Atriumseptumdefect ASD - Als er tussen de wand van de rechter- en de linkerboezem van het hart, een opening aanwezig is, zodat een abnormale verbinding tussen de twee boezems van het hart ontstaat, spreekt men van Atriumseptumdefect ASD.

Normaal gesproken pompt de rechterhelft van het hart bloed naar de longen, waar het met zuurstof wordt verrijkt. Het zuurstofrijke bloed stroomt dan naar de linkerhelft van het hart en wordt van daaruit naar de rest van het lichaam gepompt.

Aangezien de druk in de linkerhelft van het hart hoger is dan die in de rechterhelft, stroomt het bloed bij een atriumseptumdefect van de linker- naar de rechterboezem. Dit wordt een links-rechts-shunt genoemd.

Veel mensen met een atriumseptumdefect ondervinden jarenlang geen enkel symptoom, tenzij er sprake is van een groot defect. Klachten die door een atriumseptumdefect kunnen worden veroorzaakt, zijn onder meer ademnood, hartkloppingen en flauwtes als gevolg van hartritmestoornissen .

Oorzaken van een Atriumseptumdefect

Aortaklepinsufficiëntie kan aangeboren zijn of zich later ontwikkelen als gevolg van een reumatische hartaandoening of infectieuze endocarditis.

Kenmerkende verschijnselen

Een atriumseptumdefect ontstaat als het atriumseptum zich niet normaal ontwikkelt bij de ongeboren vrucht en is dus een aangeboren afwijking

Diagnose bij Atriumseptumdefect

Meestal wordt de diagnose van een atriumseptumdefect per toeval gesteld tijdens een routinematige check-up. Daarbij spelen de medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek van de patiënt een belangrijke rol. Bij dit lichamelijk onderzoek zijn de hartgeruisen kenmerkend voor de aandoening. Thoraxfoto's helpen de gevolgen van een ASD op te sporen, zoals hartvergroting en longafwijkingen. Elektrocardiografie (ECG) is nuttig voor het opsporen van stoornissen in het prikkelgeleidingssysteem van het hart, terwijl echocardiografie gebruikt kan worden om het defect in het atriumseptum in beeld te brengen en de ernst van de afwijking te beoordelen.

Behandeling van een Atriumseptumdefect

Als het defect klein is, hoeft een atriumseptumdefect niet altijd te worden behandeld. Bij opgroeiende kinderen kunnen kleine openingen in het atriumseptum vaak vanzelf dichtgaan. Een ernstig atriumseptumdefect moet echter operatief worden verholpen voordat er complicaties optreden, zoals sterk verhoogde bloeddruk in de longen. Uit onderzoek is gebleken dat het ook zinvol is het defect te sluiten bij mensen op oudere leeftijd omdat dan de levensduur aanzienlijk toeneemt, vergeleken met medicamenteuze behandeling.

Hoe wordt een atriumseptumdefect behandeld?

Er zijn 2 mogelijke behandelingen voor een atriumseptumdefect:

- het chirurgisch sluiten van een ASD

- het plaatsen van een parapluutje door middel van een hartkatheterisatie

Welke techniek wordt gebruikt hangt af van het type ASD, de grootte en de ligging.

Waar moet een patiënt met een atriumseptumdefect op letten?

Het is belangrijk dat een patiënt met een atriumseptumdefect een aantal algemene richtlijnen opvolgt om de gezondheidstoestand optimaal te houden:

Follow-up: regelmatige controle is noodzakelijk om de evolutie nauwkeurig op te volgen. In principe wordt een controle om de 1 à 2 jaar aangeraden. Enkel bij kleine ASD's zonder andere afwijkingen is een opvolging om de 3 à 5 jaar voldoende. In sommige situaties zal uw (kinder)cardioloog bepalen om sneller op controle te komen. Indien volgende klachten optreden moet er contact worden opgenomen met de behandelende (kinder)cardioloog: duizeligheid, kortademigheid, hartkloppingen, pijn op de borst, flauwvallen, versnelde vermoeidheid, dikke voeten en benen.

Tandartsbezoek en endocarditispreventie: Preventie van endocarditis is belangrijk tot 6 maanden na de sluiting of wanneer er restafwijkingen zijn na een ingreep.

Erfelijkheid: de laatste jaren is veel meer bekend geworden over de erfelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van aangeboren hartafwijkingen. Over het algemeen kan gesteld worden dat het risico van overerfbaarheid van aangeboren hartaandoeningen klein tot onbestaande is: bij de man 3 tot 5 procent en bij de vrouw 5 tot 8 procent. Wanneer de aangeboren hartaandoening daarentegen kadert binnen een familiale belasting of gepaard gaat met andere aangeboren problemen is het belangrijk dat steeds erfelijkheidsadvies wordt ingewonnen.