Harttumor - Deze zijn uiterst zeldzaam. Een tumor is een abnormale celwoekering, hetzij kwaadaardig hetzij goedaardig. Tumoren die in het hart zelf ontstaan, worden primaire tumoren genoemd; ze kunnen in elk deel van het hart optreden.

Dergelijk primaire tumoren zijn zeldzaam en kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn.

Secundaire tumoren in het hart zijn uitzaaiingen van tumoren die elders in het lichaam zijn ontstaan, meestal in de long, de borst, het bloed of de huid; dit zijn altijd kwaadaardige tumoren. Secundaire tumoren komen in het hart 30 tot 40 maal zo vaak voor als primaire, maar zijn desondanks zeldzaam.

De gevolgen van een tumor in het hart kunnen uiteenlopen van geen symptomen tot levensbedreigende stoornissen die lijken op andere hartziekten. Zo kan er plotseling hartfalen of een hartritmestoornis optreden of kan de bloeddruk plotseling sterk dalen doordat er bloed weglekt naar het vlies dat het hart omgeeft (pericard). Harttumoren zijn moeilijk vast te stellen omdat ze relatief zeldzaam zijn en omdat de symptomen lijken op die van allerlei andere aandoeningen. Gewoonlijk zal alleen aan deze diagnose worden gedacht als er een reden is om te veronderstellen dat er een tumor in het hart aanwezig is, bijvoorbeeld omdat een patiënt al een tumor elders in het lichaam heeft. Als de patiënt dan bij een arts komt met symptomen van een slecht functionerend hart, kan de arts vermoeden dat er sprake is van een tumor in het hart.

Myxomen

Een myxoom is een goedaardig gezwel, meestal onregelmatig van vorm en geleiachtig van samenstelling.

De helft van alle primaire harttumoren zijn myxomen. Van de myxomen in het hart bevindt driekwart zich in de linkerboezem, de hartholte waar het zuurstofrijke bloed uit de longen binnenkomt.

Myxomen in de linkerboezem groeien vaak op een steel en kunnen in het langsstromende bloed op en neer bewegen. Bij deze bewegingen kunnen ze terechtkomen in de nabijgelegen mitralisklep, de doorgang tussen de linkerboezem en de linkerkamer. Daardoor kan deze klep telkens even verstopt raken, zodat de bloedstroom steeds kort wordt onderbroken. Omdat het gezwel door de zwaartekracht tegen de opening van de mitralisklep wordt geduwd, kan flauwvallen, bloedstuwing in de longen of kortademigheid ontstaan wanneer de patiënt rechtop staat. De symptomen verdwijnen zodra de patiënt gaat liggen.

De tumor kan de mitralisklep beschadigen zodat deze gaat lekken. Hierdoor ontstaat een hartgeruis dat een arts kan waarnemen met een stethoscoop. Aan de hand van het geluid dat het geruis maakt, moet de arts proberen vast te stellen of dit wordt veroorzaakt door een tumor (zeer zeldzame aandoening) of door een vaker voorkomende oorzaak zoals reumatische hartziekte.

Stukjes van een myxoom, of van stolsels die op het oppervlak van een myxoom ontstaan, kunnen losraken, waarna ze door het bloed worden meegevoerd naar andere organen en daar kunnen leiden tot afsluiting van bloedvaten. De gevolgen daarvan hangen af van het bloedvat dat wordt afgesloten. Zo kan een afgesloten bloedvat in de hersenen resulteren in een herseninfarct, terwijl bij een afgesloten bloedvat in de longen de patiënt pijn heeft en bloed ophoest. Andere symptomen van myxomen zijn koorts, gewichtsverlies, koude en pijnlijke vingers en tenen bij blootstelling aan kou (het Raynaud-fenomeen), bloedarmoede, een te laag aantal bloedplaatjes en symptomen die wijzen op een ernstige infectie.

Andere primaire tumoren

Vanuit de bindweefsel- en spiercellen in het hart kunnen zeldzame goedaardige harttumoren ontstaan, de zogenaamde fibromen en rabdomyomen. Een rabdomyoom, de op één na meest voorkomende primaire tumor, ontstaat op de kinderleeftijd of in de vroege jeugd, gewoonlijk als gevolg van de zeldzame kinderziekte tubereuze sclerose. Andere primaire harttumoren, met inbegrip van kwaadaardige tumoren, zijn uiterst zeldzaam en er bestaat geen goede behandeling voor. Kinderen bij wie deze kwaadaardige tumoren ontstaan, hebben meestal minder dan een jaar te leven.

Er zijn verschillende methoden om harttumoren te diagnosticeren. Met echocardiografie kan de tumor zichtbaar worden gemaakt. Hierbij kunnen de geluidsgolven door de borstkas worden gezonden of vanuit de slokdarm. Bij een ander, minder vaak toegepast onderzoek wordt via een katheter contrastvloeistof in het hart gebracht waardoor de tumor op een röntgenopname zichtbaar wordt.Ook CT-scans en MRI-scans worden wel toegepast. Als er een tumor wordt ontdekt, wordt met behulp van een speciale katheter een klein weefselmonster weggenomen om de aard van het gezwel en de juiste behandelwijze vast te stellen.

Als er sprake is van één enkele, goedaardige tumor dan kan deze gewoonlijk operatief worden verwijderd, waarmee de patiënt meestal genezen is. Als er meerdere primaire tumoren aanwezig zijn, of ze zijn zo groot dat ze niet kunnen worden verwijderd, wordt er meestal niet operatief ingegrepen. Primaire en secundaire kwaadaardige harttumoren zijn ongeneeslijk; alleen de symptomen kunnen worden behandeld.