of flauwvallen, is er een grotere kans dat ze het gevolg zijn van een abnormaal hartritme of een ernstige onderliggende aandoening.

Als de hartkloppingen langer dan enkele uren aanhouden, vaak terugkomen of wanneer u zich onwel voelt, is het raadzaam contact op te nemen met de arts.

Als er door een abnormale hartslag, een abnormaal hartritme of een gebrekkige pompfunctie van het hart te weinig bloed naar de hersenen stroomt, kan dit leiden tot een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid of flauwvallen. Dergelijke symptomen kunnen ook het gevolg zijn van aandoeningen van de hersenen of het ruggenmerg, maar het is ook mogelijk dat er niets ernstigs aan de hand is. Zo kunnen soldaten die zeer lang in de houding moeten staan, duizelig worden, omdat bewegingen van de beenspieren nodig zijn om het bloed beter naar het hart terug te laten stromen. Ook bij hevige emoties of pijn kan iemand flauwvallen doordat bepaalde delen van het zenuwstelsel geactiveerd worden. Een arts moet ook onderscheid maken tussen flauwvallen door een hartziekte of als gevolg van epilepsie, waarbij de patiënt het bewustzijn verliest als gevolg van een hersenaandoening.

Algemene informatie bij hartkloppingen

De patiënt voelt afwijkingen van het hartritme: indruk van hartstilstand, het hart slaat zeer hard, het ritme is snel en regelmatig of snel en onregelmatig.

Tijdens de ondervraging moeten de volgende punten zeker aangegeven worden

- regelmatig, middelmatig snel ritme maar men heeft het gevoel dat het hart zeer hard slaat: aorta-insufficiëntie

- regelmatig, snel ritme maar niet meer dan 120/min: nervosisme, hyperthyroïdie, bloedarmoede

- regelmatig, snel ritme, gewoonlijk hoger dan 150/min, komt op tijdens een aanval waarvan het begin en het einde plotseling zijn: paroxystische tachycardie

- onregelmatig ritme met gevoel van hartstilstand: extrasystolen

- aanhoudend onregelmatig ritme : atriumfibrillatie.

Behandeling bij hartkloppingen

Er bestaan geneesmiddelen die de hartkloppingen kunnen verlichten, deze worden alleen voorgeschreven wanneer de hartkloppingen worden veroorzaakt door een ziekte.

Wat kunt u zelf tegen hartkloppingen doen?

U kunt niet veel doen aan een hartritmestoornis. Als u snel bezorgd raakt en regelmatig hartkloppingen voelt, kunt u het beste proberen niet in paniek te raken en u juist te ontspannen. Stop even met waar u mee bezig bent en haal een aantal keer diep adem. Daarnaast kan het een goed idee zijn om eens even op te staan en een korte wandeling te maken. Soms helpt het om minder alcohol of cafeïne houdende dranken te nemen.

Als de hartkloppingen langer dan enkele uren aanhouden, vaak terugkomen of wanneer u zich onwel voelt, is het raadzaam contact op te nemen met de arts. Dat geldt ook als u kortademig bent, pijn in de borst hebt, ongewoon hevig zweet, duizelig bent, flauwvalt of wanneer de hartkloppingen optreden zonder dat u zich hebt ingespannen, angstig of bezorgd bent of koorts hebt.