De mitralisklep is de hartklep tussen de linkerboezem en de linkerkamer. De hartkleppen die in het hart aanwezig zijn, zorgen ervoor dat het bloed de goede kant op kan stromen door op het juiste moment open en dicht te gaan.

De klep bestaat uit twee langgerekte bladen. Deze klep zorgt ervoor dat het bloed tijdens de hartslag vanuit de linkerkamer niet terug de boezem wordt ingepompt. Bij een lekkende klep spreekt men van insufficiëntie en bij een vernauwde klep van stenose.

Een combinatie van beide is ook mogelijk

Zowel bij een vernauwde als bij een lekkende mitralisklep krijgt de linker harthelft moeite om het bloed rond te pompen. Er hoopt zich bloed op in de bloedvaten van de longen, waardoor klachten van kortademigheid (dyspneu) kunnen optreden. Andere klachten zijn vermoeidheid, vochtophoping in de buik (ascites) en benen (oedeem), en hartritmestoornissen. Wanneer het hart als gevolg van de hartklepaandoening moeite krijgt met pompen, kan hartfalen ontstaan.

Oorzaken van een mitralisklepaandoening

Aangeboren mitralisklepprolaps

Het klepweefsel is te ruim aangelegd, waardoor de klep niet goed sluit.

Papillairspierdisfunctie

Een van de draadjes (chordae) die de klep op hun plaats houden, is losgeschoten, waardoor een klepblad gaat flapperen en lekken.

Ouderdom

De klep verliest haar soepelheid als gevolg van kalkafzetting (sclerose), waardoor deze stug wordt en kan gaan lekken.

Vergrote linkerkamer

Een lekkende mitralisklep is vaak het gevolg van een vergrote linker hartkamer. Hierdoor wordt het omringende weefsel van de klep te wijd, waardoor deze gaat flapperen en lekken.

Acuut reuma

De (zeldzame) ziekte acuut reuma kan de mitralisklep beschadigen, waardoor de klepbladen verdikt raken en er een vernauwing ontstaat.

Behandeling van mitralisklepaandoening

Medicijnen

Bij ernstiger klachten worden bloeddrukverlagende medicijnen voorgeschreven. Bij hartritmestoornissen wordt hartritmeverlagende en stollingwerende medicatie voorgeschreven.

Ballondilatatie en hartkatheterisatie

Bij de ernstigere vormen van mitralisklepstenose kan met behulp van hartkatheterisatie de klep worden opgerekt met een ballonnetje.

Operatie

Wanneer de hartfunctie achteruitgaat, kan worden besloten om te opereren. Er kan een nieuwe klep worden ingebracht of de bestaande klep kan worden gerepareerd.

Endocarditis

Bij alle klepaandoeningen bestaat het risico dat zich bacteriën nestelen op de klep en deze aantasten. Dan ontstaat endocarditis, een ernstige aandoening. Uit voorzorg moeten patiënten bij bepaalde ingrepen antibiotica gebruiken.