Het ventrikelseptumdefect is een hartafwijking waarbij er een gaatje is in het tussenschot tussen de linker- en rechterkamer van het hart. Het hart ligt middenin de borstholte tussen beide longen en is ongeveer zo groot als een vuist.

Het is opgebouwd uit vier gespierde holten (twee boezems en twee kamers), vier kleppen, en allerlei verbindende weefsels.

Het linkerdeel en het rechterdeel van het hart worden gescheiden door een tussenschot (septum), met als doel om het zuurstofrijke en zuurstofarme bloed gescheiden te houden.

Klachten bij een ventrikelseptumdefect

Het Ventrikel Septum Defect, of afgekort VSD, is een aangeboren hartafwijking. In de volksmond spreekt men wel eens over een 'gaatje in het hart'. Er stroomt dan bloed van de linker- naar de rechterkamer, waardoor zuurstofrijk bloed wordt vermengd met zuurstofarm bloed. Dit vermengde bloed wordt vervolgens weer naar de longen gepompt.

De ernst van de aandoening varieert van matig tot zeer ernstig. Hoe groter het gaatje, hoe eerder het hart en de longen overbelast worden. Soms ook kan het gaatje op een lastige plaats zitten, bijvoorbeeld vlakbij een hartklep, waardoor deze kan gaan lekken.

Ventrikelseptumdefect

Oorzaken

Tijdens de groei van het hartje van het ongeboren kindje gaat er in een bepaalde fase iets mis waardoor het tussenschot tussen de beide hartkamers niet helemaal goed sluit. Als het VSD groot is, ontstaan al op zuigelingenleeftijd klachten. Omdat het hartje sneller en krachtiger moet pompen dan normaal, is het kindje eerder vermoeid: het drinkt slecht, is kortademig en groeit slecht. Soms kan ook hartfalen optreden.Bij een klein VSD merkt het kindje niets of heeft het geringere klachten, zoals sneller vermoeid zijn. De meeste kleine VSD's groeien in het eerste of tweede levensjaar dicht.

Medicijnen

Bij een groter VSD heeft de behandeling met medicijnen als doel het kind vooral rust te geven zodat het normaal kan groeien. De operatie kan dan zo lang mogelijk worden uitgesteld. Er worden onder meer middelen gegeven die ervoor zorgen dat er meer bloed door het lichaam stroomt en minder door het gat in het tussenschot.

Operatie

Bij een groter VSD vindt er een openhartoperatie plaats als het kind tussen de drie en zes maanden is. Het gat wordt met een paar hechtingen gesloten. Op een groot gat wordt een lapje (patch) gezet. Bij middelgrote VSD's wacht men af of het gat toch nog dichtgroeit. Dat kan soms wel een paar jaar duren.